Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Yangz đuô 62 shông Hnuz Cưs yuôx Viêtx Nam
  • 02/03/2017 14:36
  • Hnuz kaix 27/2, Sơv Y têr tsov cưv Lêr yangz đuô 62 shông Hnuz Cưs yuôx Viêtx Nam (27/2/1955-27/2/2017), tuôx côngv ntơưv chôngz lênhx canr bôs, công nhân, viên tsưc hur nganhx.
  • Lov jêv ntưl Hôix Tsaz Liêng Nung shông 2017
  • 16/02/2017 13:57
  • Jas hâur shông Tsaz Kaz shông 2017 haz yangz đuô 87 shông Hnuz muôx tơưv Đangv Côngx sanv Viêtx Nam (3/2/1930 - 3/2/2017), hur 2 hnuz 11 haz 12/2 (zos hnuz 15 – 16/1 hli ntux), WBPX xênhr Ðăk Nông tưz tsov cưv Hôix Tsaz Liêng Nung ntơưv công viên uô si Liêng Nung, xar Đăk Nia (Gia Nghiar).
  • Lêr hôix Lôngx Tôngx nhoz Quangv Hoax
  • 09/02/2017 13:42
  • Tsaz Kaz shông 2017 haz yangz đuô 87 shông Hnuz muôx tơưv Đangv Côngx sanv Viêtx Nam (3/2/1930 - 3/2/2017), hur 2 hnuz 1 haz 2/2 (xaz 5 haz 6 Tsaz Kaz shông), WBPX xar Quangv Hoax (Đăk Glong) tưz tsov cưv Lêr hôix Lôngx Tôngx.
<< <  47  48  49  50  51  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.