Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Njuôl moz, phai yuôx tsuô nênhs pluôs xar Quangv Tinr
  • 09/12/2016 14:46
  • Hnuz 4/12, Tsêr khu moz Đa khoa xênhr tsov cưv tsangz cxênhx thangv kra, njuôl moz haz phaiz yuôx tsuô chor chuooz zis chinhr sach, chuôz zis txov nhev tiv zix, chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv jos Bu Bir, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp). Pangz tưz njuôl moz, phaiz yuôx tsuô 150 lênhx nênhs đrul tangs nux grê zos 20 ntâu chơưx nhiax.
  • Khơưs Civ niêms chương “Viv sưs nghiêps Ngoais zos Viêtx Nam” tsuô chor đôngx chir Lê Diênr, Nguênr Bônr
  • 01/12/2016 09:24
  • Hnuz kaix 28/11, ntơưv thix xar Gia Nghiar, Wiv viên Trung ương Đangv, Thưr trươngv Thươngx trưx Bôx Ngoais zos Buix Thanh Sơn tưz khơưs Civ niêms chương “Viv sưs nghiêps Ngoais zos Viêtx Nam” tsuô chor đôngx chir: Lê Diênr, Wiv viên Trung ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr haz Nguênr Bônr, Phor Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPX xênhr viv muôx ntâu pangz mangx tsuô sưs nhiêps cxiv tsang haz phuôv tsangr fangz ngoais zos Viêtx Nam.
  • Đaix biêuv Cuô hôix xênhr tiêp xuc cưv tri ntơưv ntâu trôngx qơư
  • 01/12/2016 09:26
  • Hur 2 hnuz 29 haz 30/11, Pnagz đaix biêuv Cuôr hôix (ĐBCH) xênhr tưz muôx chor jas tiêp xuc cưv tri xar Đăk N’Drot (Đăk Mil), xar Đăk P’lao (Đăk Glong), xar Đăk Nia (Gia Nghiar), xar Quangv Tâm (Tui Đưc), Nhân Cơ (Đăk R’lâp), Nam Dong (Chư Jut), thix trân Đăk Mâm (Krông Nô) chia pov thôngz cêt cuav jas cơưv tiv 2, Cuôr hôix khoar XIV haz nôngl ndâux lus, ciênr nghis ntơưv cưv tri lus ntâu đangs nuv nhoz trôngx qơư.
<< <  46  47  48  49  50  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.