Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Jos Đăk R’moan lov jêv Hnuz hôis “Đais đoanx cêt tangs minhx cxưx”
  • 15/11/2018 13:51
  • Yangz đuô 88 shông Hnuz muôx tơưv Măts trâns minhx cxưx thôngr nhât têz qơưs Viêtx Nam (18/11/2930 – 18/11/2018), hnuz 13/11, tsôngv box cxuô minhx cxưx jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) tsov cưv Hnuz hôis “Đais đoanx cêt tangs minhx cxưx”. Đôngx chir Lê Diênr, WV Trưng ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr; uô thơưx chox chor sơv, nganhx, thix xar Gia Nghiar tuôx côngv.
  • Tso nyangr tinhx nguêns lo nhênhx jix vus njuôl, khu moz
  • 08/11/2018 09:25
  • Muôx grê txix 1/11, Thông tư 20/2018 ntơưv Bôs Y têr cui đinhs nênhs tso nyangr tinhx nguêns lo xair nhênhx nux puz zos jix vus njuôl, khu moz hlôngr viv tsuôs lo nhênhx nux bâuv hiêns vâts li uô ntêx.
  • Yangx 7.000 shuv xinhz lo pangz njaz hur cơưv cix I
  • 01/11/2018 14:22
  • WBPX xênhr kror nhis tơư kra Sơv Zor zux – Đox tos haz cxuô sơv, ban nganhx, WBPX cxuô hênhx, thix xar cênhz đrul Cux Jưs trưr têz qơưs thangx tsangv Kangz têz Têi Nguên, Cux Jưs trưr têz qơưs Kangz têz Trung bôs nhênhx txaik haz pangz 532.150 kg njaz ntơưv hâur pâuk jưs trưr têz qơưs tsuô 7.077 shuv xinhz cxuô cxênhx hur cơưv cix I shông cơưv 2018-2019.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.