Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tôngv cxênhz yuôx cxuô zangv yêz môngl lus zos thôngs
 • 25/07/2019 14:57
 • Uô trơưs cêr hoaix ntơưv Cux Canhv sat zos thôngs (Bôs Công an), txix hnuz 15/7 txus 15/8, lưx lươngs canhv sat zos thôngs (CSGT) tangs nro xênhr môngl iz tuôv cxix tôngv cxênhz yuôx tsuô yêz kruô, yêz container haz yêz mô tô, yêz mair.
 • Jaiv pahp nuv uô tsuô thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 18/07/2019 14:52
 • Sơv Khoa hocx haz Công nghês kror nhis cênhz đrul Sơv Nôis vus tsov cưv nghiêms thu Đêx taix khoa hocx “Jaiv cêr nuv uô tsuô thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông, tsinhz tas haz jaiv phap”.
 • Bir thư Trung ương Đoanx yangv, khơưs nux sinh viên côngv tinhx nguêns
 • 18/07/2019 14:52
 • Hnuz 15/7, Pangz côngz txux ntơưv Trung ương Đoanx zos tix lâul Buix Quang Hui, Bir thư Trung ương Đoanx, Tsuv tinhx Hôis Sinh viên Viêtx Nam uô thơưx tưz tuôx yangv haz khơưs nux tsuô chor chiênr sir zos sinh viên tangz tov uô Chiênr jix thanh niên tinhx nguêns ntux cuz shông 2019 ntơưv xênhr Đăk Nông.
 • Môngl uô chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns ntux cuz xênhr Đăk Nông jas tiv 16 shông 2019
 • 18/07/2019 14:52
 • Lêr môngl zos Ban Tơư kra hoax đôngs ntux cuz haz Chiênr jix thanh niên tinhx nguêns (TNTN) ntux cuz xênhr Đăk Nông tsov cưv ntơưv Quangv trươngx hênhx Đăk R’lâp tsuô hnuz keix 14/7, tuôx côngv muôx yangx 500 đoanx viên, thanh niên sâuv thangx tsangv xênhr haz sinh viên tinhx nguês tuôx ntơưv chor tsêr đais hocx, cao đăngv ntơưv đrôngl Hôx Chir Minh.
 • Khơưs 111 thêv bov hiêmv y têr tsuô pêx xinhv xar Đăk Wer
 • 11/07/2019 11:05
 • Hnuz 8/7, Bov hiêmv Tsôngv langx xênhr cênhz đrul WBPX xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) tưz tsov cưv khơưs puz 111 thêv bov hiêmv y têr tsuô pêx xinhv haz shuv xinhz uô nênhx txov nhev sâuv thangx tsangv xar đrul tangs đro nhiax Bov hiêmv y têr zos 83,3 chơưx nhiax.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.