Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Đais lêr Phâts đanv Liên Hơps Cuôr-Vesak 2019
  • 16/05/2019 13:55
  • Txix hnuz 12-14/5, Đais lêr Phâts đanv Liên hơpx cuôr-Vesak 2019 zos Viêtx Nam tsov cưv uô ntơưv Trung tâm Phâts zor Tam Chuc, xar Ba Sao, hênhx Kim Bangv (Hax Nam), đrul chuv đêx “Tsưr ziv njiz fôngv ntơưv Phâts zor lus chox kra tangs nro kangz ntux haz tsach nhiêms uô cê siz kra viv tsôngv langx tsuôx đrênhk”.
  • Yangz đuô 65 shông Ntâus zênhx Điêns Biên Phuv
  • 09/05/2019 14:19
  • Tangs cis 6/5, xênhr Điêns Biên tsov cưv Lêr yangz đuôi 110 shông Hnuz muôx tơưv xênhr (28/6/1909-28/6/2019); 65 shông Ntâus zênhx Điêns Biên Phuv (7/5/1954-7/5/2019) haz tos nhênhx Huân chương Đôx lâps hangx iz ntơưv Tsuv tinhx têz qơưs khơưs puz.
  • Trang jix vus công trưx tuênr xênhr Đăk Nông hlôngr bê făngz
  • 18/04/2019 09:24
  • Trung tâm Hanhx chinhr công Đăk Nông kror nhis muôx thôngz xur lus hâux lưv hlôngr bê făngz Trang jix vus công trưx tuênr xênhr Đăk Nông chia cxuô cơ cuan, đơn vis, tsov cưv, pêx xinhv lo pâuz haz zôngx ziv hur nrar, khai thac xur mông, nux hôx sơ trưx tuênr thâuv muôx cuôs zaiv cêr ntâuz ntơưr hanhx chinhr.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.