Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Trung Nguên uô tar Bov tangx Kangz ntux cax phê ntơưv Buôn Ma Thuôx
  • 29/11/2018 09:58
  • Công trinhx nuôr nhoz hur khuôn viên Jưs anr đrôngl Cax phê lux đangr yangx 45 ha ntơưv cêr Nguênr Đinxh Chiêuv – phươngx Tân Lơis – đrôngl Buôn Ma Thuôx, đrul mux đich uô muôx côngs đôngx sinh thair truôx đrênhk đax trưng lus cax phê Viêtx Nam.
  • Ntâu hoatx đôngs yangz đuô Hnuz Tsêr zor Viêtx Nam
  • 22/11/2018 10:09
  • Jas Hnuz Tsêr zor Viêtx Nam 20/11, thơưx xênhr môngl yangv, phôngv Sơv Zor zux - Đox tos, chor tsêr cơưv haz chor Tsêr zor ưu tur; nganhx zor zux, chor tsêr cơưv tsov cưv fôngv ndêx muôl toas đamx, hôis uô si tox thêv; hôis tho haz hôis văn nghês; yangx côngz zor viên hluôs uô nuv jông; khơưs nux shuv xinhz Trung tâm pangz phuôv tsangr zor zux hoax nhâps xênhr; Tsêr cơưv THPT Gia Nghiar (Gia Nghiar) tsov cưv yangz đuô 10 shông cxiv tsang tsêr cơưv haz tol txai tsêr huv têz qơưs;…
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.