Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Cxiv tsang janh bas tsuô 40 sanv phâmv đax trưng
 • 28/11/2019 14:25
 • Trung tâm Khuênr công haz Cxiz chênhr thương mais (Sơv Công thương) kror nhis kra cxiv tsang janh bas sanv phâmv zov chênhr, đax trưng, tiêmx năng ntơưv xênhr Đăk Nông. Janh bas zuôr tôngv hơưx xu rmông ntơưv 40 sanv phâmv đax trưng, zov chênhr ntơưv xênhr xưs li: cax phê, phưx txoz, điêux, kos laz, bơ, sâux riêng, tâuv pâur, tâuv đơưz, ntông, mir nghês, txal ep…
 • Tsi zuôr yaz “viên tsưc iz siv nênhx” txix 1/7/2020
 • 28/11/2019 14:27
 • Hnuz keix 25/11, đrul 88,2% đais biêuv tuôv zênhv, Las cơưv tiv 8, Cuôr hôis khoar XIV tưz pov đhâu luôx khu hlôngr, cxangz nzir iz cxa grei ntơưv luôx Canr bôs, công tsưc haz luôx Viên tsưc. Iz nôis jung los six zov chênhr hur luôx zos tưz tsês zangv hơpx đôngx tsi muôx nôngz nhôngl tsuô nênhs lo xair zuôr uô viên tsưc txix 1/7/2020.
 • Tsôngv box xar Quangv Tinr lov jêv hôis đoanx cêt
 • 21/11/2019 15:21
 • Yangz đuô 89 shông Hnuz muôx tơưv Măts tsâns Minhx cxưx thôngx zênhv Viêtx Nam (18/11/1930-18/11/2019), kror đhâu, xar Quangv Tinr (Đăk R'lâp) tsov cưv Hnuz hôis Đais đoanx cêt tangs pêx xinhv.
 • Đăk Glong pangz lair suât tsuô 525 chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 14/11/2019 10:25
 • Uô trơưs chinhr sach pangz lair suât tsuô chuôz zis pluôs tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư trơưs Nghis cuêt 56/2016/NQ-HĐPX hnuz 22/12/2016 ntơưv HĐPX xênhr, txus hnuôr, sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Glong tưz muôx 4/7 xar kra uô pangz tsuô 525 chuôz zis, đrul tangs nro chor pênhr zos 1,087 tiv nhiax.
 • Đăk Nông muôx 3 sinh viên minhx cxưx xuât săc lo yangx côngz
 • 14/11/2019 10:25
 • Mo 12/11, ntơưv Trung tâm Nghês thuôx Âu Cơ, đrôngl Hax Nôis, Wiv ban Minhx cxưx chox kra, cênhz đrul Bos Zor zux haz Đox tos, Trung ương Đoanx thanh niên Côngx sanv Hôx Chir Minh tsov cưv Lêr yangx côngz bê shuv xinhz, sinh viên, thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs xuât săc, tiêu biêuv shông 2019.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.