Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Kruôz hu pêx xinhv zos nôpx vur khir tưs uô, vâts liêus tơưk nhoz xar Đăk Ngo
 • 16/03/2017 10:37
 • Hnuz 10/3, Phongx Canhv sat Cangr hanhx chinhr lus tsâts tưs tsôngv langx (PC 64) – Công an xênhr cênhz đrul Trung đoanx 720 - Binh đoanx 16 tsov cưv jas kruôz hu tsôngv box minhx cxưx Môngz nhoz sâuv thangx tsangv 3 jos Si At, Sinr Chaiv, Giang Châu ntơưv xar Đăk Ngo (Tui Đưc) zos nôps vur khir tưs uô, vâts liêus tơưk haz chuôz zênhx pangz mangx.
 • Công bôr xar Đưc Minh lo huv jêx jos yaz
 • 10/03/2017 09:48
 • Hnuz 3/3, WBPX hênhx Đăk Mil tsov cưv lêr công bôr xar Đưc Minh (Đăk Mil) lo huv jêx jos yaz (JJY). Uô kangz 5 shông kra cxiv tsang JJY, txus nuôr Đưc Minh tưz cơ banv uô lo tar 19/19 tiêu chir lus cxiv tsang JJY.
 • Kêz uô Hli Thanhs nhanhs shông 2017
 • 10/03/2017 09:48
 • Tangs cis 1/3, ntơưv WBPX xar Nam Dong (Chư Jut), Xênhr đoanx Đăk Nông đrul Hênhx đoanx Chư Jut tsov cưv Lêr krêz uô Hli Thanhs nhanhs shông 2017.
 • Yangz đuô 62 shông Hnuz Cưs yuôx Viêtx Nam
 • 02/03/2017 14:36
 • Hnuz kaix 27/2, Sơv Y têr tsov cưv Lêr yangz đuô 62 shông Hnuz Cưs yuôx Viêtx Nam (27/2/1955-27/2/2017), tuôx côngv ntơưv chôngz lênhx canr bôs, công nhân, viên tsưc hur nganhx.
<< <  25  26  27  28  29  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.