Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Phor Thuv tươngr Vương Đinhx Huês tos txai pangz nênhs muôx côngs xênhr Đăk Nông
  • 22/08/2016 15:52
  • Hnuz kaix 11/8, ntơưv Tsuv sơưv Chinhr phuv, Wiv viên Bôs Tsinhz chai, Phor Thuv tươngr Chinhr phuv Vương Đinhx Huês tưz tos txaik pangz nênhs muôx côngs xênhr Đăk Nông, muôx 25 lênhx zos Nav Viêtx Nam Anh hungx, thương bênhs binh, nênhs hoatx đôngs ntâus tsangv mangk nhiêmr tsât đôcx hoar hocx tuôx yangv thuv đô Hax Nôis.
<< <  23  24  25  26  27  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.