Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Liên đoanx Los đôngx xênhr khơưs txir pangx tênhz tsuô hênhx Đăk Glong
  • 05/01/2018 08:59
  • Kror nhis đhâu, đrul pangz ntơưv Công ti Côv phênhx txir tênhz haz phich đêx Rangx đông, Liên đoanx Los đôngx xênhr khơưs puz 1.200 poz nux (iz poz 3 txir pangx tênhz) haz trang thiêt bix khu hêx thôngr pangx tênhz, tangs nro grê zos yangx 152 chơưx nhiax tsuô côngs nhênhs, viên tsưc, los đôngx, pêx xinhv haz chor tsêr cơưv sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Glong.
  • Đaix biêuv HĐPX xênhr tiêp xuc cưv tri cxuô trôngx qơư
  • 05/01/2018 08:59
  • Hur 2 hnuz 27 haz 28/12, chor đaix biêuv HĐPX xênhr haz thix xar, chor hênhx tưz muôx ntâu chuôv tiêp xuc cưv tri ntơưv chor xar Quangv Thanhx (Gia Nghiar), Đăk Sin (Đăk R’lâp), Thuânx Hanhx (Đăk Song) haz thix trânr Ea T’ling (Chư Jut).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.