Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sap nhâps, hlôngr bê haz cxiv tsang yaz jêx jos, tuv tiz nênhs đrôngl
 • 18/12/2019 10:14
 • Lus toax soans: Txix xur Bor shênhv 42 (370) hnuz 9/10, Bor Shênhv zuôr kra nôis jung Nghis cuêt xur 24/NQ-HĐND, hnuz 30/9/2019 ntơưv HĐPX xênhr khoar III, ntu 2016-2021 lus hâux lưv sap nhâps, hlôngr bê haz cxiv tsang yaz jêx jos, tuv tiz nênhs đrôngl sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Đăk Nông muôx 2 lênhx nênhs muôx côngz bê lo yangx côngz
 • 12/12/2019 14:06
 • Ntơưv Gala Yangx côngz nênhs muôx côngz bê, điênv hinhx phuôv tsangr cinh têr thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs 5 xênhr Tei Nguên đrul chuv đêx “Nênhs xang hluôr tơưk” zos Sơv Thông tin haz Truênx thông xênhr Gia Lai cênhz đrul cênhz truênx hinhx têz qơưs VTV8 tsov cưv tsuô hnuz 7/12, Đăk Nông muôx oz đais biêuv môngl côngv zos zơưv Điêuv Nanh (zus shông 1979) minhx cxưx M'nông, Nênhs muôx côngz bê jos Bu'Njang, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) haz Điêuv MB'Râng (zus shông 1961) minhx cxưx M'nông, Phor tsưr jos Đăk R'moan, xar Đăk R'moan (Gia Nghiar).
 • Tsov cưv chor hoax đôngs hli 12 lus chuv đêx “săc maux”
 • 05/12/2019 10:29
 • “Săc hoa” zos chuv đêx hoax đôngs hli 12 lo tsov cưv txix hnuz 1/12/2019 - 2/1/2020 ntơưv Jos Văn hoar-Ju lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam (Đôngx Mô, Sơn Têi, Hax Nôis), đrul chor hoax đôngs chia cxiz chênhr shênhv săc thiên nhiên ntơưv ntông, pangx cênhz không jan văn hoar haz hoax đôngs ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx lov jêv chor hnuz kangz shông, bangx tsuô iz shông yaz đrul saz xangr lus cxuô zangv jông, lov jêv ntơưv jêx jos, kuz tsêr.
 • Côngv têk, pangz đăngs jul tsuô jas phangx tangr moz AIDS
 • 05/12/2019 10:29
 • Hnuz 1/12, ntơưv thix trânr Kiênr Đưc, Sơv Y têr cênhz đrul WBPX hênhx Đăk R’lâp tsov cưv Lêr mit tinh uô trơưs Hli hanhx đôngs têz qơưs phangx, tangr HIV/AIDS, Hnuz Kangz ntux phangx, tangr AIDS shông 2019 đrul chuv đêx “Côngv têk-xâuk kangz moz AIDS”.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.