Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Tsi an toanx qox tamx cheix ntux nangs
  • 03/08/2017 10:44
  • Sâuv thangx tsangv xênhr nhis nuôr muôx khangv 140 tus qox môngs lus, qox tamx tuôv đhâu chor hangr đêx lux, zâu… chia pêx xinhv môngl lus. Zos tưz uô ntêr, ntâu tus qox, tiv zix mas qox ntông tưz poz.
  • Chiênr jix tinhx nguêns “Jas su ntux cuz” shông 2017
  • 03/08/2017 10:44
  • Hnuz keix 29/7, ntơưv WBPX xar Thuânx Hanhx (Đăk Song), Xênhr đoanx cênhz Thanhx đoanx đrôngl Hôx Chir Minh tsov cưv Tsangz cxênhx tinhx nguêns “Jas su ntux cuz” jas tiv 16, shông 2017 ntơưv 2 xar Thuânx Hanhx haz Thuânx Hax (Đăk Song).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.