Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Thangv kra hươngr nghiêps tsuô bôs đôis zuôr tror môngl tsêr
 • 10/01/2019 09:46
 • Bôs Chiv hui Cuân sưs xênhr cênhz đrul Xênhr đoanx, Sơv Los đôngs, Thương binh & Xar hôis kror tsov cưv thangv kra hươngr nghiêps tsuô 483 bôs đôis chuôz tror môngl tsêr shông 2019 thuôx chor đơn vis lưx lươngs cuân sưs xênhr.
 • Đinhs hươngr cxiv tsang chinhr sach minhx cxưx ntu 2021 - 2030
 • 10/01/2019 09:46
 • Ntơưv Hôis thov Têz qơưs lus “Tsinhz tas chinhr sach minhx cxưx; Đinhs hươngr cxiv tsang chinhr sach ntu 2021 – 2030”, Wiv ban Minhx cxưx has pâuz, txix shông 2016 txus nuôr, muôx 54 chinhr sach pangz phuôv tsangr cinh têr – tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, tox trôngz…
 • 10 luôx muôx grê thi hanhx txix hnuz 1/1/2019
 • 03/01/2019 14:32
 • 10 Luôx zuôr muôx grê thi hanhx txix hnuz 1/1/2019, zos: Luôx An ninh mangs; luôx Tur cor; luôx Cui hoaix; luôx Khu hlôngr, cxangz nzir 11 luôx muôx cui đinhs cis txus cui hoaix; luôx Khu hlôngr, cxangz nzir iz cxa grei ntơưv 37 luôx cis txus cui hoaix; luôx Cuôr phongx; luôx Lâm nghiêps; luôx Thuiv sanv; luôx Njuôl angr haz banv đôx; luôx Thêv zux, thêv thos.
 • Hôis caz Thương mais kangz ntux Viêtx Nam - Campuchia shông 2018
 • 20/12/2018 10:41
 • Hur khuôn khôv chor hoatx đôngs yangz đuô 15 shông cxiv tsang xênhr Đăk Nông, txix hnuz 13 - 19/12, ntơưv thix xar Gia Nghiar muôx Hôis caz Thương mais kangz ntux Viêtx Nam - Campuchia shông 2018 đrul yangx 300 cangz hangx ntơưv Viêtx Nam, Campuchia haz Thair Lan; hur ntơư muôx 10 cangz hangx ntơưv Campuchia haz 2 cangz hangx Thair Lan…
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.