Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tangs nro xênhr cxiv tsang 680 tuv bâux cưv
 • 15/04/2021 10:09
 • Trơưs Wiv ba bâux cưv xênhr Đăk Nông, xangv txul nuz 3/4, cxuô trôngx qơư tưz cxiv tsang lo 680 tuv bâux cưv đaix biêuv Cuôr hôix khoar XV haz đaix biêuv Hôix đôngx nhân dân cxuô cxênhx, ntu 2021-2026, huv nôngz nhôngl cui đinhs.
 • Cuêt tâm bov đamv an toanx hâux lưv bâux cưv
 • 01/04/2021 14:55
 • Chia bov đamv an toanx trâu hâux lưv bâux cưv đaix biêuv Cuôr hôix khoar XV haz đaix biêuv HĐND cxuô cxênhx ntu 2021-2026, Tiêuv ban An ninh tsât stưx (ANTT), an toanx tsôngv langx lo cxiv tsang, zos Jamr đôc Công an xênhr uô Thơưx Tiêuv ban.
 • Yangz kra phap luôx lus hâux lưv bâux cưv
 • 01/04/2021 14:55
 • Txix nuz 24/3 txus 23/4, Sơv Tư Phap tsov cưv jas kruôz ntuôl, yangz kra phap luôx lus hâux lưv bâux cưv Đaix biêuv Cuôr hôix khoar XV haz HĐND cxuô cxênhx ntu 2021-2026 ntơưv 10 xar thuôx chor hênhx sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Cungv côr truôx đrênhk thêr tsâns saz pêx xinhv
 • 25/03/2021 10:05
 • Uô trơư scui đinhs tsov cưv cxiv tsang lưx lươngs jân cuân tưx vêx (DQTV), xã Thuận An (Đăk Mil) tuôr tsês Tiêuv đôix jân cuân thươngx trưx đrul 9 lênhx nênhs hur tangs nro jân cuân 139 lênhx; hur ntơư, tiv lêx pux 10%, đangv viên lo 27,8%, đoanx viên lo yangx 60%.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.