Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tâ rbŭn 42 Ủy ban Chăm gai Quốc hội
 • 13/02/2020 10:18
 • Lơ 10/2, tâ rbŭn 42 Ủy ban Chăm gai Quốc hội lĕ ndâk kan tâm 2 nar ntơm lơ 10-11/2, ta Hà Nội. Tĕng Ủy ban Chăm gai Quốc hội, ntơm bôk năm 2020, Chính phủ lĕ ndâk, bư ân ngăch nau nchră kan bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan tĕng nau jrŭ Quốc hội ntơm ăp nar bôk năm, jêh rĭ ntĭm gai gơi n’king nau ji tưp nCoV. Quốc hội n’hanh Ủy ban Chăm gai Quốc hội pah kan dơh dăch đah Chính phủ n’hanh lam ăp n’gâng kan chính trị gơi n’king nau ji tưp nCoV n’hanh bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan.
 • Rbŭn pâl Lồng Tồng ta Quảng Hòa
 • 06/02/2020 09:52
 • Tâm 2 nar lơ 29 n’hanh 30/1 (kơp lơ 5 n’hanh 6 Têt Canh Tý), UBBL xă Quảng Hòa (Dak Glong) lĕ ndâk nau Rbŭn pâl Lồng Tồng m’ak ma Ðảng, m’ak yăn Kao Canh Tý 2020. Gĕh rlau 1.000 gru, bu nuyh tâm rlong tă bơh 12 thôn tâm xă ndrel ma âk bu năch tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor tât hăn uănh.
 • Bư Brah tâm broh oh nô bơh bu nuyh R’đe
 • 02/01/2020 09:32
 • Bư Brah tâm broh oh nô bơh bu nuyh R’đe dơi ndâk tĕng nuih n’hâm ŭch Bư êng. Bư Brah tâm broh dơi bu Bư Brah tâm broh oh nô tâm Bon, Bon êng, êng bu nong tâm broh mô rĭ đah Bon aơ ma Bon ri.
 • Việt Nam dơi pah kan lôch lĕ r’ngôch ta ăp ntil nau kan
 • 02/01/2020 09:31
 • Ôi lơ 30/12, ta Hà Nội, Chính phủ lĕ ndâk tb RBŭn trực tuyến đah ăp n’gor gơi ndâk njêng pah kan Nau nchră Bư hao nau wăng sa – nau rêh Bon lan n’hanh nau mĭn kan dŏng prăk gĕh têm nkrem bri dak năm 2020.
 • Ân 430 mlâm ndơ ma bu nuyh bon lan xă Quảng Khê
 • 26/12/2019 10:18
 • Lơ 21/12, Hội Chữ thập đỏ n’gor kan ndrel ma Kông an n’gor, Phung kan kơl bon lan Nhịp cầu yêu thương (Bon têh Hồ Chí Minh) ndâk tâ ân ndơ, khăm săm nau ji, mbơh ntĭm nau way phap luật bĭt rdeh hăn rŏ trong ân ma bu nuyh bon lan xă Quảng Khê (Dak Glong) đah r’noh kơp tât 180 r’me prăk.
 • Bu nuyh R’đe xă Tâm Thắng m’ak bư brah tâm Broh oh nô
 • 26/12/2019 10:18
 • Măng lơ 22/12, ta Wâl rbun Nau way bu nuyh bon lan ta bon Buoorr, xă Tâm Thắng (Cư Jút), N’gâng nau way, Pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŏk hăn pâl kan ndrel ma n’qual lĕ ndâk nau rbŭn bư brah tâm Mbroh oh nô bơh bu nuyh R’đe bon Nui, bon Buôr, bon Trum n’hanh bon Ea Pô.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.