Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Uănh trĕng uĕh tay nau kơl kan ân ma bon lan bu nong iê bu nuyh
  • 28/06/2018 10:20
  • Lơ 20/6, ta n’qual Dak Glong, Phung hăn pah kan bơh Ủy ban Bu Nong yor wa Nông Quốc Tuấn, Thứ thuởng-Groi kô ranh Uănh chăm Ủy ban bu nong Trung ương leo trong lĕ gĕh nar kan ma UBBL n’qual Dak Glong tâm nau pah kan bu nong n’hanh nchŭn nau gĕh nau kan kơl bu nong tâm lam n’gor 6 khay bôk năm 2018.
  • Rbŭn mbơh Nau kan “Dak Nong -Yan play bơ dŭm” ta Hà Nội
  • 28/06/2018 10:20
  • Lơ 22/6, ta bon têh Hà Nội, UBBL n’gor Dak Nong lĕ ndâk tâ rbŭn mbơh yor Groi Kô ranh UBBL n’gor Tôn Thị Ngọc Hạnh ndjôt bôk mbơh hưn: Ntơm lơ 18 – 23/7/2018 UBBL n’gor Ndâk nau kan “Dak Nong-Yan play bơ dŭm” gĕh ăp ntil nau kan: Rbŭn răm yan play bơ dŭm; Rbŭn nchră nau kan n’hao tăm bơ nâp phĭt; Rbŭn tăch rvăt bơ n’hanh ăp ntil ndơ gĕh tăm bư mir jan ba; Rbŭn tâm rlong play bơ kah; Khâl hăn uănh ăp ntŏk tăm bơ n’hanh ntil nau kan bư mir jan ba.
  • Kơl blir tem joi gĭt ntŏk tă bơh dơi bu rvăt play bơ
  • 22/06/2018 10:23
  • Lơ 16/6, Ntŏk kan Ntrôl n’hao nau kan, N’gâng Nchră n’hanh Dŏng prăk ndâk nkra nau kan lĕ kan n’hanh VNPT Dak Nong pơk tâ Rbŭn nchră Joi gĭt ntŏk tă bơh dơi bu rvăt play bơ n’hanh nau kan rơm ntil nau kan “Dak Nong-Yan bơ dŭm” năm 2018.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.