Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak R'lâp giãn cách tĕng Nau ntĭm gai 16 ntơm 12 mông dâng nar lơ 7/9/2021
 • 08/09/2021 11:05
 • Tâm 2 nar lơ 5 - 6/9, tâm lam xă Quảng Tín (Dak R'lâp) gĭt saơ 24 bu nuyh dương tính ma Sars-Cov-2 ta 2 bon Bu Dăch n'hanh Bu Bir. N'gâng kan Y tế pah kan n'hanh n'qual n'hanh ăp phung kan dôl ksiêm, tĕng joi n'hanh sŏk mẫu xét nghiệm ân ma rlau 6.200 bu nuyh, tâm dăch ma bu gĕh nau ji.
 • Ntơm lăp năm nti săm bŭt mhe gĕh âk nau êng
 • 08/09/2021 11:06
 • Lơ 5/9, rlau 180.000 kon se ăp wâl săm bŭt n'gor Dak Nong ntơm lăp năm nti săm bŭt mhe 2021 - 2022. Yor gĕh nau ji tưp Covid-19 nĕ aơ jêng năm nti săm bŭt gĕh âk nau ndâk kan gĕh trực tiếp n'hanh trực tuyến. Tĕng nuih n'hâm pah kan găn nau jêr jŏk, nau rlong, lam n'gor lĕ rơm nŭm ăp ntil nô nau pah lan, sâm kơl kon se lăp năm nti săm bŭt mhe đah nau nsrôih mhe.
 • Mpơl măt săm bŭt rŏ " Wa Hồ nchih Tuyên ngôn Ðộc lập"
 • 05/09/2021 15:05
 • Kah gĭt 76 năm Kách mạng Khay Pham (19/8/1945 - 19/8/2021) n'hanh nar Ndâk njêng bri daklơ 2/9, Wâl nkra săm bŭt Kim Ðồng lĕ mpơl măt săm bŭt rŏ "Wa Hồ nchih Tuyên ngôn Ðộc Lập" bơh bu nuyh njêng nchih Kiều Mai Sơn.
 • N'jrăng, n'gang nau ji ân di, đăp mpăn uĕh lăng ta năm nti mhe
 • 05/09/2021 15:04
 • Nĕ jêng nau ntĭm gai bơh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ta nar Rbŭn nchră nau kan trực tuyến lam bri dak n'chŭn ăp ntil nau ntĭm nti ta năm 2020 -2021 n'hanh ndâk nau ntĭm nti mhe 2021 -2022 yor N'gâng kan Ntĭm sơm - Ntĭm nau kan ndâk kan ta Hà Nội ôi lơ 28/8.
 • Čů Jŭt nsrôih n'gang nau ji Covid-19 tâm tưp ta bon lan
 • 05/09/2021 15:01
 • Abaơ, nô nau ji tưp Covid-19 ta n'qual Čư Jŭt gĕh âk nau jêr. Tâm lam n'qual abaơ lĕ gĕh âk bu nuyh F0 tâm tưp ta bon lan. Gĕh bu nuyh dương tính hăn âk ntŭk, tâm mâp âk bu nuyh nĕ bư nau pah kan n'jrăng n'gang nau ji aơ gĕh âk nau jêr.
 • Răm nau tâm rŏng ta klang nau ji tưp Covid-19
 • 05/09/2021 14:59
 • Yor gĕh âk nau roh nau ji tưp Covid-19 bư, n’gâng kan bri dak ăp ntŭk, ăp phung kan n’hanh âk bu nuyh kơl, nhóm thiện nguyện tâm lam n’gor lĕ gĕh âk nau pah kan uĕh sâm kơl ăp phung dôl pah kan bơh năp n’gang nau ji tưp, bu nuyh gĕh nau rêh o-ach, bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk…
 • Dak Nong gĕh 92 bu nuyh gĕh nau ji Covid-19 dơi bu săm bah nau ji
 • 26/08/2021 14:52
 • * Kơp tât 13 mông mhau lơ 24/8, tâm lam n'gor lĕ gĕh 258 bu nuyh tưp nau ji Covid-19, lah gĕh 48 ntŭk tâm tưp. Tâm nĕ, Gia Nghĩa 27 nuyh; Čů Jŭt 72 nuyh; Krông Nô 63 nuyh; Dak Mil 36 nuyh; Dak N'Soong 25 nuyh; Tuy Ðức 8 nuyh, Dak Glong 9 nuyh; Dak R'lâp 18 nuyh. Gĕh âk n'qual lĕ jŏ mô hôm saơ bu nuyh gĕh nau ji lah Dak R'lâp, Tuy Ðức, Dak Glong, Gia Nghĩa...
 • Mât nê nê bu nuyh sĭt tâm n'gor
 • 19/08/2021 11:19
 • Tĕng trĕng n'kôch nau kan bơh Ủy ban bon lan n'gor, ăp nar dăch abaơ, gĕh âk bu nuyh tưp nau ji tă sĭt bơh ăp n'gor mpeh Nam, tâm nĕ gĕh Bình Dương n'hanh Bon têh Hồ Chí Minh.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.