Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lĕ dơi dơn sŏk 13 xă nsrôih kơp di bri bon mhe năm 2019-2020
 • 13/09/2018 15:39
 • UBBL n’gor Dak Nong lĕ ntrŭnh nau Dăp kan 1298/QÐ-UBBL đah nau kan lĕ dơi dơn sŏk 13 xă ndơp lăp n’hanh ntĭm gai nsrôih kơp di bri bon mhe năm 2019 n’hanh 2020 tâm lam n’gor; tâm nĕ gĕh 5 xă nsrôih kơp di bri bon mhe tâm năm 2019 n’hanh 8 xă nsrôih kơp di bri bon mhe tâm năm 2020.
 • Nar Ca phê Việt Nam tâ tâl 2 ta Dak Nong mĭn nchră lah dơi ndâk ntơm lơ 9 tât 11/12/2018
 • 13/09/2018 15:39
 • Tĕng n’kôch bơh N’gâng ntĭm gai ndâk Nar Ca phê Việt Nam tâ tâl 2 ta Dak Nong, Nar ca phê Việt Nam dơi ndâk ta bon têh Gia Nghĩa, n’gor Dak Nong ntơm lơ 9 tât 11/12/2018 đah nau moh kan “Hao nâp knơm ca phê” gĕh 5 ntil nau pah kan, nau kan kh’lay: Pơk ntŏk mpơl n’hanh ngêt ca phê; Rbŭn kah gĭt Nar Ca phê Việt Nam; Nau rbŭn nchră tâm bri dak ta nau kan tăm ca phê; Nau rbŭn nchră bư ntil tơm dơi tăm âk ta Tây Nguyên n’hanh Khâl hăn uănh ăp ntŏk tăm ca phê ta Dak Nong.
 • Nau kan “Cặp lá yêu thương” n’hanh ma kon se Dak Nong hăn nti sam bŭt
 • 13/09/2018 15:39
 • Ôi lơ 9/9, ta bon têh Gia Nghĩa, N’gâng Pah kan – Ka han rmanh n’hanh Bri bon lĕ kan đah Wâl prăk Yơh ndi Bri bon Việt Nam, Ntŏk kan Mbơh hưn VTV24-Ntŏk kan mpơl rup Việt Nam n’hanh UBBL n’gor ndâk Nau kan kơl “Cặp lá yêu thương” sâm kơl n’hâm soan ân kon se nti gĕh nau rêh jêr zŏk tâm n’gor dơi hăn nti sam bŭt.
 • Drưh đrưh răm rhơn lăp năm nti mhe
 • 07/09/2018 10:06
 • Ôi lơ 5/9, lơ 167.000 kon se nti sam bŭt ăp gưl nti (tâm nĕ gĕh rlau 51.600 kon se nti bu nong iê bu nuyh) n’gor Dak Nong ndâk, răm rhơn lăp năm nti mhe 2018-2019.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.