Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Rbŭn têh Ðoàn lam bri dak tâ XI
  • 14/12/2017 14:49
  • Ntơm lơ 10 tât lơ 13/12, ta Hà Nội lĕ ndâk tâ Rbŭn têh bu nuyh kan Ðoàn Druh ndăm kộng sản Hồ Chí Minh tâ tâl XI, năm kan 2017-2022.
  • Phung Quốc hội tâm mâp kan ma cử tri ta ăp n’qual
  • 30/11/2017 09:59
  • Ntơm lơ 28 – 30/11, Phung kan Quốc hội n’gor lĕ gĕh ăp tâ tâm mâp n’hanh iăt âk nau mbơh, nau dăn kan bơh ăp cử tri ta ăp n’qual tâm lam n’gor lah ăp trong, wâl rbŭn bon n’hanh wâl sam bŭt ta ăp bon lĕ iơh hô ngăn; nô nau mô gĕh ŭnh mpanh dŏng ôi mhau, dŏng wăng sa; âk kan bộ dŏng bằng mbruh khă nĕ ât dơi đă kan, dăp kan tâm ăp ntŏk ta bon lan…
  • Phung kan ăp ntŏk bơh Ủy ban N’har bri dak pah kan ta n’gor Dak Nong
  • 30/11/2017 09:59
  • Ôi lơ 25/11, Phung kan ăp ntŏk bơh Ủy ban N’har bri dak – Gâng Pah kan ma bri dak bơh tăch yor wa Nguyễn Anh Dũng, Groi Kô ranh Ủy ban N’har bri dak leo trong lĕ gĕh nar kan ma kô ranh uănh gai n’gor gơi ksiêm nô nau pah kan ta ăp mpông n’har bri n’hanh nau gĕh kan tăm gâng lŭ tâm pă n’har bri tâm n’gor.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.