Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • “Nau uĕh yăn Kăl wai” đah ăp ntil nau pah kan uĕh
 • 04/07/2019 09:54
 • Nau kan “Nau uĕh yăn Kăl wai”, dơi ndâk ntơm lơ 1 tât lơ 31/7, ta Bon Nau way – Ntŏk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) gĕh ntil nau pah kan tâm nau way gơi pơk ntŏk pâl bu druh ndăm.
 • Ntơm ndâk nau kan y học tâm r’năk
 • 27/06/2019 10:21
 • Lah lĕ rơm nŭm kon bu nuyh kan, drăp ndơ dŏng, ntơm khay 6/2019, n’gâng Y tế n’gor ntơm ndâk nau kan trạm y tế pah kan tĕng nau kan y học tâm r’năk ta bar pe n’qual ta n’gor.
 • Rbŭn tâm rlong n’kôch nđơn tâm sam bŭt yan rlu nti năm 2019
 • 20/06/2019 14:18
 • Tâm 2 nar lơ 18 n’hanh 19/6, ta bon têh Gia Nghĩa, N’gâng kan Nau way, Pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŏk hăn pâk lĕ ndâk nar Rbŭn tâm rlong n’kôch nđơn tâm sam bŭt yan rlu nti năm 2019, lah gĕh 150 kon se nti sam bŭt, kon se jê tă bơh ăp n’qual, bon têh tâm lam n’gor.
 • Quốc hội pah kan lĕ lôch nau rbŭn tâl 7, gưl XIV
 • 20/06/2019 14:21
 • Jêh 20 nar pah kan, ta nar lôch nau rbŭn tâl 7, mhau lơ 14/6, Quốc hội lĕ du nuih dăp dơm Nau jrŭ, gĕh 7 luật (luật Ntĭm sơm; luật Kiến trúc; luật Mât uănh thế; luật Nsu kông; luật Kuh bu nuyh gĕh nau tih; luật Jrăng, n’gang nau mô uĕh bia, ndrănh; luật r’gâl mhe, trŭnh tay ăp ntil nau kan bơh luật Tăch r’văt sam bŭt n’kar săk, luật Dŏng kơp nau mĭn); dăn nau kan ta 9 ntil luật; trŭnh dăp 10 nau jrŭ…
 • Drăp ndơ dŏng ntơm kăl e tâm nau way “rgum” ta Nha Trang
 • 13/06/2019 14:50
 • Ntơm lơ 14-16/6 ta Nha Trang, n’gor Khánh Hòa, N’ntŏk kan nau way tâm bon lan (N’gâng Nau way pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŏk bu năch tât hăn pâl) kan ndrel ma N’gâng Nau way n’hanh pâl mpât săk jăn Khánh Hòa ndâk tâ Rbŭn pâl mpơl drăp ndơ dŏng ntơm kăl e tâm nau way kon bu nuyh. Aơ jêng nau kan dơi bu pơk kan bơh nau kan Năm bư Ntŏk bu năch tât hăn pâl tâm bri dak 2019 ta Khánh Hòa đah nau moh kan “Nha Trang – nau uĕh bơh dak rlai”.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.