Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Yuh Vi Thị Thanh dơi bu r’nê bu nuyh lĕ ma nau blau bư mir jan ba Việt Nam
  • 17/10/2019 09:39
  • Yuh Vi Thị Thanh, bu nong Thái, bon Rơ Sông, xă Dak R’Măng (Dak Glong) lah du huê tâm 63 nuyh bu nuyh blau bư mir jan ba dơi bu r’nê ta nau dăp mông kan “Hao ndư bu nuyh bư mir jan ba Việt Nam” n’hanh R’bŭn r’nê bu nuyh lĕ ma nau blau bư mir jan ba năm 2019 dơi ndâk kan ta Hà Nội.
  • Dăch tât 70.000 r’năk gĕh nau rêh jêr jŏk dơi manh prăk bư hao nau wăng sa
  • 03/10/2019 10:20
  • Jêh lơ 5 năm pah kan tĕng Nau ntĭm 40/CT-TW lơ 22/11/2014 bơh Ban Bí thư Trung ương Ðảng (Gưl XI) ta nau kan hao nau ntĭm gai Ðảng đah nau kan ân manh prăk tâm bon lan, tât abaơ, lam n’gor lĕ ân manh prăk gĕh lơ 150.000 r’năk o-ach, dăch o-ach, ăp r’năk gĕh n’hâm suan ma bri dak ta 100% thôn, bon tâm lam n’gor.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.