Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Pơk Nar nchuăt Olympic yor nau ngăch mprăl n’hâm soan lam bu nuyh bon lan
 • 28/02/2019 14:01
 • Nar nchuăt Olympic yor nau ngăch mprăl n’hâm soan lam bu nuyh bon lan năm 2019 dơi pơk ta ăp xă, phường, bon jê ta lơ 24/3 (nar pơh), mô rĭ tĕng nau pah kan êng ăp n’qual gơi pơk nar nchuăt ta ăp nar ba bă tâm khay 3. UBBL ăp n;qual, bon têh ntĭm gai ăp xă, phường, bon jê pơk, jă đă lam bu nuyh bon lan hăn nchuăt ta nar aơ.
 • Drưh ưh Rbŭn pâl yan kao Kỷ Hợi năm 2019
 • 21/02/2019 13:45
 • Ntơm lơ 16 – 18/2, ta mpeh kô lao tâm lang dak-nglau dak Gia Nghĩa n’gor lĕ ndâk tâ Rbŭn pâl yan kao Kỷ Hợi năm 2019. Aơ jêng tâ gơi ăp bu nong tâm lam n’gor tâm mâp, pâl rlưn, n’hao nau tâm gĭt, tâm r’nglăp nâp phĭt ăp bu nong.
 • Măng mprơ thơ Nguyên tiêu tâ 17 năm 2019
 • 21/02/2019 10:06
 • Măng lơ 18/2 (kơp lơ 14 khay Ngoay Kỷ Hợi), ta n’qual Tuy Ðức, N’gâng Văn học Nghệ thuật n’gor lĕ pơk Măng kan mprơ thơ Nguyên tiêu tâ 17 năm 2019.
 • Ntơm lơ 14-15/2 ndâk tâ Rbŭn pâl yan kao Leng Nung 2019
 • 14/02/2019 16:05
 • Tĕng N’gâng ndâk nau kan, tâm 2 nar lơ 14-15/2 (kơp ta lơ 10-11/1lơ âm), ta bon têh Gia Nghĩa dơi ndâk tâ Rbŭn yan kao Leng Nung 2019. Rbŭn pâl yan kao năm aơ dơi bu pơk âk ntil nau kan: Bư brah ndrâm dak ta Leng Nung, bư brah wơt bu năch tât hăn pâl, bư brah tâm r’nglăp mpôl băl, tâm rlong but ao nchoh mbăn n’hanh tâm rlong tur chĭng, tâm rlong vâng tanh, tâm rlong k’dăt ta mâng…
 • Dŭt uĕh Ntŏk hăn pâl Phước Sơn
 • 14/02/2019 16:05
 • Ntŏk hăn pâl Phước Sơn dơi bu nsu bư huy tâm 25 hec ta, ta xă Dak Wer (Dak R’lâp). Jêh lơ du năm ndâk bư, ntŏk hăn pâl aơ lĕ pơk mpông ntơm lơ mung 2 Têt Kỷ Hợi 2019.
 • Nau uĕh Rbŭn Nau way vâng tanh Việt Nam tâ tâl I
 • 17/01/2019 15:13
 • Ntơm lơ 14 – 16/1, ta Mpeh kô lao đông – Nglau dak Gia Nghĩa (Dak Nong) lĕ ndâk nau kan Rbŭn Nau way vâng tanh Việt Nam tâ tâl I, đah gĕh 18 n’gor, bon têh lam bri dak n’hanh ăp bri dak Lào, Drôn, Indonesia… Ta mông aơ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lĕ tât rbŭn ndrel.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.