Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Kah gĭt 62 năm Nar Nai dak si Việt Nam
  • 02/03/2017 14:36
  • Mhau lơ 27/2, M’bŭch Y tế lĕ ndâk nar Rbŭn kah gĭt 62 năm Nar Nai dak si Việt Nam (27/2/1955-27/2/2017), gĕh âk ngăn bu nuyh kán bộ, bu nuyh kan, viên chức tâm m’bŭch hăn rbŭn.
  • Drơu đrơu Rbŭn pâl Yan kao Liêng Nung năm 2017
  • 16/02/2017 13:57
  • Ta mông bôk Yan kao Năm Iăr 2017 n’hanh kah gĭt 87 năm Nar ndâk njêng Ðảng Kộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017), tâm 2 nar lơ 11 n’hanh 12/2 (kơp lơ 15 – 16/1 lơ âm), UBBL n’gor Dak Nong ndâk tâ Rbŭn pâl Yan Kao Leng Nung ta ntŭk m’ak pâl, rlưn săk jăn Leng Nung, xă Dak Nia (Gia Nghĩa).
  • R’bŭn Lồng Tồng ta Quảng Hòa
  • 09/02/2017 13:42
  • Ta yan kao năm mhe Năm Be 2017 n’hanh kah gĭt 87 năm Nar ndâk njêng Ðảng Kộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017), tâm 2 nar lơ 1 n’hanh lơ 2/2 (lơ 5 n’hanh lơ 6 Têt Năm Be), UBBL xă Quảng Hòa (Dak Glong) lĕ ndâk tâ Rbŭn Lồng Tồng.
<< <  47  48  49  50  51  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.