Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Khăm nau ji, pă dak si ma bu nuyh o-ach ta xă Quảng Tín
  • 09/12/2016 14:46
  • Lơ 4/12, Wâl dak si Ða khoa n’gor ndâk nar kan mbơh ntĭm, khăm nau ji n’hanh pă dak si mô sŏk prăk ma ăp rnăk gĕh nhâm soan ma bri dak, rnăk gĕh nau rêh o-ach, kon bu nong iê bu nuyh ta bon Bu Bir, xă Quảng Tín (Dak R’lâp). Phung kan aơ lĕ khăm nau ji, pă dak si ân ma 150 nuyh đah rnoh prăk gĕh kơl rlau 20 rkeh prăk.
  • Jao Grat kah gĭt “Yor nau Pah kan đah bri dak ba bă Việt Nam” ân ăp wa Lê Diễn, Nguyễn Bốn
  • 01/12/2016 09:24
  • Mhau lơ 28/11, ta bon têh Gia Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Groi Thứ trưởng Kâp pah kan Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn lĕ jao Grat kah gĭt “Yor nau Pah kan đah bri dak ba bă Việt Nam” ân ma ăp wa: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư N’gor ủy, Kô ranh HÐBL n’gor n’hanh Nguyễn Bốn, Groi Bí thư N’gor ủy, Kô ranh UBBL n’gor yor gĕh âk nau kơl nhâm ndâk njêng n’hanh n’hoa nau Pah kan đah bri dak ba bă Việt Nam.
  • Phung kan Quốc hội tâm mâp kan đah cử tri ta ăp ntŭk
  • 01/12/2016 09:26
  • Tâm 2 nar lơ 29 n’hanh lơ 30/11, Phung kan Quốc hội n’gor lĕ gĕh ăp nar tâm mâp kan đah cử tri xă Dak N’Drŏt (Dak Mil), xă Dak P’lao (Dak Glong), xă Dak Nia (Gia Nghĩa), xă Quảng Tâm (Tuy Ðức), Nhân Cơ (Dak R’lâp), Nam Dong (Čư Jŭt), bon têh Dak Mam (Krông Nô) gơi mbơh tâ tă rbŭn tâl 2, Quốc hội gưl XIV n’hanh iăt nau dăn kan, nau mbơh bơh ăp cử tri ăp nô nau tâm ăp ntŭk.
<< <  46  47  48  49  50  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.