Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau kan tăm măng tây ta Dak Wer
 • 16/09/2021 09:32
 • Năm 2018, r'năk nô Ðoàn Ánh Thương, thôn 10, xă Dak Wer (Dak R'lâp) tăm dăch tât du sào măng tây ndrêh. Yor blau kĩ thuật tăm n'hanh mât chăm, jêh 6 khay tăm, tơm măng tây lĕ dơi r'năk păng koh tăch gĕh 4 - 5 kí du nar, đah r'noh prăk tăch ntơm 70.000 - 80.000 r'băn du kí. Khă nĕ ăp nar păng tăch bu r'văt mô dơi tŏng.
 • Ðạo Nghĩa nsrôih ndâk njêng bon lan mhe hao tay
 • 16/09/2021 09:29
 • Ðạo Nghĩa (Dak R'lâp) jêng xă ntơm dơi kơp di bon lan mhe n'gor Dak Nong năm 2015. Ta năm aơ, n'hanh nau kơl bơh ăp n'gâng kan, phung kan, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan tâm xă dôl nsrôih ndâk njêng n'hanh lĕ n'hâm suan pah kan kơp di bon lan mhe hao tay ta năm 2025.
 • Bu ur Dao Thanh Y mât mray nau way kăl e
 • 16/09/2021 09:23
 • Dao Thanh Y jêng du jrŏng rnoi bu nong Dao rêh ta ăp n’gor mpeh Bắc tât ndâk njêng nau rêh n’hanh nau pah kan ta n’gor Dak Nong (rêh âk tâm n’qual Krông Nô).
 • Ka han rmanh Phan Xuân Ân blau pah kan
 • 16/09/2021 09:22
 • Ntơm năm 1966 – 1973, che Phan Xuân Ân (deh năm 1945) lăp bư ka han ta Trung đoàn 256, Quân khu 4. Che tă tâm lơh ta Thanh Hóa, Quảng Trị, nau tâm lơh Trong 9-Nam Lào.
 • Nô hăt janh Y Đôn
 • 16/09/2021 09:13
 • Y Đôn deh năm 1942, bu nong Bah nar, bu nuyh bon Chai, xă Yang Bắc, khu 7, abaơ lah xă Yang Bắc, n'qual Dak Pơ, n'gor Gia Lai. Y Ðôn pah kan tĕng kăch mạng tơm 15 năm, jêng du huê ka han đặc công gĕh nau janh, gĕh âk nau mĭn njêng tâm nau tâm lơh n'hanh gĕh âk n'hâm suan pah kan kơl bri dak.
 • Nau ntĭm sa gơi play lựu mô gĕh rhăch
 • 16/09/2021 09:13
 • Ntơm sa ơm, he sŏk peh koh bôk play lựu dăch tât ta grăp. Jêh rĭ dŏng peh rek play lựu teng mbor, mô dơi rek tât ta grăp play lựu yor rek gĕh ta grăp play bư play lựu luh dak bơh tach.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.