Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • N’hao tay nau mĭn gĭt bĭt rdeh hăn rŏ trong ân đăp mpăn ta mpeh vĭch, mpeh ngai
 • 07/11/2019 14:30
 • Tâm ăp nar lơ 30 n’hanh 31/10, M’bŭch kan Ðăp mpăn nau bĭt rdeh hăn rŏ trong n’gor kan ndrel ma Jrô Kảnh sát mât uănh bu nuyh bĭt rdeh hăn rŏ trong – Kông an n’gor lĕ ndâk nar kan mbơh ntĭm, hưn nau way pháp luật bĭt rdeh hăn rŏ trong ân đăp mpăn ma dăch tât 500 bu nuyh bon lan ta ăp xă Tân Thành, Quảng Phú, Dak D’rô, bon jê Dak Mâm (Krông Nô).
 • Âk nau way pah kan uĕh ta Bon Nau way-Ntŏk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam tâm khay 11/2019
 • 07/11/2019 14:29
 • Ntơm lơ 1-30/11, ta Bon Nau way – Ntŏk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) dơi dâk ăp ntil nau pah kan đah nau moh “Tâm rom gop têh ăp ntil nau uĕh tâm nau way ăp bu nong Việt Nam”. Aơ jêng nau pah kan n’kôch nau mprơ, nau k’dŏ, piăng sa ndrănh ngêt, drăp ndơ gĕh tâm nau rêh ăp bu nong, ndâk bư ntŏk bu năch tât hăn pâl, bư uĕh ntŏk hăn pâl bơh Bon, bư uĕh tay ăp ntil nau kan tâm du pơh “Tâm rom gop têh ăp bu nong – Ndơ têl Nau way Việt Nam” năm 2019.
 • Klah chŭn bơh Bộ Chính trị ta nau kan bu nong tâm năm mhe aơ
 • 07/11/2019 14:28
 • Lơ 30/10/2009, Chăm gai Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lĕ kí nau Klă chŭn mrô 65-KL/TW bơh Bộ Chính trị gơi n’hao tay tĕng bư Nau trŭnh mrô 24-NQ/TW bơh N’gâng Chăm gai Trung ương Ðảng gưl IX ta nau kan bu nong tâm năm mhe aơ.
 • Ntơm ndâk njêng Khay kan kh’lay Yor bu nuyh gĕh nau rêh o-ach năm 2019
 • 31/10/2019 14:13
 • Rbŭn ntơm ndâk njêng aơ yor MTBDVN n’gor, M’bŭch kan jă đă kơl Prăk Yor nau rêh bu nuyh o-ach ndâk kan ôi lơ 25/10. Tĕng nau kan aơ, Khay kan kh’lay yor bu nuyh gĕh nau rêh o-ach dơi pơk kan ntơm 17/10-18/11/2019 gơi n’hao nuih n’hâm tâm rom gop, “bu nuyh gĕh nau rêh đăp mpăn kơl bu nuyh gĕh nau rêh o-ach” bơh bu nong he.
 • Rbŭn tâm rlong Nau mprơ Kon se jê n’gor Dak Nong tâ VII, năm 2019
 • 31/10/2019 14:13
 • Rbŭn tâm rlong aơ dơi ndâk kan tâm 2 nar lơ 25 – 26/10 ta Wâl Pah kan Druh ndăm n’hanh kon se n’gor, 69 kon se nti sam bŭt tă bơh ăp wâl sam bŭt gưl I, wâl sam bŭt gưl II bơh 8 n’gor, bon têh tâm lam n’gor lĕ tâm rlong k’dŏ mprơ dŭt ma uĕh, nau k’dŏ mprơ aơ lah nr’nê Ðảng, r’nê Wa Hồ, r’nê nau ndrŏng hao bri dak, nau rŏng ma kô lao dak rlai, r’năk, nai ntĭm, mpôl băl, wâl sam bŭt…
 • Lam n’gor gĕh 1.513 kan bộ, kông chức, viên chức bu nong iê bu nuyh
 • 31/10/2019 14:13
 • Tĕng bư nau kơl, nau kan bu nong gơi ndâk njêng phung kan bộ bu nong iê bu nuyh rêh du ntŏk ntơm gĕh nuih n’hâm uĕh, gĕh nau blau gơi pah kan lôch uĕh ăp ntil nau kan tâm bri dak, ntơm năm 2004 tât bôk năm 2019, lam n’gor lĕ r’nglăp dŏng 1.457 kan bộ, kông chức, viên chức bu nong iê bu nuyh.
 • Pă lơ 100.000 mlâm sam bŭt n’kar săk y tê ân ma r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 31/10/2019 14:13
 • Tĕng bư Nau kan kơl ân sam bŭt n’kar săk y tế, m’bŭch Y tế, Pah kan – Ka han rmanh n’hanh Bon lan, m’bŭch kan Sam bŭt n’har săk bon lan n’hanh ăp n’gor bon têh tâm lam n’gor lĕ ndâk ăp ntil nau kan kơl y tế ân ma bu nuyh gĕh nau rêh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh n’hanh dăch kơp o-ach tă bơh sam bŭt n’kar săk y tế.
 • Nô hăt janh Hồ Vai
 • 31/10/2019 14:13
 • Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh Hồ Vai, bu nong Pa Kô abaơ rêh ta bon jê A Lưới, n’qual A Lưới, n’gor Thừa Thiên – Huế.
 • Têt Nguyên đán Canh Tý 2020 dơi rlu 7 nar
 • 24/10/2019 10:37
 • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lĕ ŭch tĕng nau nchră kan rlu Têt Nguyên đán Canh Tý 2020 yor N’gâng Pah kan – Ka han rmanh n’hanh Bri bon n’kôch.
 • Tâ rbŭn tâl 8, Quốc hội gưl XIV
 • 24/10/2019 10:37
 • Ôi lơ 21/10, ta wâl Quốc hội, bon têh Hà Nội, Tâ rbŭn tâl 8, Quốc hội gưl XIV lĕ dơi ndâk kan. Ta tâ rbŭn aơ, Quốc hội dŏng 60% mông nar rbŭn gơi nchră nau kan ndâk njêng pháp luật.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.