Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ndâk Ntil nau kan “Hành trình Ðỏ” tâ II- năm 2020
 • 07/05/2020 09:23
 • Bư tĕng Ntil nau kan kơl ân nđâp dak m’ham “Hành trình Ðỏ” tâVIII-năm 2020 bơh N’gâng kan Ntĭm gai bri dak jă đă kơl ân nđâp dak m’ham, UBBL n’gor Dak Nong lĕ ntrŭnh Nau nchră kan mrô 028/KH-UBBL ta nau ndâk Ntil nau kan “Hành trình Ðỏ” tâ II- năm 2020 tâm lam n’gor.
 • Kon se nti sam bŭt plâ nti tay jêh rlu n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19
 • 29/04/2020 15:21
 • Bư tĕng nau ntĭm gai bơh UBBL n’gor, ntơm lơ 27/4, kon se nti Wâl sam bŭt gưl II n’hanh Wâl sam bŭt gưl III tâm lam n’gor plâ nti sam bŭt tay jêh rlu n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19, tĕng nuih n’hâm kan gơi đăp mpăn nau nti ta wâl sam bŭt, ngăch ban Nau ntĭm nti, di ma nau nchră kan ntĭm nti năm 2019-2020. Ăp wâl sam bŭt nti kon se jê n’hanh wâl sam bŭt gưl I plâ nti tay ta lơ 4/5.
 • Ndâk njêng ăp n’qual, bon têh 1 tổ chăm gai gơi n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19
 • 29/04/2020 15:20
 • Nĕ lah nau ntĭm gai bơh Kô Ruanh UBBL n’gor Nguyễn Bốn-Kô ruanh Ntĭm gai n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19 tâm n’gor dah n’gâng kan ntĭm gai n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19 ăp n’qual, bon têh. Tổ kan chăm gai aơ yor kô ruanh UBBL n’qual, bon têh bư kô ruanh leo pah kan. Nau kan tổ aơ lah ndâk nau pah kan, ngăch ndâk nau pah kan kh’lay ta nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19.
 • Mbơh ntĭm ăp ntil nau pah kan gơi kon se bu nong iê bu nuyh ta wâl sam bŭt gưl II mô hôm chơ lơi nti
 • 16/04/2020 09:52
 • Bư tĕng Nau nchră kan rô 104/KH - UBND lơ 4/3/2020 bơh UB BL n’gor Dak Nong gơi kon se bu nong iê bu nuyh ta wâl sam bŭt gưl II tâm lam n’gor mô hôm chơ lơi nti, N’gâng kan Thông tin n’hanh Truyền thông mhe gĕh Sam bŭt ndơp đă ăp n’gâng kan báo chí, UB BL ăp n’qual n’hao nau pah kan, mbơh ntĭm bu nuyh bon lan, tâm nĕ gĕh bon lan bu nong iê bu nuyh ndơp oh mon, kon sau tât hăn nti sam bŭt.
 • Long Sơn nsrôih joi dak tŏ ân tơm ca phê
 • 11/04/2020 07:04
 • Xă Long Sơn (Dak Mil) gĕh tâm 2.000 hec ta neh bư mir, tâm nĕ gĕh rlau 300 hec ta neh tăm ca phê. Yor duh nar, mô saơ mih ntơm lôch năm 2019 tât abaơ nĕ âk neh tăm ăp ntil tơm tâm xă abaơ mô tŏng dak tŏ.
 • Ntơm lơ 1/4, bư trŭnh r’noh tăch poăch sur hôm e 70.000 r’băn du kí
 • 03/04/2020 09:56
 • Pah kan tĕng nau ntĭm gai bơh Thủ tướng Chính phủ, lơ 30/3, Groi Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng n’hanh Kô ruanh N’gâng kan Ntĭm bư mir jan ba n’hanh Hao nau rêh bon lan lĕ gĕh nar pah kan đah ma 15 doanh nghiệp rong sur âk gơi nchră bư trŭnh r’noh tăch poăch sur hôm e 60 r’băn du kí.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.