Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Rbŭn têh Phật đản Liên Hợp Quốc- Vesak 2019
  • 16/05/2019 13:55
  • Ntơm lơ 12 – 14/5, Rbŭn têh Phật đản Liên Hợp Quốc-Vesak 2019 yor Việt Nam ndâk pah kan ta Ntŏk Chroh kon yhơng Tam Chúc, xă Ba Sao, n’qual Kim Bảng (Hà Nam), đah nau moh kan “Nau dơh dăch bơh Chroh kon yhơng ta nau kan ntĭm gai lam ăp bri dak n’hanh nau pah kan kơl ma bon lan”.
  • Ndâk têh Rbŭn kah gĭt 65 năm Dơi lơh Ðiện Biên Phủ
  • 09/05/2019 14:19
  • Ôi lơ 6/5, n’gor Ðiện Biên lĕ ndâk têh Rbŭn kah gĭt 110 năm Nar ndâk njêng n’gor (28/6/1909-28/6/2019); 65 năm Dơi lơh Ðiện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019) n’hanh wơt dơn Grat Ðăp mpăn bri dak hạng nhất yor Kô ruanh bri dak jao r’nê.
  • Trang ntĭm nau kan công trực tuyến n’gor Dak Nong r’gâl săk moh
  • 18/04/2019 09:24
  • Ntŏk kan Hành chính công Dak Nong mhe gĕh nau mbơh gơi r’gâl săk moh Trang ntĭm nau kan công trực tuyến n’gor Dak Nong gơi ăp ntŏk kan, phung kan, ntŏk ndâk nau kan, bu nuyh bon lan gĭt n’hanh nơi lăp, joi ăp ntil nô nau, sam bŭt hồ sơ trực tuyến lah ŭch bư sam bŭt hành chính.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.