Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Đak Nông 20 gru dơi kơp ân nau moh “Gru blau lơn” năm 2019
  • 25/03/2019 16:22
  • Ta sam bŭt nchih 623 săk bu nuyh dơi Kô ruanh bri dak Nguyễn Phú Trọng nchih kí Nau trŭnh kan mrô 356/QÐ-CTN kơp ân ndơ rnê Bri dak “Gru bu nuyh bon lan” n’hanh Nau trŭnh mrô 355/QĐ-CTN “Gru blau lơn”, n’gor he gĕh 20 Gru blau lơn n’hanh 2 Gru bu nuyh bon lan lĕ gĕh âk n’hâm soan pah kan răk mray nau way n’hanh hao dŏng di sản văn hóa vi vật thể bơh bu nong…
  • Drưh đrưh Rbŭn pâl Lồng Tồng ta Long Sơn
  • 07/03/2019 15:41
  • Lơ 2/3, ta thôn Ðông Sơn, UBBL xă Long Sơn (Dak Mil) lĕ pơk tâ Rbŭn pâl Lồng Tồng (hôm dơi moh lah Rbŭn trŭnh pâl tâm ndrênh), lah gĕh dăch tât 800 rhiăng gru, bu nuyh pâl n’hanh âk bu nuyh bon lan tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor.
  • Rbŭn pâl Lồng Tồng ta Nam Xuân
  • 28/02/2019 14:01
  • Tâm bar nar 21-22/2, ta xă Nam Xuân (Krông Nô) lĕ ndâk nar Rbŭn pâl Lồng Tồng (Rbŭn trŭnh tâm ndrênh) bơh bon lan Tày, Nùng. Gĕh dăch tât 1.000 gru, bu nuyh pâl n’hanh âk bu nuyh bon lan tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor tât hăn pâl.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.