Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ntơm ndâk Ntil nau kan Druh ndăm kơl n’hâm soan pah kan yan rlu nti 2018
 • 19/07/2018 10:21
 • Mhau lơ 15/7, N’gâng Ntĭm nau kan yan rlu nti n’hanh Ntil nau kan Druh ndăm kơl n’hâm soan n’gor Dak Nong lĕ ndâk tâ Rbŭn ntơm Nau kan druh ndăm kơl n’hâm soan gor tâ XV năm 2018, lah gĕh âk ngăn phung đoàn viên, druh ndăm tâm lam bon têh Gia Nghĩa n’hanh sinh viên kơl n’hâm soan kan tă bơh ăp wâl sam bŭt đại học, kao đẳng tâm BT. Hồ Chí Minh, Bình Dương.
 • 100% buôn, bon bu nong iê bu nuyh gŭ rêh du ntŏk tâm broh ma ăp ntŏk kan
 • 19/07/2018 10:21
 • Tĕng trĕng uănh bơh UBBL n’gor, jêh 15 năm pah kan Nau ntĭm gai mrô 04-CT/TU lơ 7/5/2014 bơh N’gâng Chăm gai N’gor ủy, nau kan tâm broh đah ăp ntŏk kan ma ăp buôn, bon bu nong iê bu nuyh gŭ rêh du ntŏk lĕ gĕh âk ngăn nau pah kan uĕh, jêng ntŏk bư tâm rnglăp đah Ðảng, Bri dak ma bu nuyh bon lan.
 • Ntil nau kan “Dak Nong – Yan play bơ dŭm”
 • 19/07/2018 10:21
 • Ntil nau kan “Dak Nong – Yan play bơ dŭm” dơi ndâk kan ntơm lơ 18 tât lơ 23/7/2018 đah âk nau kan gĕh: Rbŭn răm yan play bơ dŭm; rbŭn tăch rvăt drăp; rbŭn nchră nau kan tăm bơ nâp phĭt; rbŭn tâm rnglăp nau kan tăch rvăt; rbŭn tâm rlong play bơ kah; khâl uănh ntŏk bu tăm tơm bơ n’hanh nau kan bư mir jan ba; kơl bư tem joi gĭt ntŏk bu tăm sŏk play bơ ân ma ăp rnăk tăm bơ, phung kan ta nar aơ…
 • Ân môk nđô bôk n’kăr săk ma ăp kon se nti jrô 1 năm nti 2018-2019
 • 12/07/2018 09:20
 • Tĕng Ủy ban Ðăp mpăn bu nuyh bĭt rdeh hăn rŏ trong Bri dak n’hanh Kông ti Honda Việt Nam, ăp kon se nti sam bŭt jrô 1 năm nti 2018-2019 (tâm 1,95 triệu kon se) lam bri dak dơi bu ân môk nđô bôk n’kăr săk di kĩ thuật bri dak n’hanh rnoh môk aơ dơi bu ân tât ta kon se ntơm lơ 5/9 dăch tât aơ, suy kơl n’hao rnoh kon se nđô môk n’kăr săk lah nco bơh kơi ndeh mô tô, rdeh măy n’hanh rdeh wah jâng điện.
 • Nchot 40 têh jê mô saơ uĕh mô dơi rdeng bu nuyh ncho
 • 05/07/2018 14:13
 • Jrô Kảnh sát mât uănh rdeh hăn tâm gung trong-Kông ann’gor kan n’hanh ma N’gâng mât uănh rdeh hăn tâm gung trong- Rdeng drăp ndơ lĕ ksiêm 42 duk têh jê bu nuyh bon lan, doanh nghiệp, ntŏk kan dôl ma rdeng bu nuyh ncho klơ dak tâm n’qual Dak Glong, Krông Nô n’hanh Čư Jŭt.
 • Tâ mbơh hưn nau kan ta n’qual Dak Glong
 • 05/07/2018 14:13
 • Tâ mbơh hưn nau lan yor Ntŏk Kơl joi nau kan pah kan n’hanh UBBL n’qual Dak Glong pơk ta lơ 26/6, gĕh 12 doanh nghiệp pah kan ndrel gơi joi sŏk bu nuyh kan đah rlau 4.000 ntil nau kan, gơi gĕh nau pah kan tâm bri dak n’hanh hăn pah kan ta bri dak bơh tach.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.