Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Rbŭn têh Kô ruanh têh Ðảng bộ n’gor Dak Nong tâ XII, năm kan 2020-2025
 • 19/10/2020 14:15
 • Ntơm lơ 14-16/10, Rbŭn têh Kô ruanh têh Ðảng bộ n’gor Dak Nong tâ XII, năm kan 2020-2025 gĕh 349 kô ruanh têh tât rbŭn, mpơl măt ma rlau 26.500 đảng viên lam Ðảng bộ; tâm nĕ gĕh 41 kô ruanh têh bu nong iê bu nuyh. Ăp Mê Việt Nam Nô hăt janh; Nô hăt janh pah kan; kô ruanh ta Trung ương, kô ruanh tâm n’gor Dak Nong kan kăl e n’hanh kô ruanh ăp n’gor tât lah uĕh nau Rbŭn têh.
 • Kô ruanh têh bu nong iê bu nuyh hăn Rbŭn têh đah nau iăt tĕng n’hanh dăn gĕh nau pah kan uĕh
 • 19/10/2020 14:15
 • Rbŭn têh Kô ruanh kan têh Ðảng bộ n’gor Dak Nong tâ XII, năm kan 2020-2025 dơi ndâk pah kan ntơm lơ 14-16/10, gĕh tât 349 kô ruanh têh ngăn ngên mpơl măt ma lĕ r’ngôch đảng viên tâm lam n’gor. Bu nuyh bon lan tâm n’gor, đảng viên leo uănh ta nau rbŭn têh aơ đah nau iăt tĕng, gĕh nau ŭch dăn pah kan ân uĕh. Phóng viên Báo Dak Nong lĕ nchih nau m’ak tâm nuih n’hâm, ŭch dăn gĕh nau pah kan uĕh bơh kô ruanh têh bu nong iê bu nuyh dăn ndơp nau kan ta nar rbŭn têh.
 • Nau kdrưh n'hanh nau đơn kan bu nuyh pah kan têh hăn Rbŭn têh Ðảng bộ n’gor
 • 08/10/2020 15:07
 • Rbŭn têh bu nuyh kan têh Ðảng bộ n’gor Dak Nong tâ XII, năm kan 2020-2025 lah du ntil nau pah kan kh’lay, gĕh âk nau kh’lay chính trị, nau rêh bon lan; mbơh hưn ân bu gĭt tay nau kan n’hanh kah git nau ndjôt bôk pah kan bơh Ðảng, nau kơl âk bơh ăp bon lan bu nong tâm lam n’gor tâm nau pah kan ndâk njêng n’hanh n’hao nau rêh ta n’gor. Ta mông aơ, gĕh bu nuyh pah kan têh hăn rbŭn têh lĕ mbơh hưn nau mĭn, nau dăn bơh ăp trong leo pah kan, ntĭm leo kan, nau trŭnh pah kan di, gĕh nau mĭn mhe, nau plăch r’gâl mhe bơh Ðảng bộ n’gor ta năm kan bơh kơi aơ.
 • Bu nuyh ranh dăn klaih nau o-ach
 • 01/10/2020 10:32
 • R’năk che Mô Lôm Bês n’hanh u H’Bôm, bu nong Mạ ta bon Phi Mur, xă Quảng Khê (Dak Glong) lah du r’năk tâm ăp r’năk nchih sam bŭt njŭn UBBL xă dăn klaih nau o-ach.
 • Bon lan bu nong iê bu nuyh tâm rlong ndâk njêng nau rêh mhe
 • 24/09/2020 16:35
 • Bon lan bu nong iê bu nuyh tâm lam n’gor lĕ pah kan n’hanh dôl lĕ n’hâm suan pah kan tâm rlong bư hao nau wăng sa, ndâk njêng nau rêh mhe. Ta ăp n’gor, âk r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh lĕ n’hâm suan bư mir jan ba, hao bư ndrŏng.
 • Mât mray, bư hao nau way bu nong iê bu nuyh
 • 17/09/2020 11:10
 • N’gor he gĕh 40 bu nong gŭ rêh ndrel, đah 202.360 bu nuyh bu nong iê bu nuyh; tâm nĕ, bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk (Bu Nong, Mạ, R’đe) gĕh rlau 13.900 r’năk đah rlau 66.500 bu nuyh.
 • Nsrôih lâm nau mô gĭt rplay sam bŭt
 • 17/09/2020 11:08
 • Ntơm ngul khay 5, dăch tât 150 bu nuyh Dao, Mông mô r’vê nau jêr jŏk hăn nti gơi lâm nau mô gĭt rplay sam bŭt ta Wâl sam bŭt gưl I n’hanh Wâl sam bŭt gưl II Trần Quốc Toản, thôn 4, xă Dak Ha (Dak Glong).
 • Njŭn nau iăt tĕng n’hanh nau dăn kan uĕh ta tâ Rbŭn têh Ðảng bộ n’gor gưl XII
 • 10/09/2020 11:01
 • Ndrel ma ăp phung Bu nuyh bon lan, bon lan ăp bu nong iê bu nuyh tâm lam n’gor dôl lĕ nuih n’hâm wơt nar ndâk tâ Rbŭn têh Bu nuyh kan têh Ðảng bộ n’gor Dak Nong gưl XII, năm kan 2020 – 2025. Can bộ, đảng viên, bu nuyh bon lan gĕh âk nau dăn bơh nau kơl kan, trong ntĭm kan, nau nchră kan di, gĕh nau mĭn mhe, plăch r’gâl mhe tâm nau kan bơh Ðảng bộ n’gor ta ăp năm kan mhe.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.