Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Rbŭn N’gâng Chăm gai Ðảng bộ n’gor tâ 15
  • 11/04/2019 09:40
  • Lơ 9/4, N’gâng Chăm gai Ðảng bộ n’gor Dak Nong gưl XI, năm kan 2015 – 2020 lĕ pơk tâ Rbŭn tâl 15 gơi uănh ntĭm, nchră n’hanh nchŭn na pah kan ta quý I, ndâk tay nau kan kh’lay ta quý II.
  • Nau kan ân rdeh wah jâng “Kơl kon se hăn nti sam bŭt”
  • 04/04/2019 13:48
  • N’gâng kan Ăp bu ur bon têh Gia Nghĩa kan ndrel ma N’gâng kan Kơl bon lan Hà Nội mhe pơk Nau kan ân rdeh wah jâng “Kơl kon se hăn nti sam bŭt”, ân 100 mlâm rdeh wah jâng ân ma kon se nti wâl sam bŭt gưl II kơp lah r’năk o-ach, bu nong iê bu nuyh ta bon têh Gia Nghĩa n’hanh ăp n’qual Tuy Ðức, Krông Nô.
  • Dơi kơp 5 xă kơp di bon lan mhe
  • 04/04/2019 13:48
  • UBBL n’gor mhe trŭnh ăp ntil nau kan dơi kơp ăp xă: Thuận An (Dak Mil), Trúc Sơn (Čư Jŭt), Quảng Tín (Dak R’lâp), Dak Nia (Gia Nghĩa) n'hanh Nâm N’Jang (Dak N’Soong) kơp di bon lan mhe năm 2018.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.