Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lam n’gor gĕh 22 xă kơp di bon lan mhe
 • 28/05/2020 14:52
 • Lơ 20/5, Kô ruanh UBBL n’gor Dak Nong Nguyễn Bốn lĕ dăp trŭnh ăp ntil nau kan kơp bon lan mhe năm 2019 gĕh 4 xă: Ðức Mạnh (Dak Mil), Dak R’moan (Bon têh Gia Nghĩa) n’hanh Thuận Hạnh, Nam Bình (Dak N’Soong).
 • Kah gĭt nau kh’lay 130 năm Nar deh Kô ruanh Hồ Chí Minh
 • 21/05/2020 11:06
 • Ôi lơ 18/5, ta Nglan Rbŭn bri dak Mỹ Ðình Hà Nội, N’gâng kan Chăm gai Trung ương Ðảng, Quốc hội, Kô ruanh bri dak, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Bri dak Việt Nam n’hanh Bon têh Hà Nội ndâk nau kh’lay Rbŭn kah gĭt 130 năm Nar deh Kô ruanh Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)- Mbâ ranh bơh Bu Nong, kô ranh blau uănh gai bri dak, Bu nuyh nai ntĭm têh uĕh bơh kăch mạng Việt Nam, Nô hăt janh tâm lơh tâm su sŏk lơi neh ntu bu nong he bu pit, Du huê bu nuyh gĕh nau kh’lay tâm nau way lam ăp bri dak.
 • Bu nuyh bon lan ăp bu nong đah nau kan “Năm Khay kah gĭt đah Wa” ta Bon Nau way
 • 21/05/2020 11:03
 • Ta lơ kah gĭt 130 năm Nar deh Kô ruanh Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), lơ 16/5, ta bon Nau way – Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) mpơl muh măt ăp bu nuyh bon lan ăp bu nong lĕ tât rbŭn, dơh dăch gơi tâm nkah nau rŏng ŭch kah gĭt đah Wa Hồ, kah gĭt ma mbâ ranh ăp bu nong.
 • “Ntŭk tăch drăp tâm rŏng” răm nuih n’hâm bu nuyh bon lan o-ach
 • 07/05/2020 09:24
 • Bư tĕng ntil nau kan tâm kơl n’hâmuan kơl bu nuyh o-ach găn nau ji tưp Covid-19, mhe aơ, Cụm tâm rlong mrô 3 phung kan bư ka han tâm lơh gĕh N’gâng kan Ăp Bu ur ăp ntŭk kan Kông an n’gor, Mpôih ka han Ntĭm gai Tâm lơh n’gor, Mpôih ka han Ntĭm gai Ka han mât chiă n’har bri kan n’hanh N’gâng kan Ăp Bu ur n’qual Dak Glong lĕ ndâk nau kan “Ntŭk tăch drăp tâm rong” ta xă Dak Ha (Dak Glong).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.