Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lơ 7.000 kon se nti sam bŭt gơi pă phe ta tâ nti sam bŭt I
 • 01/11/2018 14:22
 • UBBL n’gor mhe ntĭm gai N’gâng Ntĭm sơm-Ntĭm nau kan n’hanh ăp n’gâng, ntŏk kan, phung kan, UBBL ăp n’qual, bon têh kan ndrel ma Kục Têm nkrem bri dak mpeh Nam Tây Nguyên, Kục Têm nkrem mpeh Nam Trung bộ dơn n’hanh kơl pă 532.150 kí phe tă têm nkrem tâm bri dak ân ma 7.077 kon se nti sam bŭt ăp gưl nti ta tâ nti sam bŭt I năm nti 2018-2019.
 • Ôp khâl, tâm mâp muh măt bu ur ka han rmanh
 • 25/10/2018 10:25
 • Lơ 18/10, N’gâng Ka han rmanh n’gor kan ndrel ma N’gor đoàn dâk Nau kan ôp khâl, tâm mâp muh măt 90 nuyh bu ur ka han rmanh ta ăp tâ tâm lơh, đah nau moh kan “Bri dak – nau njiăng”.
 • Kơl tay kon se jê nti sam bŭt mô gĕh bri dak sŏk prăk nti
 • 25/10/2018 10:25
 • Nau ntrŭnh mrô 145/2018/NÐ-CP bơh Chính phủ dăp kơl tay bu nuyh dơi bri dak mô sŏk prăk nti sam bŭt: Kon se jê nti sam bŭt 5 năm tâm ntŏk gĕh nau wăng sa – nau rêh bon lan jêr zŏk gĕh mê mbő, gĕh mê mô rĭ gĕh mbő mô rĭ bu nuyh răk rong kon se, mô rĭ kon se rêh ta xă, thôn gĕh nau jêr zŏk ngăn ngên tâm mpeh bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh bri yôk, ăp xă gĕh nau rêh jêr zŏk bơh pĭt kơh dak rlai, kô lao tĕng nau n’hêl bơh Chính phủ n’hanh ăp ntŏk dơi dăp nau kan.
 • Rbŭn nchră nau kan N’gâng Chăm gai Ðảng bộ n’gor tâ 13 (gưl XI)
 • 18/10/2018 10:56
 • Lơ 16/10, N’gâng Chăm gai Ðảng bộ n’gor Dak Nong lĕ ndâk tâ Rbŭn nchră nau kan tâ 13 (pơk huy) gưl XI, năm kan 2015-2020 gơi trĕng nchŭn ăp ntil nau gĕh pah kan tâm 9 khay bôk năm, trong ntĭm kan tâm 3 khay lôch năm 2018; nchră n’hanh dăp dơm kan ăp ntil nau kan kh’lay tâm n’gor.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.