Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Ntrôl hao ăp ntil nau pah kan ndâk njêng bon lan mhe n’hanh bư trŭnh o-ach năm 2018
  • 03/05/2018 14:55
  • Tĕng Nau pah kan năm 2018 bơh N’gâng Ntĭm gai Trung ương ăp ntil nau kan bri dak tâm năm 2016 – 2020, năm 2018, N’gâng kan nchŭn n’hâm ntĭm gai Nau pah kan bri dak ndâk njêng bon lan mhe, nsrôih kan gơi lam bri dak gĕh iê ngăn ngên 39% rnoh xă bon lan mhe (tâm 3.500 xă) kơp di bon lan mhe, n’hao tâm 5% đah năm 2017; gĕh iê ngăn ngên 54 n’qual dơi Thủ tướng Chính phủ kơp di bon lan mhe, n’hao gĕh 10 đah năm 2017.
  • Tâm rlong lôch tâ nkăch rup tĕng sam bŭt rŏ năm 2018
  • 26/04/2018 15:21
  • Tĕng nau kan Nar Sam bŭt rŏ Việt Nam (21/4), mhau lơ 20/4, ta Bưu điện n’gor, Thư viện n’gor kan nkra ma Jrô Ntĭm sơm – Nkra nau kan bon têh Gia Nghĩa lĕ ndâk tâ Tâm rlong lôch tâ nkăch rup tĕng sam bŭt rŏ năm 2018.
  • Rbŭn tâm rlong tin học ma kon se n’gor Dak Nong tâ XI
  • 26/04/2018 15:21
  • Lơ 21/4, N’gor đoàn, N’gâng Ntĭm sơm – Nkra nau kan, N’gâng Khoa học – Kông nghệ n’hanh N’Gâng Thông tin – Truyền thông lĕ kan ndrel ndâk tâ Rbŭn tâm rlong tin học n’gor Dak Nong tâ XI, năm 2018, gĕh 102 kon se nti tă bơh ăp wâl sam bŭt gĭl II n’hanh Wâl s am bŭt gưl III tâm lam n’gor tât tâm rlong.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.