Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Kon se Čư Jŭt nti rê dak tâm yan rlu nti
 • 08/08/2019 15:12
 • Ndăn mông nar tâm yan rlu nti, âk mê, mbâ ta n’qual Čư Jŭt lĕ ân oh kon khăn păng hăn nti rê dak ta ăp ntu dak gĕh bu nuyh ntĭm rê tâm n’qual.
 • Dăch tât 58.000 gưl kon se sam bŭt, sinh viên dơi kơl prăk rêl nti sơm
 • 31/07/2019 18:28
 • Tĕng ksiêm nau nau pah kan nau trŭnh kơl kon se nti sam bŭt, sinh viên lah bu nong iê bu nuyh gĕh nau rêh o-ach, dăch kơp o-ach tâm lam n’gor bơh HÐBL n’gor, jêh 3 năm kan (ntơm năm 2016 – 2017 tât abaơ), lam n’gor lĕ kơl prăk rêl nti sơm ân ma dăch tât 58.000 gưl kon se nti sam bŭt, sinh viên đah r’noh prăk gĕh âk dăch tât 19 r’me; kơl ân sam bŭt rŏ, sam bŭt nchih ma lơ 130.000 gưl kon se đah r’noh prăk kơp tât 47 r’me.
 • Nsrôih bư gĕh 472 mlâm wâl ân ma r’năk o-ach tâm năm 2019
 • 31/07/2019 18:28
 • Tĕng nau nchră bơh UBBL n’gor, tâm năm 2019, n’gâng kan Wâl prăk pah kan ân lôch gơi bư gĕh 472 mlâm wâl ân ma r’năk o-ach tĕng Nau trŭnh33/QĐ-TTg bơh Thủ tướng Chính phủ. Tâm nĕ, ăp wâl prăk thương mại dơn bư 130 mlâm wâl, hôm e 342 mlâm wâl yor Wâl prăk yơh ndi nau rêh bri bon kan ndrel ma ăp n’gâng, m’buch kan bư. R’noh prăk kơl bư du mlâm wâl iê ngăn ngên tâm 50 r’keh prăk.
 • Kô ranh ndjôt bôk n’gor khâl, ân ndơ ma Mê Việt Nam Nô hăt jang, ăp r’năk gĕh n’hâm suan ma kăch mạng
 • 25/07/2019 14:57
 • Ta nar kah gĭt 72 năm Nar Ka han rmanh -Ka han săn săk (27/7), ntơm lơ 18-23/7, Phung kan bơh n’gor yor ăp wa: Ngô Thanh Danh, Groi Bí thư Chăm gai N’gor ủy, Kô ranh Bu nuyh kan têh Quốc hội; Nguyễn Bốn, Groi Bí thư N’gor ủy, Kô ranh UBBL n’gor; Nguyễn Ðình Trung, Groi Bí thư N’gor ủy; Nguyễn Thị Hoa, UVCGNU, Groi Kô ranh HÐBL n’gor; Tôn Thị Ngọc Hạnh, Groi Kô ranh UBBL n’gor lĕ tât hăn khâl, ân ndơ ma ăp Mê Việt Nam Nô hăt janh, r’năk gĕh n’hâm suan ma kăch mạng ta ăp n’qual Čư Jŭt, Dak Mil, Dak R’lâp.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.