Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Rbŭn m’ak bư brah kăch ba mhe
 • 06/06/2019 10:13
 • Tâm bar nar 31/5 n’hanh lơ 1/6, ta bon Bu R’Wah, xă Dak N’Drung, UBBL n’qual Dak N’Soong lĕ pơk tâ Rbŭn m’ak bư brah kăch ba mhe bơh bu nuyh Bu Nong, lah gĕh dăch tât 100 gru, bu nuyh k’dŏ mprơ, bu nuyh tâm rlong tă bơh 8 bon tâm xă Dak N’Drung n’hanh tâm 500 bu nuyh bon lan bơh tach n’har tâm n’gor tât hăn uănh.
 • Nsrôih rơm kan nê nê ta tâ tâm rlong nti lôch wâl sam bŭt gưl III bri dak 2019 răp jăp, ân uĕh
 • 06/06/2019 10:02
 • Nĕ jêng nau ntĭm gai bơh wa Tôn Thị Ngọc Hạnh, NUV, Groi Kô ruanh UBBL n’gor ta tâ rbŭn N’gâng Ntĭm tai tâ tâl rlong nti lôch wâl sam bŭt gưl III bri dak năm 2019 dơi pơk kan ta lơ 4/6. Tâ rbŭn lĕ nchŭn nau trŭnh kan bơh N’gâng Ntĭm tai tâ tâl rlong nti lôch wâl sam bŭt gưl III bri dak năm 2019 yor Groi Kô ruanh UBBL n’gor Tôn Thị Ngọc Hạnh bư Kô ruanh N’gâng Ntĭm gai nau kan.
 • Nau kan Druh ndăm kơl n’hâm suăl Yan rlu nti năm 2019 dơi ndâk kan ntơm khay 6 tât khay 8
 • 30/05/2019 13:41
 • Gơi kah gĭt 20 năm ndâk njêng nau kan, Ðah ntil nau pah kan “Joi mĭn tâm nau kan – Pah kan ân uĕh – Pah kan ân di – Pah kan ân ăp mpăn” n’hanh nau moh kan “Druh n’dăm kơl n’hâm suăl yor nau rêh mhe tâm bon lan”, Nau kan Druh ndăm kơl n’hâm suăl Yan rlu nti năm 2019 yor Trung ương Ðoàn Druh ndăm Kộng sản Hồ Chí Minh ndâk kan ntơm khay 6 tât khay 8/2019 lam bri dak.
 • Ntơm ndâk Khay pah kan ân kon se năm 2019
 • 23/05/2019 13:48
 • Ôi lơ 21/5, ta Wâl sam bŭt gưl II Nguyễn Du, bon jê Kiến Ðức (Dak R’lâp), UB BL n’gor lĕ pơ ktâ Rbŭn ntơm ndâk Khay pah kan ân kon se n’gor Dak Nong năm 2019.
 • Tâ rbŭn tâl 7, Quốc hội gưl XIV
 • 23/05/2019 13:48
 • Ôi lơ 20/5, dơi Kô ruănh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ntĭm gai, Quốc hội gưl XIV lĕ ndâk nar kan ta tâ Rbŭn tâl 7.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.