Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lam n’gor ndâk Nar rbŭn Tâm rnglăp têh lam bu nong
 • 12/11/2020 09:36
 • Tâm mâp lơ kah gĭt 90 năm Nar ndâk njêng Mặt trận bu nong kluôm lĕ r’ngôch ăp ntŭk tâm Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), UBMTBD pah kan đah ăp n’gâng kan ủy, n’gâng kan tâm ăp n’qual lĕ ndâk nau pah kan ta ăp thôn, bon, buôn, ntŭk gŭ bon lan tâm lam n’gor ndâk Nar rbŭn Tâm rnglăp têh lam bu nong.
 • N’hao âk tay mông mpơl rup nau ngơi bu nong
 • 05/11/2020 13:45
 • Thủ tướng Chính phủ mhe gĕh Nau trŭnh kan mrô 1659/QĐ-TTg tâm nau kan Kí nau mĭn kan, nau pah kan n’hao âk tay mông nkra mpơl rup nau ngơi bu nong tâm năm 2021-2025.
 • Hao nđư ăp năm khay kơl ka han ang trong, pơk trong hăn
 • 29/10/2020 14:26
 • Tâm năm 1959-1975, âk bu nuyh bon lan bu nong iê bu nuyh tâm lam n’gor Dak Nong lĕ pah kan ntĭm trong ân kan bộ kăch mạng găn bri, găn dak gơi ang trong, pơk trong Hồ Chí Minh n’hanh kơl n’hâm suan, kơl drăp ndơ gơi tâm lơh sŏk lơi neh ntu mpeh Nam, ka luôn lĕ r’ngôch bri dak. Abaơ năm âk khă nĕ ăp bu nuyh rêh kăl e hôm kah gĭt nao nao năm khay jêr jŏk, tâm lơh tâm su têh khă nĕ lĕ nuih n’hâm hao nđư.
 • Nau knơm knang âk ta N’gâng kan Chăm gai Ðảng bộ n’gor Dak Nong tâ XII
 • 22/10/2020 10:25
 • Rbŭn têh Kô ruanh têh Ðảng bộ n’gor Dak Nong tâ XII, năm kan 2020-2025 lĕ ruăh N’gâng kan Chăm gai Ðảng bộ n’gor tâ XII gĕh nuih n’hâm pah kan uĕh, gĕh nau blau gơi dơn nau kan bri dak jao. Hăn rbŭn n’hanh uănh nau Rbŭn têh aơ, âk kô ruanh têh, bu nuyh bon lan lĕ iăt tĕng, knơm knang n’hanh ndơp nau dăn ta phung kan kô ruanh ntĭm gai n’hanh ăp ntil nau nchră kan bư hao nau rêh ta n’gor Dak Nong ta năm mhe abaơ.
 • Ăp ntil rup uĕh ta nar Rbŭn têh Ðảng bộ n’gor Dak Nong tâ XII, năm kan 2020-2025
 • 22/10/2020 10:18
 • Ðah nuih n’hâm bư tĕng nau kan “Tâm rom gop – Bu nuyh bon lan bư tơm – Du nuih tĕng nau kan - Bư tĕng nau pah kan – Hao tâm nau rêh”, jêh 3 nar lĕ nuih n’hâm pah kan, pah kan nê nê, Rbŭn têh Kô ruanh têh Ðảng n’gor Dak Nông tâ tâl XII, năm kan 2020-2025 lĕ dơi bu pah kan jêh uĕh tâm ăp ntil nau kan, nau nchră kan sa ơm.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.