Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • “Nar rbŭn kon se jê” ta Bon Nau way ăp bu nong
 • 09/08/2018 10:35
 • Ntơm lơ 1 tât lơ 31/8, ta Bon Nau way – Ntŏk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) dơi ndâk ăp ntil nau kan tâm khay 8 đah nau moh kan “Nar rbŭn kon se jê”.
 • Rbŭn N’gâng Chăm gai Ðảng bộ n’gor (pơk huy) gưl XI, năm kan 2015-2020
 • 02/08/2018 10:35
 • Lơ 27/7, N’gâng Chăm gai Ðảng bộ n’gor gưl XI, năm kan 2015-2020 lĕ ndâk tâ rbŭn (pơk huy) lĕ nchŭn 10 năm tĕng kơt Nau jrŭ mrô 22 bơh tâ Rbŭn Trung ương 6 (gưl X) tâm nau kan n’hao uĕh nau gai ndjôt bôk leo kan, n’hâm soăn dăng tâm lơh bơh ntŏk kan đảng n’hanh nau uĕh blau phung kan bộ, đảng viên; nau ntĭm gai mrô 36 bơh Bộ Chính trị tâm nau kan Rbŭn Ðảng bộ ăp gưl gơi ndâk tâ Rbŭn đại biểu lam bri dak tâ XII bơg Ðảng; mbơh nau kan dăp dơm kô ranh kan bư kán bộ.
 • Dơn rong Mê Việt Nam nô adăch jêng du ntil nau kan uĕh
 • 26/07/2018 10:35
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, đah nuih n’hâm, nau kan uĕh, đah nau way tâm nau rêh “ngêt dak kah gĭt ma ntu”, âk ntŏk kan, phung kan tâm n’gor lĕ dơn răk rong lĕ rngôch Mêw Việt Nam nô adăch dôl rêh tâm n’gor.
 • Rnê ăp rnih play bơ kah
 • 26/07/2018 10:35
 • Tâm trong Nau kan “Dak Nong – Yan play bơ dŭm” năm 2018 (dơi ndâk kan ntơm lơ 18 – 23/7). N’gâng Ntĭm bư mir jan na – N’hao nau rêh bri bon lĕ ndâk tâ Rbŭn tâm rlong “Play bơ kah”.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.