Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Nau ntĭm bư lĕ bring krăp gơi gĕh ndơ dŏng kloh bler
  • 21/08/2020 09:58
  • + Dŏng play kroch n’hanh boh: Nkhŭt iê boh sa ta ntŭk bring krăp, jêh rĭ iĕt dak play kroch. Lơi ân nĕ tât 2 – 3 mông, jêh rĭ dŏng brôih sut ta ntŭk bring, gơi bư lĕ ndơ bring krăp ta ndơ dŏng. Bơh đah nĕ, he dŏng ntô play kroch nđot ta ntŭk bring gơi mô gĕh bư iơh ndơ dŏng.
  • N'qual Dak N'Soong nsrôih pah kan kơp di bon lan mhe ta năm 2025
  • 13/08/2020 14:38
  • Rbŭn têh Bu nuyh kan têh Ðảng bộ n'qual Dak N'Soong tâ V, năm kan 2020 - 2025 bư tĕng 3 ntil nau kan kh'lay aơ: Ndâk njêng, pah kan tay ân uĕh nau kan Ðảng, nau kan chính trị, nâp dăng; bư hao nau kan bư mir jan ba kloh uĕh, tĕng kơt nau kan dŏng kông nghệ mhe nâp phêt; dŏng uĕh drăp ndơ gĕh ơm, nau gĕh, ndơ dơi gĕh, kuăl jă ăp n'gâng kan nsu gơi bư hao năng lượng tái tạo n'hanh ndâk njêng n'qual kơp di bon lan mhe.
  • Nsrôih ndơp Dak Glong rlaih o-ach năm 2025
  • 23/07/2020 13:36
  • Ðảng bộ n’qual Dak Glong abaơ gĕh 37 ntŭk kan đảng, 144 chi bộ trực thuộc, rlau 1.870 đảng viên. Ðah nau mĭn kan “Bu nuyh bon lan bư tơm ta nau pah kan – Tâm rom gop – Plăch r’gâl nau pah kan - Bư hao nau kan”, Ðảng bộ n’qual Dak Glong dôl nchŭn n’hâm suan pah kan ân uĕh ăp ntil nau kan gơi ndâk lôch jêh nau rbŭn têh, năm kan 2020 – 2025.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.