Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Ân Sam bŭt n’kar săk y tế ma 540 kon se nti Dak Nong
  • 13/04/2017 14:15
  • Ôi lơ 10/4, ta UBBL xă Dak Nia (Gia Nghĩa), Ủy ban MTBDVN n’gor kan ndrel ma M’bŭch Kơl săm bu nuyh ji o-ach BT. Hồ Chí Minh n’hanh Kông ti TNHH Sam bŭt n’kar săk Hanwha Life Việt Nam lĕ ndâk tâ ân Sam bŭt n’kar săk y tế ma 540 kon se nti gĕh nau rêh jêr jŏk n’gor Dak Nong, đah rnoh prăk kơl kơp tât 186 rkeh prăk.
  • 3.530 ntŭk kan dơi bu mbơh ta ntŭk nchră joi ndơ kan – hăn kan ta bri dak ba bă tâ I/2017
  • 07/04/2017 14:49
  • Lơ 29/3, ta bon jê Ea T’ling (Čư Jŭt), M’bŭch Pah kan-Ka han sôt rmanh & Bon lan kan ndrel ma N’gor đoàn, UBBL n’qual Čư Jŭt lĕ ndâk tâ Nchră joi ndơ kan – hăn kan ta bri dak ba bă tâ tâm I/2017, gĕh 23 doanh nghiệp tâm n’gor n’hanh bơh tăch n’gor, ndrel ma 400 bu nuyh kan, gĕh âk ta ăp n’qual Čư Jŭt, Krông Nô hăn ôp joi ndơ kan.
  • Ndâk nau kan tâm rnglăp nau kh’lay uĕh tăm tiêu ta n’qual Dak N’Soong
  • 07/04/2017 14:49
  • UBBL n’gor mhe ndâk tâ kan Rbŭn ndâk nau kan tâm rnglăp nau kh’lay uĕh tăm tiêu tâm lam n’qual Dak N’Soong. Aơ jêng tâ gơi ăp doanh nghiệp ndrel ma ăp rnăk tăm tiêu nchih sam bŭt buăn nau kan tâm rnglăp tăm tiêu uĕh, kh’lay gơi joi ntŭk tăch tiêu ĭt khĭm mô gĕh khih, sinh học, gơi ma tăch ta bri dak bơh tăch.
<< <  25  26  27  28  29  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.