Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Kăch mạng khay Pham – nau gĕh kan khlay têh
 • 31/08/2018 09:52
 • Kăch mạng khay Pham năm 1945 lah du ntil nau gĕh kan kh’lay ngăn ngên, uĕh ngăn ngên bơh rnoi bu nong Việt Nam ta thế kỉ XX. Tâm iê nark hay, đah nuih n’hâm kăch mạng hao n’hanh âk e hŏ saơ dơi gĕh tâm ăp ntŏk, bu nong he yor Ðảng, Wa Hồ lĕ du nuih jă bu nuyh bon lan dâk tâm lơh sŏk lơi neh ntu he nơm lam bri dak.
 • Mbơh ntĭm luật Bĭt rdeh hăn rŏ trong ta xă Dak Ru
 • 16/08/2018 13:56
 • Lơ 10/8, Jrô Kảnh sát mât uănh nau Bĭt rdeh hăn rŏ trong (PC67) Kông an n’gor Dak Nong lĕ kan n’hanh Kông an n’qual Dak R’lâp ndâk tâ mbơh ntĭm luật Bĭt rdeh hăn rŏ trong ân ma 300 rhiăng kon se nti sam bŭt tâm lam xă Dak Ru.
 • Nchŭn Nau kan Druh ndăm kơl n’hâm soan kan tâm bon lan tâ XV-năm 2018
 • 16/08/2018 13:56
 • Ôi lơ 11/8, ta bon têh Gia Nghĩa lĕ ndâk tâ Rbŭn Nchŭn Nau kan Druh ndăm kơl n’hâm soan kan tâm bon lan tâ XV-năm 2018. Ðah nau moh kan “N’hâm soan druh ndăm Dak Nong mĭn joi, kơl kan yor ma bu nuyh bon lan”, Nau kan aơ gĕh âk rbăn bu nuyh đoàn viên, bu druh ndăm tâm n’gor n’hanh rlau 200 rhiăng nuyh sinh viên tât ta 7 ntŏk kan, wâl sam bŭt kao đẳng, đại học bơh Bình Dương, BT.Hồ Chí Minh.
 • Nau nchră kan ma kon se năm 2018
 • 16/08/2018 13:56
 • Tâm 2 nar lơ 9 – 10/8, UBBL n’gor lĕ ndâk Nau kan nchră kan ma kon se năm 2018 đah nau moh kan “Yor nau rêh đăp mpăn, uĕh lăng ân kon se tâm nau rêh kông nghệ số”.
 • Ân 10 mlâm rdeh wah jâng ma kon se nsrôih nti sam bŭt ta n’qual Čư Jŭt
 • 09/08/2018 10:35
 • Ôi lơ 5/8, ta bon jê Ea T’ling, Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam kan n’hanh ma Quỹ Kơl kon se n’gor Dak Nong lĕ ndâk tâ ân 10 mlâm rdeh wah jâng n’hanh 10 ba lô ân ma 10 nuyh kon se nti o-ach, nsrôih nti sam bŭt tâm lam n’qual Čư Jŭt, lĕ rngôch prăk dŏng ân kơp tât 20 rkeh prăk.
 • Ân ndơ ma 200 rnăk o-ach ta xă Quảng Khê
 • 09/08/2018 10:35
 • Lơ 5/8, ta xă Quảng Khê (Dak Glong), Ntŏk kan N’hao Khoa học n’hanh Kông nghệ, Quỹ Thiện Tâm, N’gâng Chữ thập đỏ n’gor… kan ndrel lĕ ndâk tâ khăm nau ji, ân ndơ ma bu nuyh bon lan tâm lam xă.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.