Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bư sam bŭt rŏ “70 năm tâm rlong rŏng bri dak (1948-2018)"
 • 31/05/2018 10:33
 • Lĕ ma nau uĕh kah gĭt 70 năm Nar Kô ranh Hồ Chí Minh mbơh Bâr kuăl jă tâm rlong rŏng bri dak (11/6/1948-11/6/2018), Thông tân xă Việt Nam kan ndrel ma N’gâng Tâm rlong Rnê Trung ương nkra n’hanh bư sam bŭt rŏ “70 năm tâm rlong rŏng bri dak (1948-2018).
 • Nar rbŭn nai dak si druh ndăm tĕng kơt nau Wa kan
 • 24/05/2018 13:57
 • Lĕ ma nau răm wơt nar kah gĭt 128 năm Nar deh Kô ranh Hồ Chí Minh (19/5), lơ 19/5, ta thôn Năm Tầng, xă Dak R’la (Dak Mil), M’bŭch Ăp bu druh ndăm Việt Nam n’gor Dak Nong kan ndrel ma Phung nai dak si druh ndăm n’hanh Phung Chữ thập đỏ n’gor ndâk Nar rbũn nai dak si druh ndăm tĕng kơt nau Wa kan, yor nau dăng săk jăn bu nuyh bon lan, tĕng pah kan Khay kan kơl bon lan năm 2018.
 • Ndâk nau pah kan “Khay kông nhân” năm 2018
 • 24/05/2018 13:57
 • Wơt răm lĕ jêh tâ Rbŭn têh IV Kông đoàn n’gor Dak Nong năm kan 2018 – 2023, lơ 17/5, ta Wâl Nay way Pah kan n’gor Dak Nong, Liên đoàn Pah kan n’gor lĕ ndâk tâ Rbŭn “Khay kông nhân” năm 2018 đah nau moh kan “Ăp kông đoàn cơ sở- du ntil nau uĕh ma đoàn viên”.
 • Mbơh hưn xă Dak Wer n’hanh Nghĩa Thắng kơp di bon lan mhe
 • 24/05/2018 13:57
 • Tâm bar nar lơ 16 n’hanh 18/5, UBBL n’qual Dak R’lâp lĕ ndâk tâ Rbŭn mbơh hưn xă Dak Wer n’hanh Nghĩa Thắng kơp di bon lan mhe. Aơ jêng xă tâl 4 n’hanh tâl 5 n’qual Dak R’lâp, n’hao rnoh 11 xă tâm lam n’gor kơp di bon lan mhe.
 • Ntơm ndâk nkra Wâl sam bŭt gưl I Gĭt tâm play nuih- Dak Nong
 • 24/05/2018 13:57
 • Ôi lơ 15/5, ta ntŏk rêh bon lan 8, phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) lĕ ndâk tâ Rbŭn nkra Wâl sam bŭt gưl I Gĭt tâm play nuih- Dak Nong. Aơ lah wâl sam bŭt dơi nkra tâm Nau kan “Ndơp kon se hăn nti sam bŭt” n’hanh lah wâl sam bŭt gŭ nti rlu dâng nar ân ma kon se nti gĕh nau rêh jêr zŏk ta bon têh Gia Nghĩa.
 • Ndâk tâ rbŭn 5 Quốc hội gưl XIV
 • 24/05/2018 13:57
 • Ôi lơ 21/5, ta Hà Nội, Tâ rbŭn tâl 5 Quốc hội gưl XIV lĕ dơi ndâk. Ta nar ndâk tâ rbŭn, Quốc hội lĕ ntrĕng nau mbơh bơh Chính phủ, nau mbơh ksiêm bơh UB Wăng sa klă chŭn tay nô nau wăng sa - bon lan năm 2017 n’hanh ăp khay bôk năm 2018.
 • “Yor nau reh đăp mpăn, uĕh lăng ân kon se tâm nau rêh kông nghệ mrô”
 • 17/05/2018 14:46
 • Aơ jêng Khay pah kan ân ma kon se năm 2018 mhe dơi UBBL n’gor mbơh ta Nau nchră mrô 213/HK-UBBL, đah nau kan: Ndâk ăp ntil nau pah kan n’hanh ntil nau kan mbơh hưn; ndâk tâ Rbŭn pơk Khay kan ân kon se năm 2018; jă đă bri bon; ăp ntŏk pah kan gĕh nau kan uĕh ân ma kon se; pah kan gơi kon se gĕh tâ rlu nti đăp mpăn, uĕh lăng.
 • Ndâk njêng ntŏk rêh bon lan mhe ân uĕh, ân di
 • 17/05/2018 14:46
 • Jrô kan Chính phủ mhe gĕh Nau mbơh mrô 173/TB-VPCP nchŭn bơh Groi Thủ tướng Chính phủ Vương Ðình Huệ ta tâ Rbŭn lam bri dak ndâk njêng nau kan ntŏk rêh bon lan mhe ân uĕh, ân di.
 • Rbŭn pâl nau mprơ Then, đơn Tính lam bri dak
 • 17/05/2018 14:43
 • Tâm 2 nar lơ 13 n’hanh 14/5, ta bon têh Hà Giang, N’gâng Nau way, Pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŏk bu năch hăn pâl lĕ kan ndrel ma UBBL n’gor Hà Giang ndâk tâ Rbŭn pâl mprơ Then, đơn Tính lam bri dak tâm VI năm 2018 n’hanh mbơh Nau tâm pă mpeh kăn bư ntŏk bu năch hăn pâl Bri dak Kao nguyên lŭ Ðồng Văn, n’gor Hà Giang.
 • Rbŭn nchră nau kan Trung ương 7 gưl XII
 • 10/05/2018 14:45
 • Ntơm lơ 7-12/5, Rbŭn nchră nau kan N’gâng chăm gai Trung ương Ðảng tâ 7 gưl XII lĕ ndâk yor Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ndjöt bôk leo kan.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.