Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • “M’ak Têt Ðăp mpăn” ta Bon Nau way – Ntŏk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam tâm khay 9
 • 29/08/2019 14:40
 • Ntơm lơ 30/8-30/9, ta Bon Nau way - Ntŏk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) mra ndâk ăp ntil nau pah kan đah nau moh “M’ak Têt Ðăp mpăn” wơt lơ m’ak kah gĭt 74 năm Nar Ndâk njêng bri dak kộng hòa Bri bon Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) n’hanh r’nê, mbơh hưn ăp ntil nau uĕh tâm nau way, nau rêh bơh bơh bon lan 54 bu nong Việt Nam.
 • Nau kan kơl n’hâm suan “Tâ rlu chăng” ndâk âk ntil nau pah kan uĕh ta xă Dak Ngo
 • 22/08/2019 09:35
 • Lơ 17/8, ta Wâl sam bŭt gưl I Vừ A Dính, bản Tân Lập, xă Dak Ngo (Tuy Ðức), Ðoàn Khối Ăp ntŏk kan n’hanh doanh nghiệp n’gor pah kan ndrel đah N’gâng Nai dak si druh ndăm n’gor n’hanh ăp ntŏk kan đoàn trực thuộc ndâk Nau kan kơl n’hâm suan “Tâ rlu chăng” năm 2019, gĕh lơ 100 đoàn viên, druh ndăm hăn kơl n’hâm suan.
 • Ntênh nchih nau kơl yor bu nuyh o-ach ntơm du mông ôi lơ 19/8
 • 22/08/2019 09:35
 • Gơi suy kơl pah kan uĕh nau kan bư trŭnh nau o-ach tâm Bri dak n’hanh tĕng nau kan “Nar Quốc tế n’gang nau o-ach” n’hanh nau kan “Nar Yor bu nuyh o-ach ta Việt Nam” 17/10, N’gâng Mbơh hưn n’hanh Truyên thông, N’gâng Pah kan – Ka han rmanh n’hanh Bri bon, Ủy ban Trung ương MTBD Việt Nam kan ndrel ndâk tâ jă đă ntênh nchih nau kơl yor bu nuyh o-ach ta ta Kổng Mbơh hưn điện tử kơl nau rêh kon bu nuyh bri dak 1400: “Lam bri dak tâm kơl n’hâm suan yor nau rêh bu nuyh o-ach”năm 2019.
 • Rbŭn pâl k’dŏ mprơ bu nuyh bon lan n’gor Dak Nong tâ VII năm 2019
 • 22/08/2019 09:35
 • Tâm bar nar lơ 14 n’hanh 15/8, UBBL n’gor Dak Nong lĕ ndâk nau kan Rbŭn pâl k’dŏ mprơ bu nuyh bon lan n’gor Dak Nong tâ VII năm 2019, lah gĕh lơ 500 bu nuyh k’dŏ mprơ tâm bon lan tă bơh 16 ntŏk tâm ăp n’gâng kan, m’bŭch kan, n’qual tâm n’gor tât rbŭn pâl.
 • Mbơh hưn ndâk njêng Ntŏk mât Bri dak Tà Ðùng
 • 15/08/2019 15:03
 • Mhau lơ 12/8, ta n’qual Dak Glong, UBBL n’gor Dak Nong lĕ ndâk t Rbŭn mbơh hưn Trŭnh r’gâl Ntŏk mât mray bri krŏng Tà Ðùng jêng Ntŏk mât Bri dak Tà Ðùng, tĕng nau Trŭnh mrô 185/QÐ-TTg, lơ 8/2/2019 bơh Thủ tướng Chính phủ.
 • Sŏk pă 230,475 tÂn phe ma n’gor Dak Nong
 • 15/08/2019 15:03
 • Thủ tướng Chính phủ lĕ Trŭnh nau kan 976/QÐ-TTg pă phe tă bơh drăp ndơ têm nkrem tâm bri dak kơl n’gor Dak Nong gơi kơl ma Bu nuyh bon lan ta yan kăl wai năm 2019.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.