Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ngăch ndâk ăp ntil nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp ân di, ân uĕh
 • 02/12/2021 09:22
 • Kơp tât 18 mông lơ 29/11, Dak Nong lĕ gĭt saơ gĕh 2.457 bu nuyh tưp Covid-19; tâm nĕ gĕh 1.330 bu nuyh lĕ bah nau ji. Tĕng nau kan mât cấp độ nau ji tưp, Dak Nong abaơ dôl ta cấp 3 (klăch gĕh nau ji tưp âk, mau cam). Tât lơ 29/11, lam n'gor lĕ ntâp gĕh 726.920 nglai dak si; tâm nĕ, ntâp nglai tâ 1 gĕh 402.497, ntâp nglai tâ 2 gĕh 324.423.
 • N'hao nau kan bư ntŭk bu năch hăn pâl tâm r'nglăp đah nau kan mât nau way ăp bu nong
 • 25/11/2021 10:14
 • N'hao nau kan bư ntŭk bu năch hăn pâl nsing bơh nau n'hao kan dŏng ndơ uĕh, nau way ăp ntil nau way bu nong tơm, Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong jêng du ntil nau kan kh'lay tâm 3 ntil nau kh'lay wăng sa tâm nau kan kh'lay bơh Nau n'hêl Rbŭn têh bu nuyh kan têh Ðảng bộ n'gor Dak Nong tâ XII, năm pah kan 2020 - 2025.
 • Ân săm bu nuyh FO ta wâl
 • 18/11/2021 09:51
 • Tĕng mbơh bơh N'gâng kan Y tế, tât 18 mông lơ 15/11, lam n'gor saơ gĕh 1.539 bu nuyh tưp Covid-19; tâm nĕ gĕh 934 bu nuyh dơi bu săm bah nau ji, 8 bu nuyh khĭt. Lam n'gor dôl ta cấp độ 2 (gĕh nau ji tưp trung bình). Gĕh ăp xă n'hanh phường cấp độ 4 lah 5 phường ta bon têh Gia Nghĩa; xă Buôn Choăh (Krông Nô) n'hanh xă Hưng Bình (Dak R'lâp).
 • Nsrôih nau jêr jŏk njŭn rplay săm bŭt tât ta mpeh ngai, mpeh vêch
 • 18/11/2021 09:49
 • Ntŭk Wâl săm bŭt mẫu giáo Suối Phèn, xă Quảng Hòa (Dak Glong) gĕh 4 wâl săm bŭt, dơi nglăp dŏng dŭt năm 2019 - 2020. Ntŭk wâl săm bŭt aơ ngai ma klang xă Quảng Hòa tâm 20 km (trong neh), jrô kan Ntĭm sơm n'qual Dak Glong lĕ đă Wâl săm bŭt Mẫu giáo Hoa Pơ Lang, xă Quảng Sơn mât uănh n'hanh ntĭm nau pah kan ntĭm săm bŭt ma kon se.
 • Nchŭn n'hâm suan mô dơi ân nau ji tưp bư roh nau kan hao nau wăng sa - hao nau rêh bon lan
 • 11/11/2021 10:03
 • Tĕng N'gâng kan Ntĭm gai n'jrăng,n'gang nau ji ta bu nuyh n'gor Dak Nong, kơp tât 18 mông lơ 7/11, r'noh bu nuyh ntơm 18 năm rlau ma klơ dơi bu ntâp dak si văc xin nglai tâl 1 gĕh 98%; nglai tâl 2 gĕh 14,7%. Abaơ N'gâng kan Y tế lĕ mbơh dăn Ủy ban bon lan n'gor gĕh săm bŭt njuăl Bộ Y tế pă tay văc xin gơi dŏng ntâp nglai tâl 2 n'hanh văc xin ân ma bu nuyh 12 - 17 năm.
 • Ngăch n'gang, n'jrăng, rêh tâm di ndrel ma nau ji ta nô nau mhe abaơ
 • 04/11/2021 15:35
 • Tĕng n'gâng kan Y tế, kơp tât 18 mông lơ 1/11, tâm lam n'gor gĭt saơ gĕh 1.006 bu nuyh tưp Covid-19; tâm nĕ gĕh 860 bu nuyh dơi bu săm bah nau ji, thluh wâl dak si,7 bu nuyh khĭt. Lam n'gor saơ gĕh 152 ntŭk tưp nau ji, tâm nĕ gĕh 69 ntŭk dôl tâm tưp.
 • N'gor Dak Nong gĕh cấp độ tưp nau ji cấp 2 ntơm lơ 22/10/2021
 • 27/10/2021 15:09
 • Kơp tĕng Nau n'hêl ndăng ndăng "Rêh đăp mpăn, gĕh âk nau pah kan, mât n'jrăng nau ji tưp Covid-19" n'hanh tĕng nau ntĭm chuyên môn bơh Bộ Y tế, cấp độ tưp nau ji n'gor ntơm lơ 22/10/2021 tât ta nar gĕh nau mbơh mhe đah ma n'gor ta cấp 2.
 • Ngăch ndâk njêng nau pah kan bư tĕng Nau n'hêl 128 bơh Chính phủ
 • 21/10/2021 10:17
 • Mhau lơ 18/10, ta tâ rbŭn ndrel N'gâng kan Chăm gai N'gor ủy, N'gâng kan Ntĭm gai n'jrăng, n'gang nau ji tưp ta bu nuyh n'gor Dak Nong lĕ mbơh, nô nau tâm tưp nau ji dơi mât uĕh. Ăp bu nuyh gĕh nau ji mhe aơ lah ăp bu nuyh F1 dơi bu cách ly du ntŭk n'hanh kông nhân Dak Nong sĭt tă bơh n'gor Bình Dương, Bon têh Hồ Chí Minh dơi cách ly.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.