Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Trang ntĭm nau kan công trực tuyến n’gor Dak Nong r’gâl săk moh
 • 18/04/2019 09:24
 • Ntŏk kan Hành chính công Dak Nong mhe gĕh nau mbơh gơi r’gâl săk moh Trang ntĭm nau kan công trực tuyến n’gor Dak Nong gơi ăp ntŏk kan, phung kan, ntŏk ndâk nau kan, bu nuyh bon lan gĭt n’hanh nơi lăp, joi ăp ntil nô nau, sam bŭt hồ sơ trực tuyến lah ŭch bư sam bŭt hành chính.
 • Khay pah kan ”Yor ndơ sa kloh mô gĕh ndơ khih” năm 2019
 • 18/04/2019 09:28
 • Lơ 11/4, ta bon têh Gia Nghĩa, N’gâng Ntĭm gai ăp ntŏk kan mât uănh ndơ sa kloh n’gor lĕ pơk tâ kan Ntơm ndâk Khay kan “Yor ndơ sa kloh mô gĕh ndơ khih” năm 2019, đah nau moh kan “Lah mô ma nau kan bư ndơ sa mbruh, ndơ sa mô saơ uĕh. Mât uănh bu nuyh r’văt ân di”.
 • N’hao nau mbơh hưn, hao uĕh Nau kan “Lam bu nuyh bon lan tâm r’nglăp ndâk njêng nau rêh ân uĕh”
 • 18/04/2019 09:28
 • UBBL n’gor mhe gĕh Sam bŭt ndơp mrô 1480, lơ 5/4/2019 ta nau kan pơk nau nchŭn bơh Groi Thủ tướng Chính phủ Võ Ðức Ðam –Kô ruanh N’gâng Ntĭm gai Trung ương Nau kan “Lam bu nuyh bon lan tâm r’nglăp ndâk njêng nau rêh ân uĕh” ta tâ rbŭn nchŭn năm 2018 n’hanh pơk nau kan mhe năm 2019 gơi n’hao nau mbơh hưn, hao uĕh Nau kan “Lam bu nuyh bon lan tâm r’nglăp ndâk njêng nau rêh ân uĕh” tâm lam n’gor.
 • Âk ntil nau pơk kan kah gĭt Nar Nau way ăp bu nong Việt Nam 19/4 năm 2019
 • 18/04/2019 09:28
 • Ntơm lơ 19/4-21/4, ta Bon Nau way – Ntŏk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), N’gâng Nau way, Pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŏk hăn pâl pah kan ndrel ma ăp n’gor, bon têh ndâk ăp ntil nau kan đah nau moh “Âk ntil nau mprơ k’dŏ” gơi wơt nau m’ak Nar Nau way ăp bu nong Việt Nam (19/4).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.