Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Âk ntil nau pah kan kah gĭt Nar Nai ntĭm Việt Nam
  • 22/11/2018 10:09
  • Tâm mâp Nar kah gĭt Nai ntĭm Việt Nam lơ 20/11, kô ranh ntĭm gai n’gor lĕ tât hăn khâl, lah uĕh N’gâng Ntĭm sơm- Ntĭm nau kan, ăp wâl sam bŭt n’hanh ăp Nai ntĭm gĕh nau pah kan; m’bŭch ntĭm sơm, ăp wâl sam bŭt ntĭm ndâk tâ tâm mâp muh măt, tâm rlong pâl mpât săk jăn, rbŭn tâm rlong k’dŏ mprơ; rnê nai ntĭm druh ndăm gĕh âk nau pah kan uĕh; ân ndơ ma Ntŏk kan kơl ntĭm sơm tâm rnglăp kon se n’gor; Wâl sam bŭt gưl III Gia Nghĩa (Gia Nghĩa) ndâk tâ kan kah gĭt 10 ndâk njêng wâl sam bŭt n’hanh wơt dơn nau kơp wâl sam bŭt di uĕh tâm bri dak;…
  • Ksiêm nê nê nau pah kan kơl bư trŭnh nau o-ach tâm mpeh bu nong iê bu nuyh, mpeh bri yôk
  • 22/11/2018 10:09
  • Ta tâ rbŭn tâl ngoay, Phung kan ksiêm “Nau pah kan kơl, pháp luật tâm nau kan bri dak bư ân trŭnh nau rêh o-ach nâp phĭt tâm bon lan bu nong iê bu nuyh, mpeh bri yôk năm kan 2012 – 2018” nchŭn tâm nchră ăp ntil nau kan kh’lay dơi bu ndâk n’hanh n’qual bon têh ksiêm ân di nau ntĭm, gơi nŭm tĕng mpeh n’hanh ntŏk gĕh nau rêh o-ach…
  • Bon Dak R’moan m’ak Nar rbŭn “Tâm rnglăp têh lam bu nong”
  • 15/11/2018 13:51
  • Kah gĭt 88 năm Nar ndâk njêng Mặt trận bu nong kluôm lĕ Việt Nam (18/11/2930 – 18/11/2018), lơ 13/11, bu nuyh bon lan ăp bu nong bon Dak R’moan, xă Dak R’moan (Gia Nghĩa) lĕ ndâk Nar rbŭn “Tâm rnglăp têh lam bu nong”. Wa Lê Diễn, UVTW Ðảng, Bí thư N’gor ủy, Kô ruanh UBBL n’gor; kô ranh ăp n’gâng, m’bŭch kan, bon têh Gia Nghĩa tât rbŭn.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.