Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu nuyh ranh dăn klaih nau o-ach
 • 01/10/2020 10:32
 • R’năk che Mô Lôm Bês n’hanh u H’Bôm, bu nong Mạ ta bon Phi Mur, xă Quảng Khê (Dak Glong) lah du r’năk tâm ăp r’năk nchih sam bŭt njŭn UBBL xă dăn klaih nau o-ach.
 • Bon lan bu nong iê bu nuyh tâm rlong ndâk njêng nau rêh mhe
 • 24/09/2020 16:35
 • Bon lan bu nong iê bu nuyh tâm lam n’gor lĕ pah kan n’hanh dôl lĕ n’hâm suan pah kan tâm rlong bư hao nau wăng sa, ndâk njêng nau rêh mhe. Ta ăp n’gor, âk r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh lĕ n’hâm suan bư mir jan ba, hao bư ndrŏng.
 • Mât mray, bư hao nau way bu nong iê bu nuyh
 • 17/09/2020 11:10
 • N’gor he gĕh 40 bu nong gŭ rêh ndrel, đah 202.360 bu nuyh bu nong iê bu nuyh; tâm nĕ, bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk (Bu Nong, Mạ, R’đe) gĕh rlau 13.900 r’năk đah rlau 66.500 bu nuyh.
 • Nsrôih lâm nau mô gĭt rplay sam bŭt
 • 17/09/2020 11:08
 • Ntơm ngul khay 5, dăch tât 150 bu nuyh Dao, Mông mô r’vê nau jêr jŏk hăn nti gơi lâm nau mô gĭt rplay sam bŭt ta Wâl sam bŭt gưl I n’hanh Wâl sam bŭt gưl II Trần Quốc Toản, thôn 4, xă Dak Ha (Dak Glong).
 • Njŭn nau iăt tĕng n’hanh nau dăn kan uĕh ta tâ Rbŭn têh Ðảng bộ n’gor gưl XII
 • 10/09/2020 11:01
 • Ndrel ma ăp phung Bu nuyh bon lan, bon lan ăp bu nong iê bu nuyh tâm lam n’gor dôl lĕ nuih n’hâm wơt nar ndâk tâ Rbŭn têh Bu nuyh kan têh Ðảng bộ n’gor Dak Nong gưl XII, năm kan 2020 – 2025. Can bộ, đảng viên, bu nuyh bon lan gĕh âk nau dăn bơh nau kơl kan, trong ntĭm kan, nau nchră kan di, gĕh nau mĭn mhe, plăch r’gâl mhe tâm nau kan bơh Ðảng bộ n’gor ta ăp năm kan mhe.
 • Ka han n’har bri lĕ n’hâm suan mât chiă n’har bri dak
 • 03/09/2020 10:32
 • Mpôih ka han n’har bri Dak Dang ta neh ntu xă Quảng Trực, n’qual Tuy Ðức. Ta khay 7 aơ, yor nau ji tưp Covid-19 gĕh tay ta bri dak he, nau pah kan mât chiă n’har bri dơi bu ndâk kan “lĕ n’hâm suan” gơi n’jrăng nau ji aơ. Bơh đah du ntŭk n’king ksiêm nau ji tưp Covid-19 dơi ndâk, mpôih ka han lĕ hăn uănh n’hanh n’hanh ndâk tay du ntŭk mhe gơi mât uănh, mât chiă uĕh tay nô nau ta mpeh n’har bri.
 • Ðạo Nghĩa n’hao nau kan kăch mạng, nsrôih ndâk njêng bon lan mhe hao tay
 • 27/08/2020 14:29
 • Ta ăp năm tâm lơh tâm su đah My sŏk neh ntu bu pit, Ðạo Nghĩa lah du ntŭk tâm 3 ntŭk pah kan kăch mạng n’gor Quảng Ðức ơm (abaơ lah n’gor Dak Nong). Ntŭk aơ hôm e têl âk nô nau tâm lơh tâm su n’gang bu bư ŭnh sa ngih wâl bơh ka han n’hanh bu nuyh bon lan he. Yor gĕh âk n’hâm suan kan ma kăch mạng, năm 2005, xă Ðạo Nghĩa dơi Bri dak r’nê nau moh Nô hăt janh Phung ka han Tâm lơh Bu nuyh bon lan.
 • Kông an chính quy pah kan uĕh nau kan bu jao tâm bon lan
 • 21/08/2020 10:09
 • Bư tĕng Nau jrŭ mrô 22- NQ/TW bơh Bộ Chính trị gơi r’gâl mhe nau kan, dăp dơm ndâk njêng n’gâng kan Bộ Kông an ân gleh uĕh, pah kan ân di, ân uĕh tĕng nau kan “Bộ gleh tâm nau kan, n’gor dăng tâm nau kan, n’qual uĕh lĕ r’ngôch tâm nau kan, xă tâm dăch gĭt ăp ntil nô nau tâm bon lan”, tât kơp lơ 20/3/2020, Kông an n’gor Dak Nong lĕ pah kan lôch jêh nau kan jă đă, dăp phung kông an chính quy pah kan bư kông an xă ta 60/60 xă, gĕh kan tât 100% r’noh nau kan.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.