Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lam n’gor ndâk njêng 680 tổ sach bu nuyh kan ma bon lan
 • 15/04/2021 10:09
 • Tĕng Ủy ban sach bu nuyh kan ma bon lan n’gor Dak Nong, kơp tât lơ 3/4, ăp n’qual n’hanh bon têh lĕ ndâk njêng 680 tổ sach bu nuyh kan têh Quốc hội n’hanh bu nuyh kan têh Hội đồng bon lan ăp n’gâng kan, tâm năm kan 2021 – 2026, di ma nau n’hêl tâm nau kan.
 • Bu nuyh bon lan dơi nchih săk ta du mlâm săm bŭt cử tri
 • 08/04/2021 13:55
 • Ủy ban rach bu nuyh kan n’gor Dak Nong mhe gĕh săm bŭt mrô 74/UBBC-TGV ntĭm đă tĕng Săm bŭt kan mrô 109/VPHĐBCQG bơh Jrô kan Hội đồng Sach bu nuyh kan bri dak gơi ndâk nkra săm bŭt cử tri hăn klăch săm bŭt ruah bu nuyh kan ta ntŭk êng.
 • Nsrôih mât đăp mpăn nau kan sach bu nuyh kan
 • 01/04/2021 14:55
 • Gơi gĕh nau đăp mpăn nau kan sach bu nuyh kan têh Quốc hội tâl XV n’hanh bu nuyh kan têh Hội đồng bon lan ăp n’gâng kan 2121 – 2026, Tiểu ban Ðăp mpăn nô nau, đăp mpăn nau rêh bon lan dơi ndâk njêng, yor Giám đốc Kông an n’gor bư Kô ruanh Tiểu ban.
 • Mbơh hưn pháp luật tâm nau kan sach bu nuyh kan
 • 01/04/2021 14:55
 • Ntơm lơ 24/3 tât lơ 23/4, Sở Tư Pháp ndâk nau kan mbơh ntĭm, hưn pháp luật trâm nau kan sach bu nuyh kan têh Quốc hội tâl XV n’hanh Hội đồng bon lan ăp n’gâng kan năm 2021 – 2026 ta 10 xă tâm ăp n’qual lam n’gor.
 • N’hao nâp phêt nuih n’hâm iăt tĕng ma bu nuyh bon lan
 • 25/03/2021 10:05
 • Tĕng nau n’hêl ndâk njêng phung dân quân tự vệ, xă Thuận An (Dak Mil) ndâk kan nao nao Tiểu đội dân quân thường trực đah 9 nuyh tâm lĕ r’ngôch r’noh dân quân 139 bu nuyh; tâm nĕ, r’noh bu ur gĕh 10%, đảng viên gĕh 27.8%, đoàn viên gĕh 60%,
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.