Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • 100% ăp ntil play kroch rse kloh uĕh ĭt khĭm mô gĕh bư khih dak si ma bu nuyh sa
  • 10/08/2017 10:02
  • Ntơm bôk năm tât abaơ, Chi cục Mât uănh nau uĕh Ndu ndơ tăm – Tui ka rong n’gor lĕ pah kan gơi sŏk 15 ntil play n’hanh 5 ntil dak play kroch rse ta ăp ntŭk nkra, bư dak ngêt play kroch rse tâm n’qual Dak Glong, Dak R’lâp n’hanh bon têh Gia Nghĩa gơi ksiêm, uănh trĕng ăp ntil nau uĕh, nau klach khih ma bu nuyh sa.
  • Klach ngăn ntung ndăng ndăng yan bri mih, dak lip
  • 03/08/2017 10:44
  • Tâm lam n’gor abaơ gĕh tâm 140 ntung bu nuyh bon lan găn, ntung ndăng ndăng găn n’gor dak têh jê… gơi gĕh ntung hăn, rdeng ndu nndơ ma bon lan. Yor nĕ ndâk nkra zŏ, âk ntung, tâm nĕ gĕh ntung nkra tă bơh tơm si lĕ iơh, dăch chơ lôt âk ngăn.
  • Tâ kơl nđâp nhâm kan “Mông Rlu chăng” năm 2017
  • 03/08/2017 10:44
  • Mhau lơ 29/7, ta UBBL xă Thuận Hạnh (Dak N’Soong), N’gor đoàn kan ndrel ma Bon têh đoàn BT.Hồ Chí Minh lĕ ndâk Nau kan kơl nđâp nhâm “Mông rlu chăng” tâ 16, năm 2017 ta 2 xă Thuận Hà n’hanh Thuận Hạnh (Dak Song).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.