Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Ân 153 ao răm ma kon se nti sam bŭt gĕh nau rêh o-ach
  • 13/12/2018 13:46
  • Tâm ntil Nau kan “Yan sit pêh ân răm ma kon se”, ôi lơ 10/10, N’gâng kan Bu ur ăp Mpôih ka han Ntĭm gai Tâm lơh n’gor, Kông an n’gor n’hanh Mpôih ka han Ntĭm gai mât chiă n’har bri pơk tâ kan ân ao răm ma 153 kon se nti sam bŭt gĕh nau rêh o-ach, nau rêh jêr zŏk ta Wâl sam bŭt gưl I Võ Thị Sáu, xă Trường Xuân (Dak N’Soong).
  • Ntĭm ndơp tay nau kan, kơt nau kan vâng tanh mhe ân ma ăp bu nong iê bu nuyh
  • 13/12/2018 13:46
  • Ntơm lơ 7 – 17/12, ta bon têh Gia Nghĩa, 28 gru lah bu nuyh iê nuyh R’đe, Mạ, Bu Nong, Mông, Dao tât ta ăp n’qual bon têh tâm n’gor lĕ dơi bu ntĭm ndơp nau kan, kơt nau vâng tanh mhe tă bơh ăp ntil nau kan ndăch rse brai, jĭng, tanh, vâng kao n’hanh ntil nau kan vâng tanh, kchoh ăp ntil but ao mhe.
  • Ndâk nau kan kơl ân dak m’ham ma bu nuyh gĕh nau ji “Nar Pơh chăng” năm 2018
  • 06/12/2018 14:14
  • N’gâng Ntĭm gai jă đă kơl ân dak m’ham ma bu nuyh ji n’gor mhe kuăl mbơh lam kan bộ, kông chức, viên chức, bu nuyh pah kan, đoàn viên, druh ndăm, kon se nti sam bŭt, sinh viên, phung ka han, bu nuyh bon la ăp bu nong n’hanh hội viên, bu nuyh kơl kan chữ thập đỏ tâm lam n’gor nsrôih kơl ân dak m’ham ma bu nuyh gĕh nau ji.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.