Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Lĕ jêh kan gơi kơp ntil drăp tăm ndrel ba lŏ Krông Nô
  • 23/03/2017 09:27
  • Lơ 20/3, Jrô kan Ntĭm bư mir jan ba –n’hao nau rêh tâm bon lan n’qual Krông Nô lĕ rbŭn wơt nau ntĭm kan ăp ntŭk kan tâm n’qual đah rup ba ta dŭng kao su, lô gô ndu ndơ gĕh tăm ta n’qual Krông Nô.
  • Mbơh hưn xă Dak Minh kơp di bon lan mhe
  • 10/03/2017 09:48
  • Lơ 3/3, UBBL n’qual Dak Mil lĕ ndâk tâ mbơh hưn xă Dak Minh (Dak Mil) kơp di bon lan mhe. Jêh 5 năm ndâk njêng nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ Dak Minh lĕ jêh kan 19/19 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe.
  • Ndâk Khay kan Druh ndăm năm 2017
  • 10/03/2017 09:48
  • Ôi lơ 1/3, ta UBBL xă Nam Dong (Čư Jŭt), N’gor đoàn Dak Nong kan ndrel ma N’qual đoàn Čư Jŭt lĕ pơk tâ Rbŭn ndâk kahy kan Druh ndăm năm 2017.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.