Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak Nong rgâl mrô măy iăt ngơi dơm du ntŭk ntơm lơ 17/6
 • 22/06/2017 10:05
 • Tĕng Cục Viễn thông (Bộ Thông tin n’hanh Truyền thông), gưl tâl 3 rgâl mrô măy iăt ngơi dơm du ntŭk dơi rgâl ta 23 n’gor, bon têh, tâm nĕ gĕh n’gor Dak Nong. Nau kan rgâl mrô măy iăt ngơi gưl tâl 3 ntơm bơh 12 mông măng lơ 17/6 tât lôch lơ 16/7.
 • Ăp ntil nau kan têh đoàn dơi pah kan uĕh tay
 • 22/06/2017 10:05
 • Tâm 6 khay bôk năm, nau kan đoàn, phung kan n’hanh nau kan druh ndăm, kon se jê tâm n’gor gĕh âk nau kan uĕh. Bar ntil nau kan têh lah “Lĕ nuih nhâm pah kan n’hao nau wăng sa – nau rêh tâm bon lan n’hanh mât uănh Bri dak”, “Pah kan ndrel ma druh ndăm tâm nau kan ndâk jêng nau kan, pah kan êng” gĕh âk ndơ gĕh kan, nau kan uĕh.
 • Khăm, pă dak si mô sŏk prăk ma 600 rgiăng kon se jê ta xă Quảng Khê
 • 22/06/2017 10:05
 • Lơ 18/6, Phung nai dak si druh ndăm n’gor Dak Nong, Wâl dak si Kon se jê 1 bon têh Hồ Chí Minh, Wâl dak si Ða khoa n’qual Dak Glong kan ndrel lĕ ndâk Nau kan khăm nau ji, n’kôch ntĭm nau mray săk jăn n’hanh pă dak si mô sŏk prăk ma kon se nti, kon se jê (tâm dâng 15 năm) tâm lam xă Quảng Khê (Dak Glong).
 • Kah bu nuyh gĕh nhâm soan ma kach mạng
 • 15/06/2017 14:02
 • Tĕng nau nchră kan mrô 276/KH-BCH bơh M’bŭch Ntĭm gai ndâk nau kan kah gĭt 70 năm Nar Ka han rmanh – Ka hăn săn săk (27/7/1947 – 27/7/2017, ntơm khay 5 tât khay 7/2017, ăp ntŭk kan, mpôl kan, doanh nghiệp tâm lam n’gor yor tĕng nau gĕh prăk tâm ntŭk kan, ndâk tâ mbơh hưn, ntĭm, n’kôch tât ta ăp kan bộ, kông chức, viên chức, bu nuyh kan đah nuih nhâm n’hanh nau dơn kan, pah kan du ntil nau kan uĕh, tâm ban: Kơl prăk ndâk nkra wâl tâm rŏng; ân sam bŭt nkrem prăk; ôp khâl ân ndơ, dơn kơl prăk rong, mât rong ăp Mê Việt Nam nô adăch, ăp r’năk gĕh ka han rmanh, mpôl băl ka han săn săk, bu nuyh gĕh nhâm soan ma kach mạng gĕh nau rêh o-ach; mât mray, nkra tay ngil wâl kah gĭt ma ka han săn săk…
 • Kon se nti, sinh viên dơi manh 1,5 rkeh prăk du khay nti
 • 08/06/2017 13:40
 • Thủ tướng Chính phủ mhe nchih sam bŭt kí ndơp Nau kan 751/QÐ-TTg rgâl nau ân manh prăk tĕng N’kô 1 Nau 5 Nau kan 157/2007/QÐ-TTg lơ 27/9/2007 bơh Thủ tướng Chính phủ đah nau kan ân kon se nti, sinh viên manh prăk.
 • Mbơh ntĭm nau way bit rdeh hăn rŏ trong ta xă Ðạo Nghĩa
 • 08/06/2017 13:40
 • Ôi lơ 4/6, Jrô Kảnh sat mât uănh gung trong Kông an n’gor Dak Nong kan ndrel ma Kông an n’qual Dak R’lâp, Kông ti Honda Tiến Phát (Dak R’lâp) lĕ ndâk tâ mbơh ntĭm nau way Bĭt rdeh hăn tâm gung trong n’hanh ân ndơ ma bu nuyh bon lan xă Ðạo Nghĩa (Dak R’lâp).
 • Mpơl ăp ntil nô nau kon se jê ta mạng lah dơi kon se nơm ân mpơl mơ dơi mpơl
 • 08/06/2017 13:40
 • Nau kan aơ dơi kơp ntơm lơ 1/6, luật kon se jê mô dơi mbơh, hưn nô nau tâm nau rêh êng, nau pôn êng bơh kon se jê lah kon se nơm mô ân, kon se kơp ntơm 7 năm lâ ma ka lơ n’hanh mê, mbâ, bu nuyh ksiêm; mô dơi mbơh, pôn nô nau kon se jê gĕh bu bư tih mô rĭ bu dŏng nhâm soan, du dông; tăch rvăt kon se mô rĭ ân kon se ngêt ndrănh, bia, su hât n’hanh ăp ntil dak si ba bă, ân kon se sa ndu ndơ sa bâ, gĕh dak si khih…
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.