Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Âk nau kan nuih nhâm, kơl ân ndu ndơ ma bon lan ta nar Têt Trung thu
  • 05/10/2017 10:34
  • Mhe aơ, ta tâ jao ntu dak koai n’hanh wâl ĕk chrach ân ma Wâl sam bŭt gưl I Hùng Vương, ta xă Čư K’nia (Čư Jŭt). M’bŭch kan bu ur kơl ma bon lan BT. Hồ Chí Minh kan ndrel M’bŭch Chữ thập đỏ n’gor lĕ ân 400 ntil ndơ, ăp ntil ndơ kơp tâm 200.000 rhiăng prăk lah gĕh lĕ rngôch ndu ndơ gĕh ân dăch tât 80 rkeh prăk ân ma kon se nti n’hanh 200 kho ao ơm ân ma bu nuyh bon lan tâm xă.
  • Nau kan “Trung thu tâm mpeh yôk prêh” ta xă Quảng Phú
  • 29/09/2017 09:41
  • Mhau lơ 23/9, ta ntŭk Wâl sam bŭt gưl I Bế Văn Ðàn, ta thôn Phú Hòa, xă Quảng Phú (Krông Nô), M’bŭch Chữ Thập đỏ n’gor kan ndrel Kông ti măy dŏng iăt tôr gơi mbơh ngơi OPPO Việt Nam (BT.Hồ Chí Minh) lĕ ndâk Nau kan “Trung thu tâm mpeh bri yôk prêh” n’hanh ân ndơ ma kon se nti, kon se jê kon bu nong iê bu nuyh tâm lam xă.
  • Ân ndơ ma 78 bu ranh rlau 100 năm tâm lam n’gor
  • 29/09/2017 09:41
  • Tĕng pah kan uĕh Nar Quốc tế Bu nuyh ranh âk năm (1/10) n’hanh Khay pah kan yor bu nuyh ranh âk năm 2017, UBBL n’gor mhe ndâk tâ ân ndơ ma 78 bu nuyh ranh rlau 100 năm gĕh nau rêh jêr zŏk, gŭ rêh êng tâm lam n’gor.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.