Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk njêng wâl sam bŭt ntĭm nti đăp mpăn, uĕh lăng n'hanh dơh dăch

21/11/2019 15:29 G11T+7

Năm nti 2019 - 2020, Wâl sam bŭt gưl III Bu nong gŭ nti N'Trang Lơng (Gia Nghĩa) gĕh 435 kon se nti sam bŭt, tâm nĕ gĕh 423 kon se nti lah bu nong iê bu nuyh, 67% r'noh bu nong iê bu nuyh gŭ rêh du ntŏk gĕh Bu Nong, Mạ, R'đe...

Ta nau kan jă đă ''Ndâk njêng wâl sam bŭt dơh dăch, kon se nsrôih nti'', ăp nai ntĭm tâm wâl sam bŭt tĕng bư nau kan ntĭm sam bŭt ân uĕh tâm rêh; dơh dăch, tâm r'nglăp nau ŭch nti sam bŭt ma kon se, dơi kon se iăt tĕng n'hanh tâm mbơh hưn nau gĭt tâm nau nti. Yor nĕ, kon se ŭch ngăn nti, tĕng joi nti tay nô nau bơh tach, r'nglăp uĕh nau nti n'hanh kơt dŏng tâm nau rêh, nti ren nau blau n'hanh ntil nau bên nti sam bŭt. Jêh lôch năm nti, mô gĕh kon se chơ lơi nti, r'noh kon se dơi tốt nghiệp lơ năm lơ hao; kon se dơi lăp nti ta ăp wâl sam bŭt đại học, kao đẳng n'hanh kon se nti blau tâm bri dak, tâm mpeh hao âk...

Wâl sam bŭt uănh kh'lay nau kan ndâk njêng phung nai ntĭm gĕh nau way, nau blau mât mray kon se

Nai ntĭm dơh dăch ntĭm sam ẃŭt, klah chŭn nau nti ren, nti sam bŭt ma kon se ân di, tâm ban

Kon se nti sam bŭt dơi nai ntĭm nau nti nau bên tâm nau rêh n'hanh nau nti tâm sam bŭt

Ăp nai ntĭm n'hưch nuih n'hâm kon se nti sam bŭt mât mray, hao dŏng ân uĕh nau way ăp bu nong

Ăp kon se nti ndâk njêng n'hanh mât mray wâl sam bŭt ndrêh, kloh, uĕh n'hanh đăp mpăn

Yor gĕh ntŏk pâl uĕh nĕ gĕh âk ngăn kon se ŭch pâl chưng play đung

Hồ Mai

3,743
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.