Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xă n’har bri Dak Wil nsrôih pah kan lôch nau kan ndâk njêng Bon lan mhe

02/01/2020 09:38 G1T+7

Xă n’har bri Dak Wil (Čư Jŭt) gĕh lơ 2.200 r’năk, lơ 10.490 bu nuyh, tâm nĕ Bon lan bu nong iê bu nuyh rêh gĕh 64%. Bư tĕng Nau kan Bri dak ndâk njêng Bon lan mhe, xă Dak Wil lĕ pah kan n’hanh kuăl jă ăp ntŏk kơl, tâm r’nglăp ăp ntil nau kan, ntil ndơ kan n’hanh prăk rêh gơi Bư ngih wâl gung trong, Bư r’gâl nau rêh Bon lan mhe.

Ntơm bơh pơk nau kan ndâk njêng Bon lan mhe, ngih wâl têh uĕh tâm xă rlau nar rlau âk; trong hăn lăp tâm Bon, tâm thôn lĕ dơi Bư jêng trong bê tông; n’hâm suan bu nuyh Bon lan dơi mât mray uĕh; nau rêh gĕh drăp ndơ n’hanh nau rêh nuih n’hâm bu nuyh Bon lan lơ nar lơ hao… Tât aBaơ, lĕ pah kan lôch 19/19 ntil nau kan ndâk njêng Bon lan mhe. N’sĭt prăk tâm nau pah kan gĕh 39 r’keh prăk du huê bu nuyh du năm. R’noh r’năk gĕh nau rêh o-ach lĕ trŭnh hôm 5,4%.

Ăp r’năk bu nuyh Bon lan ta thôn 8 kơl n’hâm suan, prăk rêl Bư trong bê tông, tăm kao gơi Bư ntŏk gŭ ndrêh-kloh-uĕh.

R’noh kon se tât năm dơi hăn nti gĕh Bŭt gĕh 100%.

Trạm y tế xă kơp di tĕng nau kan Bri dak, suy kơl n’hao uĕh nau pah kan mât mray n’hâm suan săk jăn ma bu nuyh Bon lan ta mpeh n’har bri.

Bu nuyh Dao ta thôn Ðoàn Kết mât mray uĕh nau way kăl e bơh bu nong păng nơm.

Bu nuynh bon lan tăm gĕh rlau 300 hec ta tơm tăm sa play gơi Bư ndrŏng.

Trong hăn dơi tâm r’nglăp, bu nuyh Bon lan ta xă Dak Wil lĕ dơi dŏng nchoh rdeh buýt.

Y Sơn

5,000
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.