Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xã Nam Xuân nsrôih kơp di bon lan mhe ta năm 2020

04/04/2019 13:55 G4T+7

Xă Nam Xuân (Krông Nô) abaơ gĕh 9 bu nong gŭ rêh ndrel ta 11 thôn đah tâm 7.100 bu nuyh.

Ndăn prăk kơl bơh ăp ntil nau kơl kan 135, 102; nau kan bư trŭnh nau rêh o-ach tâm mpeh Tây Nguyên…, xă lĕ ntrôl hao nau mbơh ntĭm n’hanh jă đă bu nuyh bon lan pah kan ndrel gơi ndâk njêng bon lan mhe. Bu nuyh bon lan xă Nam Xuân lĕ nsrôih pah kan bư mir jan ba, kơl prăk rêl, kơl n’hâm soan gơi ndâk njêng bri bon. Tât abaơ, nau rêh tâm bon lan ta xă lĕ gĕh âk nau plach r’gâl mhe. Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan lơ 33 r’keh prăk. Xă Nam Xuân dôl nsrôih pah kan kơp di bon lan mhe ta năm 2020.

R’noh kon se tât năm dơi hăn nti sam bŭt gĕh 100%

Bu nuyh bon lan thôn Thanh Sơn kơl n’hâm soan prăk rêl ndrel ma Bri dak lĕ bư jêh trong hăn tâm bon lan

Âk ntil nau way bơh bon lan bu nong Tày, Nùng, Thái ta xă lĕ dơi bu răk mray uĕh

Ca phê jêng du ntil tơm tăm âk tâm xă suy kơl bu nuyh bon lan lâm nau ji ngot, trŭnh nau rêh o-ach

Y Sơn

2,989
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.