Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xã Nam Xuân phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

04/04/2019 13:55 G4T+7

Xã Nam Xuân (Krông Nô) hiện có 9 dân tộc cùng sinh sống tại 11 thôn với khoảng 7.100 nhân khẩu.

Tranh thủ nguồn vốn của các chương trình 135, 102; dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên... xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động người dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Người dân xã Nam Xuân đã tích cực phát triển kinh tế, đóng góp sức người, của để xây dựng quê hương. Đến nay, bộ mặt nông trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đạt trên 33 triệu đồng/người/năm. Xã Nam Xuân đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%

Người dân thôn Thanh Sơn đóng góp nhân công cùng Nhà nước hoàn thành đường giao thông nông thôn

Nhiều nét văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái trên địa bàn xã được phát huy gìn giữ

Cà phê là cây trồng chủ lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo

Y Sơn

3,088
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.