Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xã Long Sơn nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

18/07/2019 15:02 G7T+7

Xã Long Sơn (Đắk Mil) hiện có 395 hộ với khoảng 1.800 khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96%. Hiện nay, toàn xã hơn 2.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó diện tích gieo trồng cây hàng năm trên 1.200 ha, còn lại là diện tích cây trồng lâu năm; tổng đàn gia súc, gia cầm có khoảng 26.500 con.

Hàng năm, chính quyền các cấp, các ngành chức năng có nhiều chính sách giúp người dân phát triển sản xuất như hỗ trợ vay vốn ưu đãi, mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn… Qua đó, giúp người dân chủ động tăng gia sản xuất, lựa chọn các loại cây, con giống phù hợp với khí hậu, đất đai để nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình. Ðến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng/người/năm.

Đồng bào dân tộc Nùng ở thôn Tây Sơn giúp nhau ngày công gieo cấy lúa vụ hè thu

Nông dân xã Long Sơn tập trung chăm sóc hồ tiêu trong mùa mưa

Hằng năm, xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể mở nhiều lớp tập huấn trồng và chăm sóc cà phê cho người dân

Hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư để phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân trong vùng

Vụ hè thu năm 2019, người dân xã Long Sơn gieo sạ được hơn 40 ha lúa

Nhiều tuyến đường vào khu sản xuất đã được Nhà nước đầu tư xây dựng, giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất

Nhiều hộ chăn nuôi vịt để phát triển kinh tế

Y Krắk

4,317
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.