Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xar Đăk Sôr phuôv vangv zus tsax cxu

23/09/2016 10:06 G9T+7

Xar Ðăk Sôr (Krông Nô) muôx 1.248 tsêr, 5.210 tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx Zir, Nungx, Nduôr… txir 35%.

Nôngz nhôngl đhâu, trôngx qơư zov chênhr tox điêux ciêns chia pêx xinhv zus tsax. Trơưs ntơư, tangs nro xar muôx pangz tsax cxu, kaz us zos 37.400 ntâu tus. Iz fangz pangz nôngz, cir thuôx zus ntơưv Jưs anr 3EM, Jưs anr txu pluôs truôx đrênhk thangx tsangv Têi Nguên, nganhx Nông nghiêps haz xar tsinhr kra phangx tangr moz hur tu zus tsax ntơưv pêx xinhv. Iz shông, tsov cưv 2 jas tênhs phangx moz truô tsax cxu, kaz us; krêz ntâu lơp yangz shuv, kra cir thuôx xưv lir, tsâu qir, tsi tsênhr ô nhiêmr môi trươngx, vêv xinhz guôx haz sir zôngv qir guôx chia mfông kôngz lông, uô guôx biogas…

Xair nôngz hur tu zus tsax lo pêx xinhv zov chênhr

Tangs nro xar muôx 30.600 tus kaz us

Chor tsêr nênhs Zir, Nungx tưz pâuz zov chênhr vêv xinhz guôx, uô kror biogas hur tu zus tsax

Xar muôx 125 tus tưv, 846 tus nhux đangs (340 tus nhux đangs lai) khangv 5.300 tus buô haz 540 tus cxik…

Cxuô zangv tâux li VA06, đrox tâux kaz, đrox xar… lo pêx xinhv chos uô krâur puz tưv, nhu đangs

Pêx xinhv zuôr mair lus tsuôr jâuz

Chor tuv, pơưk zus tsax hur xar tsinhr siz thangv tsưr ziv tu zus, phangx moz truô pangz nhux đangs hur chaix ntux nangs

Hồ Mai

2,328
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.