Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xã Đắk Sôr phát triển chăn nuôi

23/09/2016 10:06 G9T+7

Xã Ðắk Sôr (Krông Nô) có 1.248 hộ, 5.210 khẩu, trong đó đồng bào thiểu số Tày, Nùng, Thái… chiếm 35%.

Thời gian qua, địa phương chú trọng tạo điều kiện cho người dân phát triển chăn nuôi. Theo đó, toàn xã có tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 37.400 con. Bên cạnh sự hỗ trợ về giống, kỹ thuật chăn nuôi từ Dự án 3EM, Dự án giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên, ngành Nông nghiệp và xã luôn chỉ đạo thực hiện công tác phòng, dịch bệnh trong chăn nuôi cho người dân. Mỗi năm, địa phương tổ chức 2 đợt chích ngừa, phòng trị bệnh trên gia súc, gia cầm; triển khai mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật xử lý, ủ phân, tránh ô nhiễm môi trường, vệ sinh chuồng trại và tận dụng nguồn phân trong chăn nuôi để bón cho cây trồng, làm hầm biogas…

Khâu chọn giống trong chăn nuôi được người dân chú trọng

Toàn xã có trên 30.600 con gia cầm

Các hộ đồng bào Tày, Nùng đã biết chú trọng khâu vệ sinh chuồng trại, làm hầm biogas trong chăn nuôi heo

Xã có 125 con trâu, 846 con bò (340 con bò lai) khoảng 5.300 con heo và 540 con dê...

Các loại cỏ như VA06, cỏ sả, cỏ tím… được người dân trồng cung cấp thức ăn cho trâu, bò

Người dân đầu tư máy móc để chế biến nguồn thức ăn

Các tổ, nhóm chăn nuôi trong xã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, phòng bệnh cho đàn bò vào mùa mưa

Hồ Mai

2,338
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.