Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xar Đăk Sôr sir jul phuôv tsangr cxuô făngz

13/09/2018 15:47 G9T+7

Xar Đăk Sôr (Krông Nô) nhis nuôr muôx 6 minhx cxưx zos Choz Tsi, Nduôr, Zir, Thair, Mix Jênhx, Hoz tangz tov nhoz sâuv 7 jos đrul 1.287 tsêr, 5.350 tus nênhs.

Nôngz nhôngl đhâu, chinhr cuênx trôngx qơư tox tsongs đâux tư cxiv tsang cơ sơv has tângx xưs li cêr, tsêr cơv, tsêr khu moz…, pêx xinhv trâu saz uô nox uô hâuk, phuôv tsangr cinh têr. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs sâuv thangx tsangv xar lo yangx 40 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; chor chuôz zis pluôs tsuôs yuôr 10,50%… Đăk Sôr sir jul txus shông 2020 lo huv xar jêx jos yaz.

Iz chik câuv xar Đăk Sôr hnuz nuôr

Xar muôx txâus tsêr cơưv txix mâmx non txus THPT mas chor cưr hur ntu shông por lênhx lo môngl cơưv

Trams y têr xar lo huv, pêx xinhv lo tu đăngs jul jông đuô

Ntâu ntu cêr hlang đhâu jos, xar, môngl thangx tsangv uô nox tưz haz tang tov lo đâux tư luôv cxeik los sis mox nhex chia jôngx  ziv tsuô pêx xinhv môngl lus

Cax phê zos ntông chos zov chênhr ntơưv xar đrul jê 2.000 ha, sâu fênhx đrăng lo 2 – 3 tênhr/ha

Nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar tsinhv cangr shênhv hangr ar, angr jê ntul đêx chia chos blêx lax

Chor angr nxangz, đêz đêx, lo pêx xinhv chos cao su, điêux

Minh Huyền

2,855
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.