Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xă Dak Som nchŭn n’hâm suăl pah kan răk mray ăp ntil tơm tăm

13/06/2019 15:54 G6T+7

Xă Dak Som (Dak Glong) gĕh tâm 2.450 r’năk, đah lơ 11.700 bu nuyh, 18 bu nong oh nô rêh ndrel, Xă abaơ gĕh lĕ r’ngôch neh dŏng bư mir jan ba tâm 3.700 hec ta, tâm nĕ, neh tăm tuh vanh gĕh dăch tât 800 hec ta, tơm jŏ năm dăch tât 2.900 hec ta.

Yor trôk nar r’gâl mô tâm di, r’noh drăp ndơ gĕh bư mir jăn ba tăch mô saơ kh’lay, tu ndrŭng ta ăp ntil tơm tăm lơ nar lơ âk nĕ bư mô uĕh ta nau pah kan bư mir jan ba tâm xă. Yor nĕ, xă dôl n’chŭn n’hâm suăl ntĭm gai bu nuyh bư mir răk chăm tơm tăm, njrăng n’gang nau ji tưp; mbơh ntĭm bu nuyh bư mir mô dơi koh sreh tơm kông nghiệp jŏ năm gơi đăp mpăn neh tăm; nkra tay nglau dak n’hanh gung trong hăn luh bư mir jăn ba gơi tŏng dak tŏ, gĕh trong hăn uĕh r’deng drăp ndơ. Tâm pe khay bôk năm 2019, lĕ r’ngôch bu nuyh bon lan ta xă dơi manh gĕh r’me prăk dŏng gơi bư nklaih nau ji ngot trŭnh o-ach, gĕh prăk rêl dŏng rvăt tơm tăm, phân sui bư mir jan ba…

​​​​​​​

Tâm lam xă abaơ gĕh 5 nglau n’gân dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm ân ma bu nuyh bon lan

​​​​​​​​​​

Jă đă bu nuyh bon lan ân nđâp neh gĕh lơ 2.000 met vuông gơi bư mhe trong hăn tâm bon lan n’hanh trong hăn luh bư mir jăn ba

​​​​​​​

Nkra tay bong dak hoch, ndâk bư ntŏk bât dak ta nglau dak Chum IA

​​​​​​​​​​

Dơi bri dak kơl ân manh prăk, nô Thào A Sùng, bu nong Mông ta thôn 4 lĕ rvăt tơm ca phê ndrêh gleh tăm ta bôk yan mih

​​​​​​​

Bu nuyh bon lan koh n’kĭng, sui phân ân tơm ca phê

​​​​​​​​​​

Bu nuyh bư mir krih dak si n’jrăng n’gang nau ji tưp ta tơm tiêu bôk yan mih

Mẫn Doanh

2,914
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.