Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xã Đắk Sắk hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới

03/05/2018 14:55 G5T+7

Được sự quan tâm, đầu tư của các cấp chính quyền cùng sự chung tay góp sức của người dân, đế nay xã Đắk Sắk (Đắk Mil) đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong đó các tiêu chí khó đã được hoàn thành như môi trường, giao thông, hộ nghèo, giáo dục, y tế...  Đến nay, đời sống của người dân được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5,25%, diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc.

Xã đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu học

Được người dân hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng, đến nay nhiều tuyến đường giao thông vào các thôn, bon được nhựa hóa

Một góc trung tâm xã Đắk Sắk hôm nay

Người dân chăm chỉ lao động sản xuất, thu nhập bình quân đạt hơn 42 triệu đồng/người/năm

Hệ thống kênh mương, thủy lợi được Nhà nước đầu tư,  bảo đảm nguồn nước tưới cho các loại cây trồng

Ðược Nhà nước ưu tiên cho vay vốn, đồng bào dân tộc M'nông ở bon Đắk Sắk đã đầu tư phát triển chăn nuôi bò

Y Sơn

3,083
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.