Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xă Dak P’lao nsrôih ndâk njêng tay bon lan mhe

24/05/2018 13:57 G5T+7

Xă Dak P’lao (Dak Glong) gĕh 5 thôn, bon đah 750 rnăk, 3.100 bu nuyh, tâm nĕ bon lan bu nong iê gĕh 85%. Aơ lah xă gĕh âk nar jêr zŏk, dơi njêng dăp ntŏk gŭ mhe năm 2010, ngih wâl gung trong, nau wăng sa hôm jêr ngăn.

Dơi kơl bơh n’gâng kan tâm bon lan ndâk njêng ngih wâl gung trong, bon lan ta ntŏk aơ lĕ mô rlu nsrôih, uănh kh’lay nau pah kan bư mir jan, n’hao tăm âk ntil tơm, mpô pa rong. Tât abaơ, xă lĕ pah kan gĕh 10 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe. Hôm âk nau jêr zŏk khă nĕ Ðảng bộ, ntŏk kan tâm bon lan n’hanh ăp bu nong iê bu nuyh tâm xă uănh ntrĕng nsrôih pah kan tay gơi bư jêh ndâk njêng bon lan mhe tâm năm 2020.

Tơm tăm dơi âk bu nuyh bon lan tâm xă tăm lah tơm ca phê đah neh gĕh tăm tât 550 hec ta, play ca phê rlay jêh peh tât 3 tân du hec ta

Bu nuyh bon lan mbơh ntĭm nau bên răk chăm ăp ntil tơm tăm

Nglau dak dơi bri dak chuk gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Bu nuyh bon lan dơi ntŏk kan bri dak tâm bon lan kơl ân ntil tơm tăm gơi hao nau wăng sa

Trạm Y tế xă kơp di nĕ n’hâm soan bu nuyh bon lan dơi răk săm uĕh dăng

Wâl sam bŭt dơi ndâk nkra uĕh, 100% kon se jê tât năm hăn nti dơi nti sam bŭt

Ăp thôn, bon tâm xă lĕ gĕh trong dak blĭt, trong bê tông hăn

Minh Huyền

715
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.