Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlang đhâu kror moz da cam

08/08/2019 15:17 G8T+7

Hênhx Đăk R’lâp nhis nuôr muôx 89 lênhx lo lo chêr đôs nans nhân tsât lov da cam/dioxin.

Chor chiênr binh lâul chox hur zus chêr ji chưngr tsât lov dioxin tsi tangs zos zus tus khênhx mangl cxuôv hav đăngs jul hênhr mas tsinhv uô moz tsuô ntâu cxênhx tuz nhuôs. Cênhz đrul côngv têk pangz, siz hluz ntơưv côngs đôngx, ntâu chuôz zis haz nans nhân da cam tangz nov hax hnuz hlang đhâu kror moz, nde trux hur luz nênhx, sâu chor lus đrul jông hur luz nênhx.

Ntâu chuôz zis hlang đhâu kror moz, tu tuz nhuôs mangl tsât lov da cam/dioxin

Oz nav txir zơưv Đaox Xuân Kêr (sangz xik), nans nhân tsât lov da cam nhoz jos 8, xar Kiênr thanhx hur luz tsêr đangr pho lo côngs đôngx côngv têk cxiv tsang

​​

Tangs nro oz cxênhx txir haz nhuôs mangl cxuôv hav tsât lov da cam, tangz sis zơưv Nguênr Bar Hoex, jos 10, xar Đăk Wer sir jul hlang đhâu txov nhev, cxiv tsang vangx tsêr đangr pho, tu zus nhuôs cơưv shuv

Zơưv Hoex tsinhv trâu saz hoatx đôngs phong txox trôngx qơư, ntâus ntêx hur phong tsox tsês angr, kruôz hu nênhs cxênhz jê, pux tuz nhuôs cxiv

Zơưv Vur Hưur Nghiar nhoz jos 7, xar Đăk Wer nde trux uô bluô nux đrul 2 cơ sơv luôv nông sanv ntơưv trôngx qơư

​​

Đăngs jul mangl cxuôv hav hênhr, tangz sis zơưv Nghiar tsinhv uô nox uô hâuk, chos jâuz, zus keiz…

Hồ Mai

4,801
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.