Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih hao nuih n'hâm đah nau ji da cam

08/08/2019 15:17 G8T+7

N’qual Dak R’lâp abaơ gĕh 89 bu nuyh dơi bri dak kơl yor gĕh nau ji dak si khih da cam/dioxin.

Ăp ka han rmanh aơ iang tâm săk jăn nau ji dak si khih dioxin bơh đah bư roh nau dăng n’hâm suan, lah hôm e bư gĕh nau ji tưp ma kon sau. Ndrel ma nau tâm kơl n’hâm suan, tâm pă nau tâm rŏng bơh bri bon, âk r’năk n’hanh bu nuyh gĕh nau ji khih dak si da cam abaơ dôl nsrôih hao gơi hŭyt lĕ nau ji, hao tâm nau rêh, mpơl ân bu saơ ăp ntil nau uĕh nau dăng n’hâm suan kon bu nuyh tâm nau rêh.

Âk r’năk lĕ hao nuih n'hâm hŭyt lĕ nau ji, mât rong oh kon gĕh nau ji khih dak si da cam/dioxin

Ur sai che Ðào Xuân Kế (bơh ma ti), bu nuyh gĕh nau ji khih dak si da cam ta thôn 8, xă Kiến Thành rêh tâm wâl dơi ăp bu nuyh tâm bon lan kơl bư

​​

Bar he mbâ n’hanh kon gĕh nau ji khih dak si da cam, khă nĕ che Nguyễn Bá Hòe, thôn 10, xă Dak Wer mô rlu nsrôih nklaih nau rêh jêr jŏk, ndâk bư ngih wâl têh uĕh, mât rong kon ân nti sam bŭt

Che Hòe lĕ n’hâm suan pah kan tâm thôn, leo kan lor tâm ăp ntil nau kan kơl ân nđâp neh, jă đă bu nuyh bon lan, mpôl băl ndâk njêng bon lan mhe. (Tâm rup: Wâl rbŭn thôn dơi che jă đă bu nuyh bon lan ân nđâp neh, kơl prăk bư)

Che Vũ Hữu Nghĩa ta thôn 7, xă Dak Wer hao bư ndrŏng đah 2 mlâm wâl kĭn peh ba mbo ta thôn

​​

N’hâm suan mô hôm dăng yor gĕh nau ji, khă nĕ che Nghĩa nsrôih ngăn pah kan bư mir jan ba, tăm tơm bư trau, rong djăr…

Hồ Mai

4,614
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.