Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm ân gĕh âk tơm si ta Trường Sa

14/11/2019 10:25 G11T+7

Ta ăp kô lao, ăp ntŏk kô lao bơh ăp kô lao Trường Sa (Khánh Hòa), ăp kan bộ, ka han ndăn mông mô ru gơi tăm, mât mray ăp ntil tơm si gơi ndâk njêng ntŏk kan n’hanh ntŏk gŭ rêh ta kô lao ndrêh – kloh – uĕh.

Ta ăp kô lao klơ dak rlaim tâm dâng dak rlai gĕh âk neh tăm tơm sa trau yor kan bộ, ka han ta aơ tăm gơi dŏng bư trau sa. Ăp kô lao ndâk bư mpeh tăm kao, ăp ntŏk tăm tơm si gơi bư ân kloh uĕh ntŏk gŭ rêh. Yor nsrôih mât mray bơh ăp ka han, âk tơm si dơi khăn păng tăm ta aơ lơ nar lơ têh tâm klang dak rlai âk siăl n’hanh âk duh nar, n’king măt nar bư n’hâm ntŏk gŭ, ndơp bư ntŏk gŭ rêh kloh uĕh ma ăp kô lao dak rlai.

Ăp năm, kô lao Sơn Ca tăm âk rbăn tơm si ta kô lao

Ka han ta kô lao Sinh Tồn Ðông n’kĭng nar ma tơm tăm dŏng bư trau gơi mô gĕh dak rlai nchach n’hanh siăl mpruh

Ka han ta kô lao Sinh Tồn Ðông têm nkrem dak tŏ ân tơm tăm dŏng bư trau

Mât mrat tơm si jêng du ntil nau kan ăp nar bơh ăp kan bộ, ka han ta kô lao Sơn Ca

Ăp ka han kô lao Song Tử Tây koh n’kĭng n’ha tơm si, bư kloh uĕh ntŏk gŭ

Ka han ta kô lao Nam Yết mât mray kao si Phong lan

Nau kloh uĕh ntŏk rêh ta kô kao Nam Yết tâm klang dak rlai Bri dak he

Lê Phước

3,724
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.