Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuy Đức nỗ lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

02/03/2017 14:36 G3T+7

Với trên 43% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua, huyện Tuy Đức luôn chú trọng chăm lo, nỗ lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định sản xuất, đời sống...

Huyện tích cực triển khai, lồng ghép, linh hoạt kết hợp các nguồn vốn, chương trình, dự án như ổn định dân cư xã Đăk Ngo tại tiểu khu 1541; ổn định dân cư xã Quảng Trực; làng thanh niên lập nghiệp, ổn định dân cư tại tiểu khu 1552 xã Đắk Ngo; đề án giảm nghèo tại 6 bon đặc biệt khó khăn, chương trình tái canh cây cà phê, chương trình 135, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… để “tiếp sức” cho đồng bào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người tăng dần, đạt gần 16 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4%/năm.

Nông nghiệp chất lượng cao tại xã Quảng Tâm được hỗ trợ với quy mô trên 40 ha

Hệ thống thủy lợi được quan tâm với hơn 40 công trình được xây dựng, nâng cấp, sửa chữa

Nhờ lồng ghép nguồn vốn các dự án, đến nay, tỷ lệ bon, buôn có 1-2km đường nhựa đạt 100 %, giúp đồng bào thuận lợi hơn trong đi lại sản xuất, sinh hoạt

Triển khai thực hiện Chương trình 135, 102 năm 2016, hỗ trợ hơn 10.000 cây bơ giống, 4.200 con vật nuôi các loại… cho các hộ dân

Các mô hình tưới tiết kiệm nước được ngành khuyến nông triển khai, nhân rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất

Năm 2016, ngành nông nghiệp tổ chức được 6 lớp tập huấn về kỹ thuật thâm canh lúa nước, mô trình trình diễn lúa lai…

Chương trình tái canh cây cà phê năm 2015 - 2016 đã cấp phát trên 40.000 cây giống, tập trung ở xã Quảng Trực, Quảng Tân, Đắk Buk So và Đắk R’tíh

Đàn bò được hỗ trợ từ Dự án ổn định dân cư xã Quảng Trực tại bon Bu Prăng 1 và Bu Prăng 2, nay đã tăng lên 450 con

H' Mai

1,310
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.