Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuy Đưc cxơưz grang tsât lươngs, cxiv tsang côngz bê kôngz lông

24/12/2020 13:57 G12T+7

Hênhx Tuy Đưc nhis nuôr muôx yangx 33.000 ha kôngz công nghiêps; fênhx đrăngz grê kôngz lông lo muôx li 80 chơưx nhiax/ha.

Uô ntêx tinhx hinhx grê kôngz lông pôngz grê, trôngx qơư chênhr phangx cxangz ndê năng suât kôngz lông, cxangz ndê grê sâuv iz thangx angr, cxiv tsang côngz bê kôngz lông zov chênhr. Chor sanv phâmv cax phê, phưx txoz, điêux, năc ca... lo kra uô trơưs făngz hưr cơ, tiêu chuânv VietGAP, GlobalGAP… Tuy Đức tưz haz tangz tov cxiv tsang ntâu côngz bê kôngz lông muôx qơư ntang đăngs jul, lo tiêu chuânv VietGAP haz OCOP xưs li kos laz Tuy Đưc, cax phê Đoàn Gia, măc ca Mơ Nông, yuôx njuôz Quảng Trực, măc ca Như Ý…

Sanv phâmv kos laz Tuy Đưc tưz lo công nhênhx côngz bê thâuv shông 2012, muôx thu nhâps tsinhv trâu ntâu chuôz zis nênhs kôngz

Joanh nghiêps haz ntâu nênhs kôngz trôngx qơư ziv nuz ziv zov chênhr trâu chor ntu uô trơưs făngz hưr cơ chia muôx sanv phâmv cax phê hur saz, đamv bov tsât lươngs

Tsi tangs chêr biênr thô, nhis nuôr ntâu chuôz zis nênhs kôngz đâux tư uô, phênhz hov cax cax phê, uô muôx sanv phâmv tsât lươngs

Cxuô sanv phâmv kôngz lông tsât lươngs lo công nhênhx công bê, pangz mangx cxơưz grang grê kôngz lông thâuv muôs

Iz cxa joanh nghiêps haz chuôz zis nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx Tuy Đưc lo khơưs công nhênhx sanv phâmv OCOP shông 2020

Ntâu sanv phâmv kôngz lông muôx côngz nto bê sâuv thangx tsangv hênhx Tuy Đưc

Ntâu sanv phâmv kôngz lông tsât lươngs saz hênhx Tuy Đưc lo chênhr mangx khangr kra hur haz tov đrâu xênhr

H.Mai

5,130
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.