Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuy Ðức nsrôih pah kan n’jrang n’gang yăn prăng

05/03/2020 10:26 G3T+7

N’qual Tuy Ðức abaơ gĕh 4.118 hec ta tơm tăm gĕh: 366 hec ta neh tăm ba lŏ, 3.849 hec ta neh tăm tơm kông nghiệp n’hanh 596 hec ta neh tăm tơm gleh nar.

Gơi tŏng dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm tâm yăn prăng năm aơ, tâm ăp khay lĕ lăn, n’gâng kan bri dak n’hanh Bu nuyh bon lan n’qual Tuy Ðức lĕ nsrôih ndâk n’jêng nau nchră kan, nau mĭn kan gơi tâm pă dak dŏng tŏ ân ăp tơm tăm ta yăn prăng. Tâm lam n’qual abaơ gĕh 38 nglau n’gân dak gơi dŏng tŏ ăp ntil tơm tăm ma bu nuyh bon lan. Gĕh âk r’năk ta mpeh yôk lĕ kuyh ntu dak, koai mhe ntu dak… gơi nkrem dak n’jrăng yăn prăng jŏ mô saơ mih. Bơh đah nĕ, bu nuyh bon lan lĕ pah kan gơi r’gâl ăp ntil tơm tăm jŏ nar gơi tăm tơm tăm gleh nar tâm ban gĕh: tơm blân srat, jaĭm bây klôn, tơm play krŏch rse, bŭm prŭm n’hanh ăp tuh vanh ba bă…

Tât mông abaơ dak tâm ăp nglau n’gân dak dôl dơi bu nkrem uĕh gơi gĕh dak dŏng ăp ntil tơm tăm ân ma bu nuyh bon lan n’qual Tuy Ðức

N’gâng kan bri dak n’qual Tuy Ðức ksiêm uănh nglau n’gân dak n’hanh bong dak hoch ta xă Dak Bŭk So

Yor tŏng dak tŏ nĕ ăp ndrênh tăm ba lŏ abaơ dôl hao jêng ngăn

Gĕh âk r’năk bu nuyh bon lan lĕ koai ntu dak gơi nkrem dak

Bu nuyh bư mir xă Quảng Tâm koai tay ntu dak ân uĕh gơi gĕh dak nkrem tŏ ân ăp tơm tăm

Bu nuyh bon lan tŏ dak ân ma tơm ca phê

Bu nuyh bon lan xă Quảng Tâm lĕ r’gâl âk tơm tăm jŏ nar gơi tăm tơm blân srat

Neh mir yôk dơi bu nuyh bon lan tăm bum prŭm

Mai Anh – A Trư

1,571
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.