Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Shông ntâu uô ar tsov sâuv thangx angr cach mangx

17/08/2017 10:15 G8T+7

Hôix Nênhs chiênr lâul binh xar Đăk R’tih (Tui Đưc) muôx 118 hôix viên; hur ntơư, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 99 đôngx chir, 70% hôix viên zos nênhs ntâu shông.

Phat hui tinh thânx “Bôx đôix zơưv côngz Hôx”, chor tuz tros thâuv nzur tsi tangs txơưx uô nox uô hâuk, cxiv tsang vangx tsêr nox tsâu nangr sur mas tsinhv cxưv đăngs jul cxiv tsang trôngx qơư. Mênhx pêv, txix hâur shông txus nuôr, hur cxiv tsang jêx jos yaz, chiênr binh lâul jos Điêng Nghai kruôz hu, yưv lo yangx 30 chơưx nhiax, 50 hnuz côngs khu, uô lo 2 km cêr hur jos. Chi hôix jos Mê Ra tsês 150m angr krêz đangr cêr, cưx đêx lax. Chor hôix viên tsinhv yưv lo 30 chơưx nhiax uô pênhr siz ndil pangz chor hôix viên txov nhev txaik; cxiv tsang mô hinhx zus nhux đăngs pangz hôix viên, tsôngv box txov nhev cxuôv yeiz txu pluôs…

Nhiax txaik ntơưv pênhr chi hôix, ntâu hôix viên tưz đâux tư chos phưx txoz sâuv ndix ntông nhôngl muôx nux grê

Chiênr binh lâul cxiv tsang ntâu mô hinhx cinh têr muôx grê, huv tsuô đăngs jul thâuv shông tưz ntâu sưs li zus nhux đăngs

Mô hinhx pangz nhux đăngs, zus chia hlôngr txangr,pangz phuôv tsangr chuôz thênhx tsuô chor hôix viên txov nhev

Chiênr binh lâul jos Mê Ra tưz laiv tsês ntâu angr phưx txoz tangz tov txi chia tsês angr uô cêr haz cưx đêx

Yangx 50% hôix viên chiênr binh lâul muôx thu nhâpx txix 100 chơưx nhiax/shông tror sâuv

Chor chiênr binh lâul ntâu shông tsinhv trâu saz côngv hoatx đôngx văn nghêx, tuôr truôx net văn hoar ntơưv trôngx qơư

Mẫn Doanh

2,762
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.