Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Năm âk pah kan uĕh ân bu tĕng kơt kan ta mpeh neh kăch mạng

17/08/2017 10:15 G8T+7

M’bŭch Ka han rmanh xă Dak R’tih (Tuy Ðức) gĕh 118 bu nuyh kan; tâm nĕ, bon lan kon bu nong iê bu nuyh gĕh 99 wa, 70% bu nuyh kan lah bu nuyh lĕ âk năm.

N’hao uĕh nuih nhâm “Ka han Che Hồ”, ăp bu nuyh ka han kăl e bơh đah nau kan bư mir jan ba blau, ndâk njêng r’năk hơm răm, đăp mpăn suy kơl nhâm tay ndâk njêng uĕh bon lan. Tâm ban nĕ, ntơm bôk năm tât abaơ, tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe, ka han rmanh bon Ðiêng Ngai jă đă, tâm chruh prăk gĕh 30 rkeh, kơl 50 nar kan nkra tay, bư mhe 2 km trong hăn tâm bon. Chi hội bon Me Ra ân nđâp 150 m neh pơk têh trong hăn, bư bŏng hoch dak. Ăp bu nuyh lan lĕ chruh ndrel gĕh 30 rkeh prăj gơi tâm rgâl ân ăp bu nuyh gĕh nau rêh jêr zŏk manh; ndâk njêng nau kan rong ndrôk ân ma bu nuyh kan ndrel, bon lan gĕh nau rêh jêr zŏk lâm nau ji ngot ntrŭnh o-ach…

Yor dơi manh prăk ta chi hội, âk bu nuyh kan lĕ nsu, tăm tơm tiêu ta tơm si rêh ân gĕh âk play

Ăp ka han rmanh ndâk njêng âk nau kan wăng sa uĕh, di đah nhâm kan yor năm lĕ âk tâm ban lah nau kan chiă rong ndrôk

Ntil nau kan kơl, rong ntĭm nau kan, suy kơl n’hao nau wăng sa uĕh ma ăp bu nuyh kan gĕh nau rêh jêr zŏk

Ka han rmanh bon Me Ra lĕ koh âk neh tăm tơm tiêu gơi sŏk neh nkra trong hăn n’hanh bư bŏng hŏch dak dŏng tâm lŏ

Rlau 50% bu nuyh kan ka han rmanh gĕh n’sĭt ntơm 100 rkeh prăk du năm

Ka han rmanh âk năm nsrôih tay tâm nau pah kan k’dŏ, mprơ, prăp mray nau way uĕh kal e tâm bon lan

Mẫn Doanh

2,763
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.