Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trúc Sơn “dôl ma hao” nau kan kơp di bon lan mhe

05/04/2018 09:40 G4T+7

Xă Trúc Sơn (Čư Jŭt) huy tâm 2.780 hec ta n’hanh rnoh bu nuyh rlau 3.330 nuyh, tâm nĕ gĕh rlau 30% bu nuyh bu nong iê nuyh (gĕh âk bu nong Tày, Nùng).

Tâm ăp năm lĕ lăn, xă lĕ ntrôl hao nau kan mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan pah kan ndâk nkra bon lan mhe. Bu nuyh bon lan tâm xă lĕ n’hao nau mĭn kan n’hanh nsrôih kơl n’hâm soan, kơl ân ndu ndơ gơi ndâk njêng ntŏk bri bon. Ngih wâl, gung trong tâm bon lan ta Trúc Sơn rlau nar rlau rgâl mhe. Rnoh r’năk o-ach rlau nar rlau ntrŭnh (hôm e 6%), nau rêh bu nuyh bon lan rgâl mhe, hao tay. Ntŏk kan ma bon lan n’hanh bu nuyh bon lan Trúc Sơn nsrôih kan kơp di bon lan mhe tâm năm 2018.

Trạm y tế xă Trúc Sơn mhe jêh nkra, hao dŏng gơi gĕh ntŏk khăm săm nau ji ma bu nuyh bon lan

Rnoh kon se jê tât năm dơi hăn nti sam bŭt gĕh 100%

Âk r’năk lĕ ndâk nkra ngih wâl têh uĕh

Mpô pa rong rlau nar rlau âk, gơi tăch gĕh n’sĭt prăk dŏng tâm r’năk

Bu nuyh bon lan răk chăm ka phê jêh pĕ play

Trong bong hoch dak dơi nkra mhe gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ma ndrênh tăm ba lŏ ta thôn 1, xă Trúc Sơn

Lê Phước

3,731
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.