Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Truc Sơn cơ banv uô tar cxiv tsang jêx jos yaz

28/02/2019 14:11 G2T+7

Xar Truc Sơn (Cư Jut) muôx yangx 3.350 tus hnênhs, tsôngv box minhx cxưx hnênhs tsơưs muôx yangx 30%. Uô kangz 7 shông ntâu kra uô Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, txus hnuôr xar tưz cơ banv uô tar 19/19 tiêu chir. Hur ntơư, chor tiêu chir phiv liv tưz lo uô tar xưs li môi trươngx, zos thôngs, tsêr pluôs, zor zux, y têr…

Txus hnuôr, sâu fênhx đrăngz lo yangx 36 chơưx nhiax/tus hnênhs/shông, chor chuôz zis pluôs yuôr muôx li 6%. Lo li hnuôr mas zos zov chênhr ntơưv cxuô cxênhx, cxuô nganhx cênhz côngv têk, yưv đăngs jul ntơưv pêx xinhv.

Pêx xinhv trâu saz tsês angr haz yưv hnuz côngs chia uô ntâu ntu cêr môngl đhâu xar, jos

Nhuôs zâu hur ntu shông lo môngl cơưv 100%

Tsêr Y têr xar lo đâux tư yangx 5 tiv nhiax tưz uô tar, đap ưngr nhu câux njuôl khu moz tsuô pêx xinhv

Pangs đêx Truc Sơn bov đamv txâus đêx tsuôk 2 chiv blêx/shông tsuô tax đrăngs lax nhoz jos 1

Iz făngz chos cax phê, phưx txoz, tsax zus tangz tov phuôv vangv hênhr

Iz chik câuv xar Truc Sơn hnuz hnuôr

Y Krắk

1,127
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.