Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trúc Sơn lĕ jêh pah kan ndâk jêng bri bon mhe

28/02/2019 14:11 G2T+7

Xă Trúc Sơn (Čư Jŭt) gĕh lơ 3.350 bu nuyh, bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh lơ 30%. Jêh lơ 7 năm ndâk Nau kan ndâk njêng bri bon mhe, tât abaơ xă lĕ jêh pah kan 19/19 ntil nau kan. Tâm nĕ, ăp ntil nau kan jêr lĕ dơi pah kan lôch gĕh bư kloh uĕh ntŏk gŭ rêh, bư trong hăn, bư ntrŭnh rnoh r’năk o-ach, ntĭm nti sam bŭt, y tế…

Tât abaơ, gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan du năm tât 36 r’keh prăk, r’noh r’năk o-ach trŭnh hôm e tâm 6%. Gĕh nau pah kan aơ lah yor dơi ăp n’gâng, ăp ntŏk kan tâm kơl, n’hanh n’hâm soan nơm bu nuyh bon lan tâm kơl.

Bu nuyh bon lan ân nđâp neh ntu n’hanh kơl n’hâm soan kan bư âk trong bê tông hăn tâm xă, thôn

R’noh kon se tât năm dơi hăn nti sam bŭt gĕh 100%

Trạm Y tế xă dơi nsu bư lơ 5 r’me prăk lĕ dơi bu bư jêh, gơi gĕh ntŏk khăm săm nau ji ma bu nuyh bon lan

Nglau dak Trúc Sơn dŏng dak tŏ 2 yan du năm ta ndrênh tăm ba lŏ thôn 1

Bơh đah tăm ca phê, tiêu, chiă rong mpô mpa dôl gĕh âk bu nuyh bon lan rong

Du ntŏk mpơl tâm klang xă Trúc Sơn nar aơ

Y Krắk

1,025
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.