Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kon se jê ntŏk ngai, ntŏk vêch, mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh rlau nar rlau dơi uănh trĕng

05/10/2017 10:34 G10T+7

Tĕng ksiêm, lam n’gor abaơ gĕh dăch tât 160.000 kon se. Tâm ban ăp kon se Yoăn, kon se bu nong iê bu nuyh tâm ntŏk ngai, ntŏk vêch gĕh iê nô nau uĕh, mô ban âk ntil nau tâm nau rêh.

Yor nĕ, tâm ăp năm lĕ lăn, bơh đah nau mât rong ăp mê mbâ, nai ntĭm, ăp n’qual, bon têh uănh trĕng hôm e gĕh âk doanh nghiệp, phung kan kơl n’hanh lam bon lan lĕ ân nau kơl, pah kan uĕh ân ma kon se jê, kon se nti sam bŭt tâm ntŏk ngai, ntŏk vêch, mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh. Tă bơh nĕ, suy kơl bư ntŭk rêh nti uĕh gơi kơl ăp kon se aơ ntrŭnh nau jêr zŏk, hao rêh nti uĕh tâm nau rêh.

Ăp tâ ndâk nau nchră kan, nau kan n’hao nau blau ngơi, n’hao nau nuih nhâm kan ân kon se bon lan bu nong iê bu nuyh dơi ndâk

Kon se nti sam bŭt bon lan bu nong iê bu nuyh xă Dak Wer (Dak R’lâp) dơi ăp sinh viên kơl n’hâm ntĭm sam bŭt yan rlu nti

Âk mê r'năk bu nong bon lan iê bu nuyh lĕ gĭt uănh trĕng nau kan nti sam bŭt oh kon

Ăp kon se nti bon lan bu nong iê bu nuyh ta xă Nâm Nung (Krông Nô) dơi ăp ntŏk kan ân ndơ ta Têt Trung thu

Kon se jê tâm ntŏk ngai, ntŏk vêch n’qual Dak Glong dơi ăp bu druh ndăm kreh sŏk, ntĭm tho jâng, ŭm tôh ân kloh săk jăn

Ntŏk ngai ntŏk vêch, bon lan bu nong iê bu nuyh dơi pă ndơ pâl, ndơ dŏng nti, sam bŭt nchih rŏ rlau ma ăp ntŭk gĕh nau uĕh êng

Kon se jê bu nong iê bu nuyh dơi kơl nau kan khăm săm nau ji tă bơh Sam bŭt dŏng n’kar săk y tế, kơl khăm nau dăng săk jăn ăp tâ…

Mẫn Doanh

4,489
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.