Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuận Hạnh nsrôih ndâk njêng bon lan mhe

10/05/2018 14:52 G5T+7

Dơi Bri dak sâm kơl ndâk nkra ngih wâl gung trong, ŭnh mpanh bri dak, wâl sam bŭt, trạm y tế…, bu nuyh bon lan xă Thuận Hạnh (Dak N’Soong) lĕ nuih n’hâm kơl prăk rêl nkra trong hăn, koai nglau dak… gơĭ gĕh ndơ dŏng uĕh tâm nau rêh n’hanh ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe.

Tât abaơ, lam xă gĕh rlau 2.300 hec ta tiêu, 1.600 hec ta ca phê n’hanh ăp ntil tơm tăm sa play, n’ha gâm trau. Yor nĕ, nau rêh bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao; gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan năm 2017 tât 43 keh prăk; rnoh o-ach ntrŭnh hôm 5,9%.

Du ntŏk mpơl xă Thuận Hạnh nar aơ

Nglau dak dơi ndâk koai, gơi gĕh tŏng dak tŏ ân ăp ntil tơm tăm yan kal wai

Tiêu jêng du ntil tơm tăm dơi bu nuyh bon lan tăm âk ta xă Thuận Hạnh

Bu nuyh bư mir răk chăm ca phê tâm yan bri mih

Ăp trong hăn tâm rnglăp ăp thôn dơi bu nkra mhe gơi gĕh trong hăn uĕh ma bu nuyh bon lan

100% kon se jê tât hăn dơi hăn nti sam bŭt

Trạm y tế dơi ndâk nkra uĕh, gơi gĕh ntŏk khăm săm nau ji ân ma bu nuyh bon lan

Minh Huyền

663
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.