Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuận An n’hao nau kan nkra ngih wâl gung trong tâm r’nglăp nau kan ndâk nkra bon lan mhe

01/07/2021 13:38 G7T+7

Trĕng n’hao nau kan nkra ngih wâl gung trong jêng du ntil nau pah kan kh’lay gơi hao nau wăng sa-nau rêh bon lan, tâm ăp năm lĕ lăn, xă Thuận An (Dak Mil) lĕ jă dăn ăp ntŭk n’hanh ma bu nuyh bon lan nsu nkra ăp ntil ndơ dŏng tâm nau rêh ôi mhau, nau pah kan tâm r’nglăp đah nau kan ndâk njêng bon lan mhe.

Kơp ntơm 2011 – 2019, Thuận An lĕ jă dăn gĕh rlau 90 r’me prăk nsu ndâk nkra ăp ntil ndơ dŏng, tâm nĕ Bu nuyh bon lan kơl gĕh 13,4 r’me prăk, bă bă nĕ lah prăk rêl Bri dak kơl gơi nkra mhe 31 trong hăn, nkra mhe 12 jrô nti săm bŭt, nkra, bư mhe 7 nglau n’gân dak… Tât abaơ, ăp ntil nau pah kan tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe nâng cao lĕ dơi pah kan lôch gĕh nau kan nkra trong hăn, nkra nglau n’gân dak, điện, wâl chơ, bưu điện, nau ntĭm sơm… Nau kan nse, n’hao nkra ngih wâl gung trong lĕ r’gâl uĕh ăp ntil nô nau, nau rêh tâm nuih n’hâm, nau rêh gĕh drăp ndơ bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao.

Bu nuyh bon lan ân đâp neh, kơl 25% prăk ndrel ma Bri dak nkra trong hăn gơi pah lan lôch ntil nau kan nkra trong hăn

Jrô nti săm bŭt dơi nkra têh uĕh, gơi kon se Bu Nong gĕh jrô nti săm bŭt

Năm 2020, bar đah trong têh tâm ka lang xă Thuận An dơi bu dơm brĭk, tăm tơm si, bư uĕh ma trong hăn

100 thôn, bon tâm lam xă gĕh wâl rbŭn bon

Trong hăn dơi bu tăm kao mi nga dŭt ma uĕh ta thôn Ðức Hòa bư gĕh nau uĕh ma bon lan mhe Thuận An

Trạm y tế xă kơp di tâm Bri dak, gơi bu nuyh bon lan gĕh ntŭk khăm săm nau ji n’hâm suan

Y Sơn

3,845
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.