Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuận An phấn đấu hoàn thành nông thôn mới trong năm 2019

21/09/2018 10:28 G9T+7

Hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân xã Thuận An (Ðắk Mil) tích cực thực hiện tốt việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, từng bước hoàn thiện các tiêu chí.

Đặc biệt, các dự án giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ như: Hỗ trợ làm đường nông thôn; mô hình tái canh cà phê bằng ghép chồi; hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo chăn nuôi… Bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, người dân trong xã chủ động tiếp thu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm chỉ còn 80 hộ. Chính quyền và nhân dân xã Thuận An đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

Nhiều tuyến đường nhựa, bê tông ở các thôn, bon được xây dựng thành những con đường hoa

Cơ sở vật chất trường học ở xã Thuận An được đầu tư xây dựng

Người dân trong xã góp tiền, góp sức làm đường bê tông nông thôn

Tỷ lệ thôn, bon có hội trường văn hóa đạt 100%

Công trình thủy lợi Bu Ðắk đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân

Ngoài cà phê, hoa màu, đồng bào M'nông ở bon Sar Pa, Bu Ðắk còn trồng hồ tiêu

Hộ nghèo được hỗ trợ bò giống để phát triển, tạo nguồn thu nhập

Y Sơn

3,688
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.