Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Nam Thanh iz trux hlang đhâu pluôs

30/11/2017 09:59 G11T+7

Jos Nam Thanh, xar Nam Xuân (Krông Nô) muôx 150 tsêr, yangx 680 tus nênhs, tsôngv box Zir, Nungx, Nduôr, Mix Jênhx txir yangx 80%.

Nôngz nhôngl đhâu, ntâu chuôz zis trâu saz uô nox, phuôv tsangr chuôz thênhx, iz trux hlang đhâu pluôs, uô nênhx truôx. Nhis nuôr, jos muôx 138 ha angr uô nox; hur ntơư 110 ha chos ntông công nghiêpx, yuôr chor zos angr chos kôngz lông lur nôngz nhôngl xưs li blêx, poz cưs tâuv cxuô zangv… Iz făngz ntơư, ntâu lênhx nênhs hur jos tsinhv phuôv tsangr zus tsax jê 300 tus tsax cxu, 1.600 tus keiz us. Shông 2016, chor chuôz zis pluôs, jê pluôs ntơưv jos yuôr 26 tsêr; txus kangz shông 2017, chor chuôz zis pluôs yuôr 13 tsêr; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 27 chơưx nhiax/shông.

Shông 2017 jos muôx yangx 10 chuôz zis cxiv tsang tsêr muôx grê txix 500 chơưx txus 1 tiv nhiax

Jos Nam Thanh muôx yangx 75 ha cax phê tangz tov cinh joanh, đê lo txir fênhx đrăngz yangx 3 tênhr/ha

Iz făng cax phê, phưx txoz… nênhs kôngz hur jos tsinhv chos jê 15 ha cao su

Ntâu chuôz zis tsôngv box tsinhv phuôv tsangr zus tsax cxu li tưv, nhux đăngs, yik…

Sir zôngv angr jê ntul đêx, pêx xinhv chos jâuz chia chuôz zis lo nox

Iz chik câuv jos Nam Thanh hnuz nuôr

Y Krắk

856
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.