Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thôn Nam Thanh rlau nar rlau nklaih nau o-ach

30/11/2017 09:59 G11T+7

Thôn Nam Thanh, xă Nam Xuân (Krông Nô) gĕh 150 r’năk, rlau 680 bu nuyh, bon lan Tày, Nùng, Thái, Mường rlau 80%.

Tâm ăp năm lĕ lăn, âk r’năk bon lan lĕ mô rlu pah kan bư mir jan ba, hao nau wăng sa, rlau nar rlau nklaih nau o-ach, nau rêh đăp mpăn. Abaơ, thôn gĕh 138 hec ta neh dŏng bư mir jan ba; tâm nĕ gĕh 110 hec ta neh tăm tơm kông nghiệp, hôm e iê neh lah neh tăm mbo, ba lŏ, ăp ntil tuh vanh… Bơh đah nĕ, âk r’năk tâm thôn hôm hôm n’hao tay nau chiă rong mpô pa gĕh dăch tât 300 rhiăng ndrôk rpu mbe, 1.600 pêp iăr. Năm 2016, rnoh o-ach, dăch o-ach tâm thôn hôm 26 r’năk; tât lôch năm 2017 rnoh o-ach ntrŭnh hôm e 13 r’năk; gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan tât 27 rkeh prăk du năm.

Năm 2017 thôn gĕh rlau 10 r’năk ndâk nkra wâl mhe kơp kh’lay rnoh prăk ntơm 500 rhiăng rkeh prăk tât du r’me prăk

Thôn Nam Thanh gĕh rlau 75 hec ta ca phê lĕ gĕh play, gĕh n’sĭt tâm ban rlau 3 tân du hec ta

Bơh đah tăm ca phê, tiêu, bu nuyh bon lan tâm thôn hôm tăm dăch tât 15 hec ta kao su

Ndăn neh dăch ntŏk gĕh dak, bu nuyh bon lan tăm tơm sa trau gơi hao tay nau wăng sa tâm r’năk…

Ndăn neh dăch ntŏk gĕh dak, bu nuyh bon lan tăm tơm sa trau gơi hao tay nau wăng sa tâm r’năk

Du ntŏk mpơl thôn Nam Thanh nar aơ

Y Krắk

855
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.