Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Ea S’nô iz trux hlang đhâu pluôs

05/07/2018 14:24 G7T+7

Jos Ea S’nô, xar Ðăk D’rôx (Krông Nô) nhis nuôr muôx 312 tsêr, yangx 1.230 tus nênhs, tsôngv Nduôr, Zir, Thair, Mênhx Jênhx, Chu txir yangx 70%.

Cxuô ziv hur jos trâu saz lo đôngs uô nox, phuôv tsangr cinh têr, iz trux hlang đhâu pluôs, nhoz truôx qơư. Nhis nuôr, jos muôx yangx 250 ha angr uô nox; hur ntơư yangx 170 ha chos kôngz công nghiêps, 10 ha pangs zus njêl, yuôr chor zos angr chos hoa maux xưs li blêx, poz cưs, tâuv cxuô zangv… Pêx xinhv hur jos tsinhv phuôv tsangr zus đrul jê 300 tus tsax cxu, 5.000 tus keiz us. Shông 2018, tiv lêx chuôz zis pluôs ntơưv jos txu grel yuôr 13%; sâu fênhx đrăngz lo 30 chơưx nhiax/shông.

Tsôngv box Nduôr nhoz jos Ea S’nô xair chor nôngz cax phê muôx năng suât ntâu xưs li TR4, Tr9, Njuôz chia chos

Tangs nro jos muôx yangx 170 ha angr chos kôngz công nghiêps phưx txoz, cax phê, điêux…

Pêx xinhv khơưz pangs zus njêl, sir zôngv đêx chia tsuôk kôngz lông cheix ntux kruôr

Công trinhx thuiv lơis tuôv đêx lus đrăngs lax Ea S’nô lo Têz qơưs pangz cxiv tsang

Cêr luôv poz jê môngl thangx tsangv uô nox zôngx ziv tsuô môngl lus ntơưv pêx xinhv

Pêx xinhv phuôv tsangr zus yangx yênhx cxênhz tsax cxu, keiz us pangz txu pluôs truôx đrênhk

Shông 2017 jos muôx yangx 10 tsêr cxiv tsang tsêr muôx grê txix 400 chơưx txus 800 chơưx nhiax

Y Sơn

1,760
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.