Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thôn Ea Snô rlau nar rlau rklaih nau o-ach

05/07/2018 14:24 G7T+7

Thôn Ea Snô, xă Dak D’rô (Krông Nô) abaơ gĕh 312 rnăk, rlau 1.230 bu nuyh, bu nuyh Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao gĕh rlau 70%.

Ăp rnăk bon lan tâm tâm thôn mô rlu nsrôih pah kan bư mir jan ba, n’hao nau wăng sa, rlau nar rlau nklaih nau o-ach, đăp mpăn nau rêh. Abaơ, thôn gĕh 250 hec ta neh bư mir jan ba; tâm nĕ gĕh rlau 170 hec ta neh tăm tơm kông nghiệp, 10 hec ta neh ntu rong ka, hôm e ba bă nĕ lah neh tăm ba, mbo, tuh vanh ăp ntil… Bu nuyh bon lan tâm thôn hôm chiă rong dăch tât 300 rhiăng ndrôk rpu, 5.000 pêp iăr. Năm 2018, rnoh rnăk o-ach tâm thôn ntrŭnh hôm 13%, gĕh n’sĭt prăk tâm nau kan dăch tât 30 rkeh prăk du năm.

Bu nuyh bon lan Tày ta thôn Ea Snô ruah ăp ntil ca phê gĕh play âk dah TR4, TR9, Ndrêh gkeh gơi tăm

Lam thôn gĕh rlau 170 hec ta neh tăm tơm kông nghiệp tiêu, ca phê, điều…

Bu nuyh bon lan koai ntu rong ka, ndăn dak gơi dŏng tŏ ăp ntil tơm tăm ta yan kăl wai

Bong dak hoch leo tâm ndrênh lŏ Ea Snô dơi Bri dak kơl ndâk nkra

Trong neh lŭ lăp tâm ntŏk bư mir jan ba dơi nkra gơi gĕh trong hăn uĕh ân ma bu nuyh bon lan

Bu nuyh bon lan n’hao nau kan chiă rong âk rbăn ndrôk rpu, pêp iăr suy kơl bư ntrŭnh nau o-ach nâp phĭt

Năm 2017 thôn gĕh 10 rnăk ndâk nkra wâl kh’lay ntơm 400 rkeh prăk tât 800 rkeh prăk

Y Sơn

1,381
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.