Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thôn Dak Trung nchŭn n’hâm n’hao nau bư mir jan ba

19/07/2018 10:32 G7T+7

Thôn Dak Trung, xă Dak Sôr (Krông Nô) abaơ gĕh 185 rnăk đah rlau 1.155 bu nuyh, bu nuyh bu nong Tày, Nùng rêh dăch âk rlau 60%.

Ca phê lah du ntil tơm tăm âk tâm thôn gĕh rlau 200 hec ta, jêh peh n’sĭt tât 3 tân grăp du hec ta; thôn gĕh 10 hec ta ba lŏ n’hanh dăch tât 100 hec ta neh tăm tuh vanh ăp ntil. Nau kan chiă rong dơi bu nuyh bon lan n’hao kan gĕh dăch tât 3.000 rbăn rpu, ndrôk, be, pêp iăr… Abaơ, gĕh n’sĭt prăk tâm nau pah kan du he bu nuyh tât 30 rkeh prăk du năm, rnoh rnăk o-ach (kơp tĕng nau kan o-ach mhe) hôm 10%. Thôn nsrôih pah kan gơi rnăk o-ach trŭnh ntơm 4  -8 rnăk du năm.

Thôn Dak Trung gĕh 45 hec ta neh tăm tiêu

Bu nuyh bon lan chiă rong âk be

Bu nuyh bon lan dŏng rdeh kai neh bư mir jan ba

Bu nuyh bon lan nsrôih răk chăm , njrăng n’gang tu ndrŭng sa ba bôk yan mih

Bu nuyh bon lan tâm thôn tăm tay ăp ntil tuh vanh tâm ban gĕh mbo, tuh, bum prŭm gơi gĕh prăk n’sĭt tay tâm nau kan

Trong hăn luh bư mir jan ba dơi Ntil nau kan 3EM nkra gơi gĕh trong hăn uĕh ân ma bu nuyh bon lan

Nau wăng sa đăp mpăn, âk wâl têh uĕh tâm thôn dơi ndâk nkra mhe

Y Sơn

1,495
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.