Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thôn Dak Rô, xă Tân Thành nsrôih ndâk njêng bon lan mhe

21/12/2017 09:54 G12T+7

Tĕng kơt Nau kan jă đă ndâk njêng bon lan mhe, tâm ăp năm lĕ lăn, kan bộ n’hanh bu nuyh bon lan thôn Dak Rô, xă Tân Thành (Krông Nô) lĕ nuih nsrôih pah kan ân uĕh gơi ndâk nkra ngih wâl, trong hăn, n’hao nau wăng sa, ndâk njêng nau rêh ân uĕh.

Ăp ntil ndơ kan gơi bư ntrŭnh nau o-ach nâp nâl dơi ndâk kan tâm ban: kơl bon lan nkra trong hăn, ntil nau kan tăm tay ka phê tă bơh ghep n’kĭng; ntil nau kan tŏ dak ân truh mbrơi mbrơi ma tơm tiêu; kơl ân ndrôk ma r’năk o-ach chiă rong… Bơh đah nau kơl bơh Bri dak, bu nuyh bon lan tâm thôn ngăch mprăl tâm nau kan nti kơt khoa học kĩ thuật gơi kơt pah kan bư mir jan ba. Yor nĕ, gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan du năm tât 31 r’keh; rnoh o-ach ntrŭnh hôm e 21 r’năk…

Trong hăn tâm thôn lĕ dơi nkra jêng trong bê tông jong 4 km

n’hanh ăp trong têh hăn luh bư mir jan ba dơi nkra mhe

Kô ranh thôn Sầm Minh Chương (bơh ma ti) ngăch mprăl mĭn joi trong leo kan, nau kơl bơh Ðảng, Bri dak tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe ndrel ma ăp ntŏk kan gơi ndâk pah kan ân uĕh

Bu nuyh bon lan tâm thôn tăm tay uĕh ngăn tơm ka phê ghep n’kĭng, nĕ play ka phê jêh peh tât 4 tân du hec ta

Ntil nau kan tŏ dak ân truh mbrơi mbrơi ma tơm tiêu dơi bu nuyh bư mir dŏng kan gơi n’trŭnh n’hâm bu nuyh kan

Âk r’năk bon lan dơi bu kơl ndrôk rong gơi gĕh ndrôk rong ân ma bu nuyh o-ach hao nau wăng sa tâm r’năk

A Trư

2,556
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.