Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thôn Đắk Rô, xã Tân Thành tích cực xây dựng nông thôn mới

21/12/2017 09:54 G12T+7

Hưởng ứng Cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cán bộ và nhân dân thôn Đắk Rô, xã Tân Thành (Krông Nô) luôn tích cực thực hiện tốt việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa theo hướng bền vững.

Các dự án giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ trên địa bàn như: hỗ trợ làm đường nông thôn mới; mô hình tái canh cà phê bằng ghép chồi; mô hình tưới hồ tiêu nhỏ giọt; hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo chăn nuôi… Bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, người dân trong thôn chủ động tiếp thu khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm còn 21 hộ...

Đường nội thôn đã được bê tông 4 km

và một số tuyến đường chính vào khu sản xuất đang được thi công xây dựng

Trưởng thôn Sầm Minh Chương (bên phải) luôn chủ động nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới cùng với các đoàn thể để triển khai

Người dân trong thôn cải tạo thành công mô hình tái canh cà phê bằng ghép chồi đạt năng suất 4 tấn/ha

Mô hình tưới phun sương và nhỏ giọt cho hồ tiêu được thực hiện để giảm công lao động cho nông dân

Nhiều hộ dân được hỗ trợ bò giống để tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình

A Trư

2,650
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.