Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mô tŏng tai ntĭm, jêr zŏk ngăn tâm nau ntĭm n’hanh nti sam bŭt

01/11/2018 14:55 G11T+7

Ntơm năm 2014 tât abaơ, m’bŭch kan Ntĭm sơm mô dơi bu dăp sŏk tay biên chê nai ntĭm mhe. Lah tâm nĕ, rnoh kon se nti lơ nar lơ âk, yor nĕ bư mô tŏng nai ntĭm sam bŭt ta ăp n’qual, bon têh.

Tĕng ksiêm bơh N’gâng Ntĭm sơm-Ntĭm nau kan, lah kơp tĕng định mức, lam m’bŭch kan abaơ mô tŏng 1.093 biên chế. Kơp êng nau ntĭm sam bŭt kon se jê mô tŏng 839 biên chế, tâm nĕ gưl ntĭm kon se jê mô tŏng ngăn ngên lah đah 783 biên chế n’hanh wâl mât kon se mô tŏng 56 biên chế. N’qual mô tŏng biên chế âk ngăn ngên lah n’qual Dak Glong: 193 biên chế, Tuy Ðức: 146 biên chế, Dak Mil:121 biên chế…

Abaơ ăp bộ, m’bŭch kan n’hanh n’gor dôl joi mĭn nau nchră kan ân uĕh gơi rơih nklaih nau mô rŏng nai ntĭm tâm ăp wâl sam bŭt.

Yor âk kon se nti sam bŭt, mô tŏng nau ntĭm nĕ Wâl sam bŭt kon se jê Hoa Lan ta xă Dak Ha (Dak Glong) nchŭn âk kon se du jrô gơi nơih ntĭm sam bŭt

Lah kơp gĕh âk jrô kon se jê nti âk lơ 5 – 10 nuyh du jrô, lah tâm nĕ gĕh du nai ntĭm mô

Wâl sam bŭt gưl II Hoàng Văn Thụ ta xă Quảng Sơn mô tŏng 16 nai ntĭm nĕ wâl sam bŭt ndâk tâ ntĭm bơh kơi, ntĭm bơh tăch mông

Wâl sam bŭt kon se jê Hoa Sen ta xă Quảng Thành (Gia Nghĩa) pah kan gơi plăch rgâl biên chế bu nuyh kan tă bơh biên chê nai ntĭm mơ dơi tŏng nai ntĭm ân ma kon se

Yor mô tŏng nau ntĭm sam bŭt, n’qual Dak Glong gĕh dăch tât 700 kon se jê ntơm 3-4 năm e hŏ dơi hăn nti sam bŭt

Nguyễn Hiền

2,589
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.